Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-06-12

Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Sammanträdestiden är direkt efter socialnämndens sammanträde

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 RFSU Stockholms fritidsgårdsprojekt

6 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar. Projekt av Insamlingsstiftelsen Choice

7 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2018

8 Tilläggsbidrag Kafé Södermalm, Ny gemenskap

Anmälningsärenden

9 Anmälan av protokolljustering. Utskottets protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 RFSU Stockholms fritidsgårdsprojekt

§6 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar. Projekt av Insamlingsstiftelsen Choice

§7 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2018

§8 Tilläggsbidrag Kafé Södermalm, Ny gemenskap

§9 Anmälan av protokolljustering. Utskottets protokoll