Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2017

Dnr 8.1.1-110/2016
Omedelbar justering

6 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2017

Dnr 8.1.1-111/2016
Omedelbar justering

7 Riksföreningen Terrafem

Redovisning av rapport för beslut om resterande projektbidrag till riksföreningen Terrafems verksamhet "Tjejhus"
Dnr 8.1.1-241/2016
Omedelbar justering

8 Föreningen nxtME

Projekt "Stödpersoner till incestoffer"
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-627/2016
Omedelbar justering

9 Riksföreningen Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling (RFHL)

Projekt "Qrut"
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-676/2016
Omedelbar justering

10 Föreningen Spelkontroll i Stockholm

Ansökan om etableringsbidrag
Dnr 8.1.1-685/2016
Omedelbar justering

11 Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1. Ansökan om projektbidrag - projekt "Stöd till våldsutsatta i nära relation", samt
2. Ansökan om engångsbidrag - projekt "Förebyggande arbete mot våld"
Dnr 8.1.1-686/2016
Omedelbar justering

12 Stiftelsen Trygga Barnen

Projektet "Trygg Punkt"
Ansökan om projektbidrag för ett andra projektår
Dnr 8.1.1-687/2016
Omedelbar justering

13 Hörselskadades förening i Stockholm

Projekt "Mentorverksamhet/följeslagare"
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-710/2016
Omedelbar justering

14 Stiftelsen 1000 Möjligheter

Projekt "Sex mot ersättning samt killar som är utsatta och förövare i nära relationer" år 2
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-724/2016
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

15 Anmälan av delegationsbeslut

- Föreningen ALRO, 8.1.1-322/2016
- Intresseföreningen för schizofreni, 8.1.1-323/2016

16 Anmälan av protokolljustering

- protokoll 161025, justerat 161028

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor till förvaltningen

§5 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2017 Dnr 8.1.1-110/2016

§6 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2017 Dnr 8.1.1-111/2016

§7 Riksföreningen Terrafem Redovisning av rapport för beslut om resterande projektbidrag till riksföreningen Terrafems verksamhet "Tjejhus" Dnr 8.1.1-241/2016

§8 Föreningen nxtME Projekt "Stödpersoner till incestoffer" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-627/2016

§9 Riksföreningen Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling (RFHL) Projekt "Qrut" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-676/2016

§10 Föreningen Spelkontroll i Stockholm Ansökan om etableringsbidrag Dnr 8.1.1-685/2016

§11 Stiftelsen Manscentrum i Stockholm Ansökan om projektbidrag ­ projekt "Stöd till våldsutsatta i nära relation", samt Ansökan om engångsbidrag ­ projekt "Förebyggande arbete mot våld" Dnr 8.1.1-686/2016

§12 Stiftelsen Trygga Barnen Projektet "Trygg Punkt" Ansökan om projektbidrag för ett andra projektår Dnr 8.1.1-687/2016

§13 Hörselskadades förening i Stockholm Projekt "Mentorverksamhet/följeslagare" Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-710/2016

§14 Stiftelsen 1000 Möjligheter Projekt "Sex mot ersättning samt killar som är utsatta och förövare i nära relationer" år 2 Ansökan om projektbidrag Dnr 8.1.1-724/2016

§15 Anmälan av delegationsbeslut

§16 Anmälan av protokolljustering

§18 Sammanträdet avslutas