Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
17:45
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta

1 Sammanträdets öppnande och godkännandeav föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Newcomers Youth Stockholm - Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från RFSL Ungdom Dnr 8.1.1-498/2020 (omedelbar justering)

6 Projektet ”Behandling med hjälp av digitala plattformar”– ansökan om tidsbegränsat bidrag från stiftelsen Manscentrum i Stockholm Dnr 8.1.1-424/2020 (omedelbar justering)

7 Convictus Södermalm – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från föreningen Convictus Dnr 8.1.1-499/2020 (omedelbar justering)

8 Projekt ”Steget” för nyanlända och ensamkommandeungdomar – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från Dianova Sverige Dnr 8.1.1-548/2020 (omedelbar justering)