Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottet 2017-10-17

Organisations- och föreningsutskottet 2017-10-17

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Projekt "Fatta samtycke". Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från föreningen Fatta

6 Projektet "Äventyrsgruppen - integration genom aktivt friluftsliv". Ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från Miljöverkstan Flaten

7 Qrut. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Qrut

8 Pela och Fadime stödjouren. Ansökan om projektbidrag från Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm

Anmälningsärenden

9 Anmälan av protokolljustering. Utskottets protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Projekt "Fatta samtycke" Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från föreningen Fatta Dnr 8.1.1-537/2017

§6 Projektet "Äventyrsgruppen ­ integration genom aktivt friluftsliv" Ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från Miljöverkstan Flaten Dnr 8.1.1-551/2017

§7 Qrut Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Qrut Dnr 8.1.1-554/2017

§8 Pela och Fadime stödjouren Ansökan om projektbidrag från Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm Dnr 8.1.1-690/2016

§9 Anmälan av protokolljustering