Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottet 2017-12-12

Organisations- och föreningsutskottet 2017-12-12

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Organisations- och föreningsutskottets sammanträdestider år 2018

6 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag

7 Pela och Fadime stödjouren. Projektbidrag perioden 1 januari 2018 till 31 mars 2018 för Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm

Dnr 8.1.1-690/2016
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projektet "Socialt ombud". Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Equal

Dnr 8.1.1-519/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Föreningen Storasyster. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster

Dnr 8.1.1-365/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Villa Talita och Talita Center. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Talita

Dnr 8.1.1-403/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Projekt Rätten till sitt eget liv. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Varken hora eller kuvad

Dnr 8.1.1-521/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Kafé i gemenskap Östermalm. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap

Dnr 8.1.1-574/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stödgrupper för incestutsatta. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen nxtME

Dnr 8.1.1-610/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Anmälan av delegationsbeslut - Föreningen ALRO, 8.1.1-232/2017 - Bufff Stockholm, 8.1.1-597/2017

15 Anmälan av protokolljustering. Utskottets protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Organisations- och föreningsutskottets sammanträdestider år 2018 Dnr 1.2.1-480/2017

§7 Pela och Fadime stödjouren Projektbidrag perioden 1 januari 2018 till 31 mars 2018 för Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm Dnr 8.1.1-690/2016

§8 Projektet "Socialt ombud" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Equal Dnr 8.1.1-519/2017

§9 Föreningen Storasyster Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster Dnr 8.1.1-365/2017

§10 Villa Talita och Talita Center Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Talita Dnr 8.1.1-403/2017

§11 Projekt Rätten till sitt eget liv Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Varken hora eller kuvad Dnr 8.1.1-521/2017

§12 Kafé i gemenskap Östermalm Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap Dnr 8.1.1-574/2017

§13 Stödgrupper för incestutsatta Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen nxtME Dnr 8.1.1-610/2017

§14 Anmälan av delegationsbeslut

§15 Anmälan av protokolljustering