Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-03-27

Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-03-27

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Sammanträdestiden är direkt efter socialnämndens sammanträde

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

5 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2018

Dnr 8.1.1-503/2018
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Stöd till våldsutsatta i nära relation

Dnr 8.1.1.- 717/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Anmälan av protokolljustering, Utskottets protokoll

Övriga frågor

8 Övriga frågor