Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-12-15

Sammanträde Organisations- och föreningsutskottet 2015-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2016

Dnr 8.1.1-66/2015
Omedelbar justering

6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2016

Dnr 8.1.1-67/2015 Omedelbar justering

7 Stiftelsen 1000 Möjligheter

Projektet "Sex mot ersättning samt killar som är utsatta för och förövare i nära relationer" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-800/2015 Omedelbar justering

8 Föreningen Convictus

Projektet "Hälsocenter" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-764/2015 Omedelbar justering

9 Stiftelsen Röda Korsets Centrum för torterade flyktingar

Projektet "Landaprojektet" Ansökan om projektbidrag för år 2 Dnr 8.1.1-620/2015 Omedelbar justering

10 Föreningen Process Kedjan (f.d. Ung i X-Cons)

Projektet "Avknoppning av Ung i X-Cons" Dnr 8.1.1-617/2015 Omedelbar justering

11 X-Cons Stockholm

Ansökan om tilläggsbidrag Dnr 8.1.1-815/2015 Omedelbar justering

12 Samhällets styvbarn i Stockholm

Ansökan om etableringsbidrag Dnr 8.1.1-817/2015 Omedelbar justering

13 Terrafem

Projekt "Kvinnojour och Tjejhus" Ansökan om resterande projektbidrag för år 2015 Dnr 8.1.1-106/2015 Omedelbar justering

14 Insamlingsstiftelsen Choise

Projektet " Läkarstudenter stärker gymnasieelever i Stockholms stad" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-511/2015

15 Föreningen Internationella Kvinnoförbundet Stockholm

Ansökan om etableringsbidrag Dnr 8.1.1-575/2015 Omedelbar justering

16 Föreningen Talita

Projektet "Talita Center" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-766/2015 Omedelbar justering

17 Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

Projektet "Stöd till våldsutsatta i nära relation" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-799/2015 Omedelbar justering

18 Föreningen SPES

Projektet "Utveckling av anhörigstöd" Ansökan om fortsatt projektbidrag Dnr 8.1.1-623/2015 Omedelbar justering

19 Föreningen Demokratipiloterna

Projektet "Dynamo" Ansökan om fortsatt projektbidrag Dnr 8.1.1-624/2015 Omedelbar justering

20 Sammanträdestider för år 2016

Anmälningsärenden

21 Anmälan av delegationsbeslut

- Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, tilläggsbidrag år 2015

22 Anmälan av protokolljustering

- protokoll 151020, justerat 151020 och 151023

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor till förvaltningen

§5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2016 Dnr 8.1.1-66/2015

§6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2016 Dnr 8.1.1-67/2015

§7 Stiftelsen 1000 Möjligheter Projektet "Sex mot ersättning samt killar som är utsatta för och förövare i nära relationer".

§8 Föreningen Convictus Projektet "Hälsocenter".

§9 Stiftelsen Röda Korsets Centrum för torterade flyktingar Projektet "Landaprojektet ­ Extra satsning för nyanlända traumatiserade flyktingar".

§10 Föreningen Process Kedjan (f.d. Ung i X-Cons)

§11 X-Cons Stockholm Ansökan om tilläggsbidrag.

§12 Samhällets styvbarn i Stockholm Ansökan om etableringsbidrag.

§13 Terrafem Projekt "Kvinnojour och Tjejhus".

§14 Insamlingsstiftelsen Choice Projektet " Läkarstudenter stärker gymnasieelever i Stockholms stad".

§15 Föreningen Internationella kvinnoförbundet Stockholm Ansökan om etableringsbidrag.

§16 Föreningen Talita Projektet "Talita Center".

§17 Stiftelsen Manscentrum i Stockholm Projektet "Stöd till våldsutsatta i nära relation".

§18 Föreningen SPES i Stockholm Projektet "Utveckling av anhörigstöd".

§19 Föreningen Demokratipiloterna Projektet "Dynamo".

§20 Sammanträdestider för år 2016

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Anmälan av protokolljustering

§24 Sammanträdet avslutas