Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Projektet ”Friluftsliv som funkar” – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Miljöverkstan Flaten

Dnr 8.1.1-431/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppsökande kurator – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Dnr 8.1.1-464/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälningsärenden