Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Verksamheten "Stödverksamhet för kvinnor som utsatts för könsstympning- Ansökan om tidsbegränsat bidrag för föreningen Existera Dnr 8.1.1-375/2021