Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottet 2017-03-28

Organisations- och föreningsutskottet 2017-03-28

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Projektet "Äventyrsgruppen - integration genom ett aktivt friluftsliv"

6 Projektet "Dynamisk integrering!"

Föreningen Demokratipiloterna
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-723/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Verksamhetsbidrag till brottsofferjourer 2017

Översyn av bidragsnivåer
Dnr 8.1.1-66/2015
Omedelbar justering

8 Pela och Fadime stödjouren

Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
Ansökan om projektbidrag år 2
Dnr 8.1.1- 690/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Kafé Söder

Föreningen Ny Gemenskap
Ansökan om projektbidrag
Dnr 8.1.1-589/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Dagverksamheten i Västberga och Bryggan Hjorthagen

Föreningarna Ny Gemenskap och Convictus
Beslut om verksamhetsbidrag för april 2017
Dnr 8.1.1-111/2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Anmälan av delegationsbeslut

- Föreningen Fatta, dnr 8.1.1-811/2016
- Föreningen För Invandrarkvinnor Stockholm, dnr 8.1.1-700/2016,
- Föreningen Tjejzonen, dnr 8.1.1-594/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av protokolljustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

§3 Förvaltningen informerar Eva-Lotta Elmér, enhetschef för enheten juridik, upphandling och föreningsstöd, informerar om att förslag till nya "Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar" behandlas av socialnämnden vid sitt sammanträde den 18 april 2017.

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor

§6 Projektet: "Dynamisk integrering!"

§7 Verksamhetsbidrag till brottsofferjourer 2017

§8 Projektet: "Pela och Fadime stödjouren"

§9 Kafé Söder Ansökan om bidrag från föreningen Ny Gemenskap

§10 Dagverksamheten i Västberga och Bryggan Hjorthagen

§11 Anmälan av delegationsbeslut

§12 Anmälan av protokollsjustering

§14 Sammanträdet avslutas