Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Egalia Skärholmen - ansökan om tidsbegränsat bidrag från RFSL Stockholm

Dnr 8.1.1-27/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)