Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-10-14

Sammanträde 2010-10-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Omprövning efter prövotid på Restaurang Collage-Sthlm

Dnr: 9.3.91-00335/2010 Handl: SHö

6 Omprövning efter prövotid på Restaurang Fåfängan

7 Omprövning efter prövotid på Restaurang Old Beefeater Inn

Dnr: 25-2010-02784 Handl: SHö

8 Stadigvarande serveringstid på Hotel Dovas

9 Utökad serveringstid på Restaurang O´Learys, f.d. Honey Honey

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tures på piren

Dnr: 01-2010-02160 Handl: SHö

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hurtigs Konditori

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lemon Thai

Dnr: 01-2010-02674 Handl: SHö

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Fleur de lis

14 Nytt tillstånd för pausservering på Teater Replica

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Nobis Hotel

Dnr: 01-2010-02159 Handl: SHö

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Chuan Chemm

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stekhuset Falstaff

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Erssons Bromma

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Pubologi

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bee´s Sjötorget

Dnr: 01-2010-00961 Handl: SHö

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

21 Tillsynsärende avseende Clarion Hotel Stockholm

22 Tillsynsärende avseende Ethio Star Etiopien Restaurang

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Olles Krog

Dnr: 07-2010-001465 Handl: MVu

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Agaton

25 Tillsynsärende avseende Café Gubbhyllan

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Leijontornet

Dnr: 9.5.2-00283/2010 Handl: HKa

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Spelbomskan

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Gula Krogen

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Drottningen

Dnr 07-2009-02586 (31-2009-04130)
Handl: FWe

30 Tillsynsärende avseende Sockenplans Thairestaurang

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-09-01 - 2010-09-30

32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-09-01 - 2010-09-30

33 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-09-01 - 2010-09-30

34 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3 st.)

35 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare


Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-09-09 hade justerats 2010-09-13.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-10-20.

§5 Omprövning efter prövotid i restaurang Collage-Sthlm, Ingmar Bergmans gata 2

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i samtliga uteserveringar (utegård samt uteservering mot Smålandsgatan), enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Omprövning efter prövotid i restaurang Fåfängan, Klockstapelsbacken 3

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Vanitybar AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 för slutna sällskap i uteserveringen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Omprövning efter prövotid i restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11

Dnr: 25-2010-02784

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, fredag-lördag samt dag före helgdag, till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud Roland Lilljedahl, daterad den 5 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Tillståndsutskottets beslut

Dnr: 19-2010-02449

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurang fredag-lördag till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tures på piren, Kristinebergsstrand 2

Dnr: 01-2010-02160

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kristinbergs Strand AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap.4 § AL.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

5. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen och att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt. Senast 2010-12-31 ska ovanstående förbehåll vara undanröjda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hurtigs Konditori/HNRA Café AB, Drottninggatan 90

Dnr: 01-2010-01519

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge HNRA Café AB serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i restaurangen och uteserveringen dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 21:00.

2. Utskottet avslår sökt serveringstid i restaurangen och på uteserveringen mellan klockan 08:00 och 11:00 måndag till fredag och mellan klockan 10:00 och 11:00 lördag till söndag.

3. Ovanstående förutsätter att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt. Senast 2010-12-31 ska förbehållet vara undanröjt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lemon Thai, Sveavägen 124

Dnr: 01-2010-02674

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge MR CHILI AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fleur de lis, Sjöviksvägen 70

Dnr: 01-2010-01472

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Henrikchef Delikatesser AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Fleur de lis, med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 7 kap. 7 och 8 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i Nobis Hotel, Norrmalmstorg 2-4

Dnr 01-2010-02159

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet ger Hotel Norrmalmstorg AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i serveringslokalerna: restaurang Caina, bar och bistro, lounge och lobby, konferenslokler och Executive center samt spa-avdelning dagligen mellan klockan 11:00-03:00. Serveringstillstånd ges även dagligen mellan klockan 11:00-22:00 i uteservering. Vidare ges serveringstillstånd till roomservice i hotellets 201 rum dagligen klockan 11:00-03:00. För servering i minibarer ges tillstånd dygnet runt, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i uteservering medges dessutom under ett år prövotid, enligt 7 kap 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i uteservering avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i serveringslokalerna, fredag och lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringslokalerna, enligt 7 kap. 5 § AL.

5. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-12-31.

6. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen och att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt. Bolaget ska även inkomma med en meny som uppfyller alkohollagens krav. Senast 2010-12-31 ska ovanstående förbehåll vara undanröjda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Chuan Chemm Thai Wok, Doktor Widerströms gata 1

Dnr: 01-2010-00576

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Chuan Chemm Thaiwok AB serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 23:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas p.g.a. risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90

Dnr: 01-2010-01473

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge, med nedan nämnda förbehåll, den enskilda näringsidkaren, serveringstillstånd i Stekhuset Falstaff i Stekhuset Falstaff för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 01:00 respektive 11:00 och 00:00 under ett års prövotid med grundtiden klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att finansieringen redovisas fullt ut. Uppgifter ska ha inkommit till förvaltningen senast 2010-12-14. Tillståndsbevis utfärdas först när de saknade uppgifterna har kommit in.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 inne och klockan 00:00 ute avslås med hänvisning till risken för störningar, enlig 6 kap. 4 § AL.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 00:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Erssons Bromma, Ulvsundavägen 185

Dnr: 01-2010-01813

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Erssons Fisk & Deli/Catering/Restaurang AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att alkoholhaltiga drycker endast får serveras genom bordsservering. Detta mot bakgrund av att serveringsytan är belägen på ett restaurangtorg i saluhallsmiljö, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pubologi, Stora Nygatan 20

Dnr: 19-2010-02237

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Leijontornet AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Pubologi, f.d. Tsarskij Sad, med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges på prov i ett år, enligt 6 kap. 4 § AL, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-22 och förslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bee´s Sjötorget, Jan-Inghe Hagströms torg 20

Dnr: 01-2010-00961

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sjötorget i Hammarby AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen och att bolaget styrker dispositionsrätten till lokalen. Senast 2010-12-31 ska ovanstående förbehåll vara undanröjda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Clarion Hotel Stockholm – Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98-100

Dnr: 07-2009-04103

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Clarion Hotel Stockholm AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-22 föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot M.E. Club AB-Olles Krog, Kottbygatan 7

Dnr: 07-2010-01465

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fabi Gebara med biträde av advokat Bernt Sandström, David Aciz och Gada Macdeci-Elias, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Utdrag från Creditsafe, daterat 2010-10-13, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§21 Ingripande mot JWA Restaurang AB – Restaurang Agaton, Västerlånggatan 72

Dnr: 07-2009-03454

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela JWA Restaurang AB, tillståndshavare i Restaurang Agaton, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot KC Upplevelsedesign AB – Café Gubbhyllan, Djurgårdsslätten 49-51

Dnr: 07-2010-01129

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela KC Upplevelsedesign AB, tillståndshavare på Café Gubbhyllan en varning, enligt 7 kap.20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse (med bilagor), daterad den 13 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurang Leijontornet AB – Leijontornet, Lilla Nygatan 5

Dnr: 9.5.2-00283/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Leijontornet AB, tillståndshavare i restaurang Leijontornet en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Spelbomskan AB – Spelbomskan, Sveavägen 71-73

Dnr: 07-2010-00190

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Spelbomskan AB, tillståndshavare på restaurang Spelbomskan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Cemur Handelsbolag – Gula Krogen, Sandviksvägen 111

Dnr: 07-2009-04292

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Cemur Handelsbolag, tillståndshavare på serveringsstället Gula Krogen, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Gazi Budak och ombudet Janne Sjöö, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Fullmakt, daterad 2010-10-12, för Janne Sjöö att företräda bolaget, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende servering till allmänheten under perioden 2010-09-01 – 2010-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-09-01 – 2010-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ta upp anmälan vid nästa sammanträde.

§28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-09-01 – 2010-09-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§30 Information från tillståndenheten

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens nye administrative chef Leif Fransson presenterade sig.

I och med övergången till nytt verksamhetssystem så har utseendet på tjänsteutlåtandena vid dagens sammanträde sett olika ut. Anders Häregård upplyste om att tjänsteutlåtandena inom en snar framtid kommer att se likadana ut.

§31 Mötet avslutas

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) avslutade sammanträdet.