Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2016-10-25

Sammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Frisk och Fri

Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-538/2016

6 Livstycket

Ansökan om tillägg till verksamhetsbidrag för år 2016 Dnr 8.1.1-423/2016

7 Äventyrsgruppen - integration genom ett aktivt friluftsliv

Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-557/2016

Nytt ärende

8 Redovisning av projektmedel för riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF

9 Sammanträdestider för år 2017

Anmälningsärenden

10 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor till förvaltningen

§5 Ansökan om bidrag från Frisk och Fri

§6 Tilläggsansökan för 2016 från Livstycket

§7 Äventyrsgruppen ­ integration genom ett aktivt friluftsliv

§8 Redovisning av projektmedel för riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF

§9 Sammanträdestider för år 2017

§10 Anmälan av protokollsjustering

§12 Sammanträdet avslutas