Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-10-20

Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-10-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Föreningen Kvinnocenter i Hjulsta-Tensta

Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-247/2015

6 Föreningen Fenix

Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-280/2015
Omedelbar justering

7 Stiftelsen Trygga Barnen

Projektet "Trygg Punkt"
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-491/2015

8 Föreningen Miljöverkstan Flaten

Projektet "Äventyrsgruppen-integration genom ett aktivt friluftsliv"
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-546/2015

9 Somaya kvinno- och tjejjour

Ansökan om tilläggsbidrag för resterande del av år 2015
Dnr 8.1.1-593/2015

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk redovisning 2015 dukas

11 Anmälan av protokolljustering

- protokoll 150609, justerat 150611
- protokoll 150930, justerat 151002

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor till förvaltningen

§5 Föreningen Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta

§7 Stiftelsen Trygga Barnen

§8 Föreningen Miljöverkstan Flaten

§9 Somaya kvinno- och tjejjour

§10 Anmälan av Redovisning av organisations- och föreningsstöd 2015

§11 Anmälan av protokollsjustering

§13 Sammanträdet avslutas