Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-03-24

Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-03-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Ekonomisk redovisning 2015

6 Guidning av personer med beroendeproblematik

Ansökan om projektbidrag från Musketörerna i Rågsved Dnr 8.1.1-72/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Mitt Ansvar, projektår 2

Ansökan om projektbidrag från föreningen ASOV Stockholm Dnr 8.1.1-71/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stöd- och hjälpverksamhet för hedervåldsutsatta och unga som riskerar eller utsatts för hedersvåld

Ansökan om projektbidrag från GAPF Dnr 8.1.1-100/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svenska med baby

Ansökan om projektbidrag från föreningen Internationella Bekantskaper Dnr 10.1-510/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Komplement mellan vännen och vården

Ansökan om projektbidrag från föreingen nxtME Dnr 10.1-590/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stöd till barn i sorg

Ansökan om projektbidrag från föreningen Randiga huset Dnr 10.1-533/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 1000 Möjligheter

Tilläggsansökan för år 2015
Dnr 10.1-245/2014
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

13 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor

§7 Stöd- och hjälpverksamhet för hedersvåldsutsatta och unga som riskerar eller utsatts för tvångsgifte.

§12 Anmälan av protokollsjustering

§14 Sammanträdet avslutas