Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-01-13

Sammanträde 2011-01-13

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Restaurang Sektionslokal

Dnr: 9.1.1-01443/2010 Handl: KNy

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Golfcenter Hål Nitton

Dnr: 9.1.1-02231/2010 Handl: HKa

7 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Praktikertjänsts restaurang

Dnr: 9.1.1-01284/2010 Handl: MOn

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Babaroga

Dnr: 9.1.1-01483/2010 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang My Place


Dnr: 9.1.1-00357/2010 Handl: HKa

10 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Kontoret Odenplan


Dnr: 9.1.1-01747/2010 Handl: SHö

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Jacobs Coffe

12 Nytt tillstånd på allmänheten på Restaurang Taco Bar/Tasty Thai


Dnr: 9.1.1-00515/2010 Handl: HKa

13 Nytt tillstånd på allmänheten på Restaurang Våg


Dnr: 9.3.1-00980/2010 Handl: HKa

14 Nytt tillstånd på allmänheten på China Vanadis


Dnr: 9.1.1-01592/2010 Handl: KNy

15 Utökad serveringstid på Restaurang Tarantella


Dnr: 9.3.81-00810/2010 Handl: FWe

16 Utökad serveringstid på Restaurang La Habana

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Urban Deli

18 Omprövning efter prövotid på Restaurang Taco Bar Slussen


Dnr: 9.1.1-02226/2010 Handl: FWe

19 Omprövning efter prövotid på Biografteatern Rio


Dnr: 9.3.81-02137/2010 Handl: EJo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Abyssinia

21 Tillsynsärende avseende Restaurang Paris


Dnr: 9.5.2-02524/2010 Handl: FWe

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Sahara

23 Tillsynsärende avseende Husby Värdshus

24 Tillsynsärende avseende Café London

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Little Persea

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Little Persia Globen


Dnr: 9.5.2-02254/2010 Handl: MVu

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Ballbreaker


Dnr: 9.5.2-01636/2010 Handl: KNy

Anmälningar och information

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-11-25 - 2010-12-31

29 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-11-25 - 2010-12-31

31 Information - ny alkohollag

32 Domar/beslut från förvaltningsrätten (5 st.)

33 Domar/beslut från kammarrätten (3 st. )

34 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st.)

35 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-12-02 hade justerats 2010-12-08.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-01-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Golfcenter Hål Nitton, Birger Jarlsgatan 99

Dnr: 9.1.1-02231/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Golfhuset i Stockholm Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till slutet sällskap, dagligen i restaurang Golfcenter Hål Nitton, med serveringstid klockan 11:00-00:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Praktikertjänsts restaurang, Adolf Fredriks Kyrkogata 8, plan 9

Dnr: 9.1.1-01284/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sodexo AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till slutna sällskap, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Babaroga, Hardemogatan 25

Dnr: 9.1.1-01483/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Babaroga AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten dagligen i restaurang Babaroga, mellan klockan 11:00 och 23:00 inne i restaurangen och mellan klockan 11:00 och 22:00 på uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, daterat den 16 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang My Place, Jan Inge Hagströms torg 10

Dnr: 9.1.1-00357/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Spice Earth Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, dagligen i restaurang My Place med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet medger serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov under ett år, enligt 8 kap. 19 § AL, för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid, utan att störningar till närboende uppkommer.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till att det föreligger risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående beslut förutsätter att miljöförvaltningens registrering av lokalen som livsmedelsanläggning inkommer till förvaltningen senast 2011-04-13. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet är undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kontoret Odenplan, Norrtullsgatan 6

Dnr: 9.1.1-01747/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Misede HB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till slutna sällskap, dagligen i serveringslokaler mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jacobs Coffe, Sveavägen 102

Dnr: 01-2010-01128

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Jacobs Café & Kök AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar/Tasty Thai, Sveavägen 61

Dnr: 9.1.1-00515/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Taco Bar/Tasty Thai stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Taco Bar/Tasty Tai med serveringstid klockan 11:00-22:00 , enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges på prov i ett år, enligt 8 kap. 19 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Våg, Årstaängsvägen 21

Dnr: 9.3.1-00980/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Masigir Catering & Festvåning AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Våg, med serveringstid klockan 11:00-01:00 i både restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang China Vanadis, Vanadisvägen 18

Dnr: 9.1.1-01592/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Wei Xiang Kommanditbolag (Bolaget) stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, med det förbehåll som anges i nedan i punkt 4, i restaurang China Vanadis för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänsyn till risk för störningar till närboende.

3. Under förutsättning att Bolaget senast 2011-04-13 ger in ett luftljudsisoleringsprotokoll med erforderliga värden (vilket bedöms av miljöförvaltningen) medges även stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen.

4. Serveringstillstånd meddelas under förutsättning att Bolaget kommer in med nytt registreringsbevis, som visar den ändring som skett av styrelse och ägare enligt tjänsteutlåtandet, samt som visar att någon eller båda av komplementärerna har firmateckningsrätten. Först när detta registreringsbevis kommer in, kommer tillståndsbevis att utfärdas och först då får Bolaget servera alkohol.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Tarantella, Bredängstorget 23

Dnr: 9.3.81-00810/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 i restaurang fredag och lördag och i uteservering till klockan 00:00 måndag till söndag under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL). Detta för att säkerställa att bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang fredag och lördag och i uteservering till klockan 00:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

3. Villkor meddelas om att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 00:30.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och lördag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna.

5. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2011-04-01. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Yako Kabiral, vilken fick svar på frågor enligt dukad skrivelse, daterad 2011-01-08.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att STAD-utbildning för personalen ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2011-04-01 och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning av serveringstid i restaurang Urban Deli, Nytorget 4

Dnr: 25-2010-02549

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen till klockan 01:00 på prov ytterligare tre månader.

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 01:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen, med hänvisning till konstaterade störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att, avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jesper Weidlitz och Stefan Wolf vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att medge serveringstid dagligen till klockan 01:00 på prov ytterligare tre månader och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning av serveringstidtillstånd i restaurang Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1

Dnr 9.1.1-02226/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge SalaMex Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Taco Bar Slussen, mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Omprövning av serveringstillstånd i Biografteatern Rio, Hornstulls Strand

Dnr 9.3.81-02137/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Framtidens Mötesplats AB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i paus under pågående föreställning i biografteaterns foajé, dagligen med serveringstid klockan 11:00-23:00 i Biografteatern Rio, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Servering får endast ske vid tillställningar av teater och scenkonstkaraktär som framförs på plats, eller direktsänds och inte vid ordinarie filmvisning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Restaurang Abyssinia AB – Abyssinia, Vanadisägen 20

Dnr: 07-2010-02378

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Abyssinia AB tillståndshavare på restaurang Abyssinia, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet..

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Gunnar Björnsrud, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Fullmakt i original för Gunnar Björnsrud att företräda bolaget ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Ananth & Alm AB – Paris, Blå Bodarna 16

Dnr: 9.5.2-02524/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ananth & Alm AB tillståndshavare på restaurang Paris, enligt 19 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Alexej Ismailov och Jonathan Zhou, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

PM från polismyndigheten i Stockholms län, daterad 2011-01-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Husby Matcenter AB – Husby Värdshus, Edvard Griegsgången 16

Dnr: 07-2010-00459

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Amir Ali Amini (ny ägare) och Sören Olsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs intyg underskrivet av Pamela Bartoma och Amanuel Bartoma, daterat 2011-01-11 samt kontoutdrag från Skatteverket, daterat 2011-01-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§21 Ingripande mot CAFÉ LONDON HANDELSBOLAG, Bryggargatan 2

Dnr: 07-2010-01894

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela CAFÉ LONDON HANDELSBOLAG tillståndshavare på restaurang Café London alkohollagen en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Skrivelse från Sandström Advokatbyrå AB, daterad den 4 januari 2011.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniil Manoussridis, Georgios Georgiadis och advokat Bernt Sandström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

§22 Ingripande mot Little Persea AB – Little Persea, Östgötagatan 32

Dnr: 07-2010-00194

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Little Persea AB tillståndshavare på restaurang Little Persea, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fariba Ranjbar, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Little Persia Globen AB – Little Persia Globen, Slakthusplan 4

Dnr: 9.5.2-02254/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Little Persia Globe AB tillståndshavare på restaurang Little Persia Globen, enligt 9 kap 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fariba Ranjbar vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt en under sammanträdet ingiven skrivelse, daterad 2011-01-12. Under sammanträdet ingavs även 3 stycken köpeavtal/avräkningsnotor, daterade den 11 februari 2010, den 2 mars 2010, den 28 maj 2010 samt föreläggande från Kronofogden, daterat 2010-12-06

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Ballbreaker Gärdet AB-Ballbreaker, Sehlstedsgatan 4

Dnr: 9.5.2-01636/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inhämtande av ytterligare uppgifter från bolaget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet till den del det rör serveringstid mellan klockan 22:00 och 03:00 och att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Nilsson, Jan Eriksson och ombudet Olof Hallberg vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse (yttrande), daterad den 7 januari 2011. Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad den 12 januari 2011 samt en överklagandeskrivelse från bolaget till Länsstyrelsen i Stockholms län, daterad den 13 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inhämtande av ytterligare uppgifter från bolaget.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-11-25 – 2010-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-11-25 – 2010-12-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§27 Ärendeberedning 2011

Förvaltningen lämnade förslag på sammanträdestider för tillståndutskottet 2011.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att anta förvaltningens förslag på sammanträdestider för utskottet 2011.

§28 Information – ny alkohollag

Förvaltningen lämnade information om ny alkohollag (2010:1622), vilken trädde i kraft den 1 januari 2011.

§29 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

3 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§31 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§32 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att Stadsledningskontorets juridiska kommer att ge utbildning i den nya alkohollagen m.m. och att förslag på tider kommer att komma.