Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-01-14

Sammanträde 2010-01-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Brunnby restaurang f.d. Mittemot

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Buco Nero

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang La Neta

Dnr: 01-2009-03114 Handl: SHö

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stekhuset Falstaff

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Adelines Kaffestuga

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ringos

Dnr: 01-2009-03273 Handl: SHö

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kafé Voltaire

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mekhong Thai Restaurang

13 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Google/Café Smörgåsbord

14 Utökad serveringstid på Restaurang Husby Värdshus

Dnr: 05-2009-03383 Handl: SHö

15 Utökad serveringstid på Restaurang Restaurang Mynchen

16 Utökad serveringstid på Restaurang Blå Skåpet

17 Utökad serveringstid på Restaurang Buck Rogers Krog

18 Utökad serveringstid på Restaurang Miss Yan

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Kolingsborg

20 Omprövning efter prövotid på Restaurang Callisti

21 Omprövning efter prövotid på Restaurang Vapiano

Dnr: 25-2009-03930 Handl: MOn/PHe

22 Lokalutvidgning på Restaurang Tyrol

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

23 Tillsynsärende avseende Restaurang New Indian Garden

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Victoria

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Restaurang Lejonbacken

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Fleming

27 Tillsynsärende avseende Restaurang La Cucaracha

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Gaffeln

Dnr: 07-2009-03442 Handl: SHö

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Gamla Bysis

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Gustafs Krog

31 Tillsynsärende avseende Restaurang Skeppsbar

32 Tillsynsärende avseende Restaurang Il Forno Da Nova

33 Tillsynsärende avseende Restaurang Marie Laveau

Anmälningar och information

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-11-20 - 2009-12-30

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-12-01 - 2009-12-31

36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-11-24 - 2009-12-31

37 Domar/beslut från länsrätten (5 st)

38 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

39 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

40 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-12-03 hade justerats 2009-12-09.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-01-20.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Brunnby restaurang f.d. Mittemot, Marknadsvägen 6

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Marknadsvägen 6 AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:00 – 01:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt alkohollagens (AL)
7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Buco Nero, Roslagsgatan 4

Dnr: 01-2009-01909

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Caffé Roslag AB, organisationsnummer stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 i restaurangen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 1. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar för närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

 1. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Neta, Barnhusgatan 2

Dnr: 01-2009-03114

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge La Neta AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden kompletterar matutbudet i sin meny så att det uppfyller kravet på allsidighet enligt 7 kap. 8 § AL. Om så inte sker senast 2010-01-31 upphör detta beslut att gälla.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90

Dnr: 01-2009-03108

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stekhuset Falstaff med hänvisning till 7 kap. 7 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Adelines Kaffestuga, Skarpnäck Allés 74

Dnr: 01-2009-03181

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Adelines Kaffestuga KB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).


 2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att beslut om registrering av livsmedelslokal från miljöförvaltningen inkommer till förvaltningen samt att det visas att köket uppfyller kraven enligt 7 kap. 8 § AL. Dessa uppgifter ska ha inkommit till förvaltningen senast 2010-04-14. Tillståndsbevis utfärdas först när saknade uppgifter inkommit, innan dess får alkoholservering på restaurangen inte påbörjas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan. På sammanträdet dukades utbytessida avseende förstasidan på tjänsteutlåtandet p.g.a. att text saknats i förslag till beslut.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ringos, Ringvägen 52

Dnr: 01-2009-03273

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Stockholm Spis AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 11:00 – 24:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 24:00 i uteservering medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 i uteservering avslås på grund av risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om nytt serveringstillstånd i Kafé Voltaire, Farsta torg 9

Dnr: 01-2009-03597

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Fröknarna Rabarberkompott AB serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i Kafé Voltaire och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mekhong Thai Restaurang, Blommensbergsvägen 142

Dnr: 01-2009-03684

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Mekhong Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid dagligen i restaurang till klockan 23:00 enligt 6 kap.4 § AL.

 1. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Google/Café Smörgåsbord, Kungsbron 2

Dnr: 02-2009-03704

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Matsällskapet Catering AB serveringstillstånd för vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalen mellan klockan 15:00 och 00:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Husby Värdshus, Edvard Griegsgången 16

Dnr: 05-2009-03383

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 med hänvisning till att bostäder finns i nära anslutning till restaurangen. Risken för störningar till närboende från verksamheten är överhängande liksom risken för ordningsstörningar i området. Beslut fattas enligt 6 kap. 4 och 7 kap. 9 § AL (alkohollagen).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Mynchen, Söder Mälarstrand 29

Dnr: 05-2009-03460

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge M.J. Restaurang AB serveringstid till klockan 02:00, vid servering till slutna sällskap i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till boende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarad störningsrisk.

 3. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och till förvaltningen redovisat senast 2010-03-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Blå Skåpet, Götgatan 53

Dnr: 05-2009-03818

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i källarlokalen, dagligen till klockan 03:00 på prov under ett år.

 1. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen dagligen från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 1. Villkor meddelas om att all personal som anlitas för arbete med servering, som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkohol-servering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Moa Alsén, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan på prov under ett år, med ovan nämnda villkor.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Buck Rogers Krog, Sköllerstagatan 6

Dnr: 05-2009-03883

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 enligt 6 kap. 4 § alkohollagen, med hänvisning till befarade störningar för närboende och ordningsproblem.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds yttrande daterat 2009-12-17. Stadsdelsnämnden avstyrkte ansökan om utökat serveringstillstånd till klockan 03:00.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Omprövning av utökad serveringstid i restaurang Kolingsborg, Södermalmstorg 2

Dnr: 25-2009-03890

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00. Beslutet fattas i enlighet med 6 kap. 4 § och 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 1. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

 1. Villkor meddelas om att all personal som anlitas för arbete med servering, som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Omprövning efter prövotid i restaurang Callisti, Malmtorgsgatan 5

Dnr: 25-2009-03918

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang M5 Handelsbolag stadigvarande serveringtid till klockan 03:00 i restaurang.

 1. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 1. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Omprövning av serveringstid i restaurang Vapiano, Munkbrogatan 8

Dnr 25-2009-03930

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Gå Lugnt i Gamla Stan AB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Återremitterat ärende – ansökan om lokalutvidgning i restaurang Tyrol / Gröna Lund, Allmänna Gränd 2

Dnr 27-2009-01833

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Aktiebolagets Gröna Lunds Tivolis ansökan om utökad serveringsyta på Gröna Lund med hänvisning till 7 kap. 9 och 10 §§ alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot New Indian Garden AB – New Indian Garden, Västgötagatan 18

Dnr: 07-2008-04276

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för New Indian Garden AB tillståndshavare på serveringsstället New Indian Garden, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Per Hägglund och Karim Razaul, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad 2010-01-12. Vid sammanträdet dukades fullmakt för ombudet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurang/Café Kungsträdgården AB – Victoria, Kungsträdgården

Dnr: 07-2009-00579

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen, Restaurang/Café Kungsträdgården AB en varning.

 2. Villkor meddelas att minst två stycken av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället från klockan 22:00 tills sista gästen lämnat lokalen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Christian Ahlgren, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad 2010-01-08.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Rek It AB - La Cucaracha, Bondegatan 2

Dnr: 34-2009-04480

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Rek It AB med organisationsnummer på serveringsstället La Cucaracha, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Rashad Ismail och Sunil Faqih, vilka redogjorde för omständigheterna i ärende.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Restaurang Höggaffeln Handelsbolag – Gaffeln, Nynäsvägen 320

Dnr 07-2009-03442

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Ledamoten Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§26 Ingripande mot T & S Trading Aktiebolag – Gamla Bysis, Hornsgatan 82

Dnr: 07-2009-03444

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela T & S Trading AB tillståndshavare i restaurang Gamla Bysis, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Göran Tamm och Wen-Chien Teng, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Artur Grondowski Handelsbolag – Skeppsbar, Skeppsbron 44

Dnr: 07-2009-00635

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Artur Grondowski Handelsbolag tillståndshavare på Skeppsbar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2001-01-07 och tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2010-01-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot ML Mat & Nöje AB – Marie Laveau, Hornsgatan 66

Dnr: 07-2009-02443

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Ledamoten Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-11-20 – 2009-12-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-12-01 – 2009-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-11-24 – 2009-12-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från Länsrätten

5 domar och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och protokollet till handlingarna.

§33 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§34 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§35 Information från tillståndenheten

Anders Härgård informerade att tillståndsenhetens nya ärende- och dokumenthanterings-system tas i drift 2010-01-18. Systemet är en grund för att e-tjänsterna ska kunna börja användas vilket är tänkta att ske under våren 2010. Det nya systemet medför att administrationen runt ärendehanteringen blir effektivare och smidigare. T.ex. hanteras meddelanden om ändring av serveringssansvariga helt elektroniskt. Förvaltningen undersöker möjligheterna för utskottets ledamöter att ta del av ärendena och dess handlingar elektroniskt.