Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Återremitterat ärende

Projektet ”Genomgångsbostäder”
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-219/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Unga Station Vårberg

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stockholms Stadsmission
Dnr 8.1.1-362/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Unga Station Järva

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stockholms stadsmission
Dnr 8.1.1-365/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Newcomers Youth Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från RFSL Ungdom
Dnr 8.1.1-367/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Projekt ”Steget” för nyanlända och ensamkommande ungdomar

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Dianova Sverige
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Projektet ”Behandling med hjälp av Skype och internet

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen Manscentrum i Stockholm
Dnr 8.1.1.-250/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tilläggsbidrag för Kafé Södermalm

Ansökan om tilläggsbidrag från föreningen Ny Gemenskap
Dnr 8.1.1-301/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Stöd till unga utsatta för våld i sin partnerrelation

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen 1000 möjligheter
Dnr 8.1.1.-397/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Fördjupad ekonomisk granskning, Terrafem

14 Anmälan av delegationsbeslut