Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-02-03

Sammanträde 2011-02-03

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Partymakarna Hornstull

Dnr: 9.1.1-02464/2010 Handl: CWa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Non Solo bar

Dnr: 9.2.1-01588/2010 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Orkidé

Dnr: 9.1.1-01530/2010 Handl: HKa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Vin Valvet

Dnr: 9.3.1-02976/2010 Handl: FWe

9 Utökad serveringstid på Restaurang Meat & Sallad

Dnr: 9.3.81-01129/2010 Handl: CWa

10 Omprövning efter prövotid på Restaurang Ringos

Dnr: 9.3.81-02826/2010 Handl: SHö

11 Omprövning efter prövotid på Restaurang Mynchen

Dnr: 9.3.81-02788/2010 Handl: EJo

12 Omprövning efter prövotid på Restaurang Buco Nero

Dnr: 9.3.81-00033/2010 Handl: KNy

13 Omprövning efter prövotid på Restaurang Åsö Krog och Bar

Dnr: 9.3.81-03030/2010 Handl: FWe

14 Omprövning efter prövotid på Restaurang Aarts mat och dryck

Dnr: 9.3.81-02957/2010 Handl: MVu

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Medis kök och bar

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Gamla Uret Pizzabutik

Dnr: 9.5.2-01764/2010 Handl: FWe

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Sturegård

Dnr: 9.5.2-01764/2010 Handl: FWe

18 Tillsynsärende avseende S/Y Concept

Dnr: 9.5.2-01759/2010 Handl: FWe

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Sahara

Anmälningar och information

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2011-01-01 - 2011-01-25

21 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2011-01-01 - 2011-01-25

22 Domar/beslut från förvaltningsrätten (5 st.)

23 Domar/beslut från kammarrätten (2 st.)

24 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1 st.)

25 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-01-13 hade justerats 2011-01-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-02-07.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Partymakarna Hornstull, Lignagatan 12

Dnr: 9.1.1-02464/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Partymakarna PARAB Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-24:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Non Solo bar, Rörstrandsgatan 4

Dnr: 9.2.1-01588/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Non Solo Bar 2 AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Orkidé, Arenavägen 29

Dnr: 9.1.1-01530/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Shunyu AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Orkidé med serveringstid klockan 11:00-01:00 i restaurang, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vin Valvet, Hornsgatan 2

Dnr: 9.3.1-02976/2010

Ärendet utgick från dagens sammanträde eftersom företrädarna för bolaget Bo Engren och ombudet Jörgen Jansson, vilka var närvarande vid sammanträdet, återtog bolagets ansökan.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Meat & Sallad, Birger Jarlsgatan 41

Dnr: 9.3.81-01129/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 03:00 med hänvisning till att bostäder finns i nära anslutning till restaurangen. Risk finns att närboende kommer att störas. Beslut fattas enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges till klockan 03:00 i restaurangen på prov i ett år, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från klockan 22:00 fredagar och lördagar, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Villkor meddelas att samtliga anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning ska redovisas till förvaltningen senast 2011-05-02. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-13 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Ringos, Ringvägen 52

Dnr: 9.3.81-02826/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Stockholms Spis AB stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 och 24:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning efter prövotid i Restaurang Mynchen, Söder Mälarstrand 29

Dnr: 9.3.81-02788/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge M.J. Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap dagligen i restaurangen till klockan 02:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning av serveringstillstånd i restaurang Buco Nero, Roslagsgatan 4

Dnr: 9.3.81-00033/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Caffé Roslags AB stadigvarande serveringstillstånd på serveringsstället Buco Nero för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 i restaurangen och från 16:00 till klockan 22:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Beslutet om servering på uteserveringen gäller endast om ett giltigt markupplåtelseavtal finns för den period som uteserveringen nyttjas.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2 § och 8 kap. 19 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Åsö Krog och Bar, Blekingegatan 36

Dnr: 9.3.81-03030/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Halikarnassos AB stadigvarande serveringstid dagligen från klockan 11:00 – 01:00 i restaurang samt från klockan 11:00 – 22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Omprövning efter prövotid i restaurang Aarts mat och dryck, Åsögatan 176

Dnr: 9.3.81-02957/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Harissa Restauranger AB stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang enligt, 8 kap 19 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Uniparsco AB – Medis kök och bar, Medborgarplatsen

Dnr: 07-2010-01792

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Uniparsco AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 1 februari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Mikhail Isho – Gamla Uret Pizzabutik, Bergsunds Strand 17 A

Dnr: 9.5.2-01764/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Mikhail Isho en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot ABACAB AB – Sahara, Folkungagatan 126

Dnr: 07-2010-02906

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för ABACAB AB tillståndshavare i restaurang Sahara, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Handlingar som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Tjänsteanteckning angående Sahara, daterad 2011-01-26 och brev till bolaget angående delgivning med polismyndigheten, daterat 2011-01-11. Båda handlingarna har upprättas av tillståndsenheten.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-01-01 – 2011-01-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-01-01 – 2011-01-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§22 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§23 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att Stadsledningskontorets juridiska kommer att ge utbildning i den nya alkohollagen m.m. för tillståndsutskottet. Utbildningen kommer att ske den 16 februari klockan 13-17 i socialförvaltningens konferenslokal ”Lilla konferensen”.

Anders Häregård lämnade förslag på tider när utskottets ledamöter och ersättare har möjlighet att följa med på inspektion.