Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Mitt Ansvar, projektår 3

Ansökan om projektbidrag från föreningen Assistance Sociale aux Veuve et Orphelins (ASOV Stockholm)
Dnr 8.1.1-74/2016

6 Stöd till barn i sorg

Ansökan om projektbidrag från föreningen Randiga huset
Dnr 8.1.1-75/2016

7 Undervisning i svenska för vuxna analfabeter, samt läxläsning och studiestöd för nyanlända elever i Stockholms stad

Ansökan om projektbidrag från föreningen för integration, sysselsättning och utbildning (FISUS)
Dnr 8.1.1-39/2016

8 Reserverat verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Spånga-Tensta och Södra Stockholm

9 Självmordsupplysningen

Ansökan om projektbidrag från Mind Lokalförening Stockholm
Dnr 8.1.1-612/2015

Anmälningsärenden

10 Anmälan av delegationsbeslut

11 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor

§5 Mitt Ansvar -­ projektår 3. Ansökan om projektbidrag från föreningen ASOV Stockholm Dnr 8.1.1-74/2016

§6 Stöd till barn i sorg. Ansökan om projektbidrag från föreningen Randiga huset Dnr 8.1.1-75/2016

§7 Undervisning i svenska för vuxna analfabeter samt läxläsning och studiestöd för nyanlända elever i Stockholms stad

§8 Reserverat verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Spånga-Tensta och Södra Stockholm Dnr 8.1.1-66/2015

§9 Självmordsupplysningen. Ansökan om projektbidrag från Mind Lokalförening Stockholm Dnr 8.1.1-612/2015

§10 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 8.1.1-41/201612

§11 Anmälan av protokollsjustering

§13 Sammanträdet avslutas