Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-04-07

Sammanträde 2011-04-07

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Studion

Dnr: 9.1.1-02199/2011 Handl: MOn

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Canapée

Dnr: 9.1.1-02329/2011 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Fotografiska Bar, Restaurang & Event

Dnr: 9.1.1-01404/2010 Handl: HKa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Olivekronan unä Restaurang Mouzaka

Dnr: 9.1.1-00176/2011 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kungsgrillen

Dnr: 9.1.1-02625/2011 Handl: SHö

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Café i lä, Sjöhistoriska Museet

Dnr: 9.1.1-03075/2010 Handl: CWa

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Pong Deli sushi bar

Dnr: 9.1.1-00129/2011 Handl: HKa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang M/S Eskil

Dnr: 9.1.1-00068/2011 Handl: HKa

13 Nytt tillstånd, Catering för slutna sällskap, Annorlunda Catering Aktiebolag

Dnr: 9.1.1-02081/2011 Handl: EJo

14 Nytt tillstånd till allmänheten på The Coffe Place

Dnr: 9.1.1-00130/2011 Handl: HKa

15 Satellitservering på Medborgarplatsen, Melanders Fiskrestaurang

Dnr: 9.2.1-00125/2011 Handl: HKa

16 Ansökan om utökad tid på Restaurang Undici

Dnr: 9.3.81-02537/2010 Handl: CWa

17 Ansökan om utökad tid på Restaurang Hotellet

Dnr: 9.3.81-00205/2011 Handl: SHö

18 Omprövning efter prövotid på Restaurang O´Learys Liljeholmen

Dnr: 9.3.81-03071/2011 Handl: MVu

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Mistral

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Petsounds bar

Dnr: 9.5.2-02559/2010 Handl: HKa

Anmälningar och information

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende slutna sällskap 2011-03-01 - 2011-03-30

22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2011-03-01 - 2011-03-30

23 Domar/beslut från förvaltningsrätten