Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Guidning av personer med beroendeproblematik (år 2)

Ansökan om projektbidrag från föreningen Musketörerna i Rågsved - etableringsbidrag
Dnr 8.1.1-191/2016
Omedelbar justering

6 Convictus Råd och Stöd

Ansökan om tilläggsbidrag till verksamhetsbidraget för år 2016 från föreningen Convictus
Dnr 8.1.1-233/2016
Omedelbar justering

7 Situation Stockholm

Ansökan om tilläggsbidrag till verksamhetsbidraget för år 2016 från den ideella föreningen Situation Stockholm
Dnr 8.1.1-235/2016
Omedelbar justering

8 Föreningen Fenix

Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-245/2016

9 Tjuvgods.se

Ansökan om etableringsbidrag från föreningen Tjuvgods.se - projektbidrag
Dnr 8.1.1-250/2016

10 Off-Stockholm år 2

Ansökan om etableringsbidrag från ideella föreningen Off-Stockholm
Dnr 8.1.1-267/2016
Omedelbar justering

11 Killfrågor Stockholm

Ansökan om projektbidrag från föreningen Män för jämställdhet Stockholm
Dnr 8.1.1-273/2016

12 Tjejhus och Kvinnojour

Ansökan om projektbidrag från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-241/2016

13 X-cons Stockholm

Reserverat verksamhetsbidrag 2016
Dnr 8.1.1-66/2016

Anmälningsärenden

14 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 8.1.1-188/2016
Dnr 8.1.1-219/2016
Dnr 8.1.1-227/2016
Dnr 8.1.1-268/2016

15 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor till förvaltningen

§5 Guidning av personer med beroendeproblematik (år 2) Ansökan om etableringsbidrag från Musketörerna i Rågsved Dnr 8.1.1-191/2016

§6 Convictus Råd och Stöd Ansökan om tilläggsbidrag till verksamhetsbidraget för år 2016 från föreningen Convictus Dnr 8.1.1-233/2016

§7 Situation Stockholm Ansökan om tilläggsbidrag till verksamhetsbidraget för år 2016 från den ideella föreningen Situation Stockholm Dnr 8.1.1-235/2016

§8 Föreningen Fenix Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-245/2016

§9 Tjuvgods.se Ansökan om etableringsbidrag från föreningen Tjuvgods.se Dnr 8.1.1-250/2016

§10 Off-Stockholm år 2 Ansökan om etableringsbidrag från den ideella föreningen Off-Stockholm Dnr 8.1.1-267/2016

§11 Killfrågor Stockholm Ansökan om projektbidrag från föreningen Män för jämställdhet Stockholm Dnr 8.1.1-273/2016

§12 Terrafem - Tjejhus och Kvinnojour Ansökan om projektbidrag från riksföreningen Terrafem Dnr 8.1.1-241/2016

§13 X-cons Stockholm Reserverat verksamhetsbidrag 2016 Dnr 8.1.1-66/2016

§14 Anmälan av delegationsbeslut

§15 Anmälan av protokollsjustering

§17 Sammanträdet avslutas