Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-06-09

Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-06-09

Datum
Klockan
17:30
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Bordlagt ärende.

Guidning av personer med beroendeproblematik
Ansökan om projektbidrag från föreningen Musketörerna i Rågsved
Dnr 8.1.1-72/2015

6 Killfrågor Stockholm

Ansökan om projektbidrag från föreningen Män för jämställdhet Stockholm
Dnr 8.1.1-166/2015

7 Tjejhus och Kvinnojour

Ansökan om projektbidrag från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-106/2015

8 Off-Stockholm

Ansökan om etableringsbidrag från ideella föreningen Off-Stockholm med firma KulturKlivet
Dnr 8.1.1-202/2015

Anmälningsärenden

9 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegation

10 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar Socialförvaltningen ("förvaltningen") har ingen information till utskottet.

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor

§6 Killfrågor Stockholm Ansökan om projektbidrag från föreningen Män för jämställdhet Stockholm Dnr 8.1.1-166/2015

§7 Kvinnojour och tjejhus Ansökan om projektbidrag från riksföreningen Terrafem Dnr 8.1.1-106/2015

§8 Off-Stockholm Ansökan om etableringsbidrag från ideella föreningen Off-Stockholm med firma KulturKlivet Dnr 8.1.1-202/2015

§9 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegation

§10 Anmälan av protokollsjustering

§12 Sammanträdet avslutas