Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-06-09

Sammanträde 2011-06-09

Datum
Klockan
09.00
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Summit Skofabriken

Dnr: 02-2010-02839 Handl: SHö

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro 1 AB

Dnr: 9.1.1-02254/2011 Handl: CWa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Sjöstad 24

Dnr: 9.1.1-02335/201 Handl: CWa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Belmondo

Dnr: 9.1.1-02354/2011 Handl: CWa

9 Nytt tillstånd, Cateringtillstånd på Restaurang Matdistriktet

Dnr: 9.1.1-02541/2011 Handl: KNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Torkels Terrass Café

Dnr: 9.1.1-02748/2011 Handl: SHö

11 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Café Restaurang Hundudden

Dnr: 9.1.1-02803/2011 Handl: HKa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Brezza Marina

Dnr: 9.1.1-02834/2010 Handl: HKa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Catalana Paviljong 2

Dnr: 9.1.1- 03041/2011 Handl: HKa

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Papa & Razzi

Dnr: 9.1.1- 03049/2011 Handl: EJo

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Delikatessen Bistro Bar

Dnr: 9.1.1- 03192/2010 Handl: EJo

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Villa Godthem

Dnr: 9.1.1- 03215/2011 Handl: MZa

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Wok Mee

Dnr: 9.1.1- 03669/2011 Handl: MZa

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang O`Learys Farsta

Dnr: 9.1.1- 03768/2011 Handl: SHö

19 Nytt tillstånd, Cateringstillstånd till slutna sällskap på Absolut Flagship Showroom,

Dnr: 9.1.1- 04482/2011 Handl: KNy

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Victoria lounge/the Bentley

Dnr: 9.3.1-02971/2010 Handl: SHö

21 Ansökan om utökad tid på Restaurang Södra Teatern

Dnr: 9.3.81- 02799/2011 Handl: KNy

22 Ansökan om utökad tid på Restaurang Café Mix

Dnr: 9.3.81- 03020/2011 Handl: SHö

23 Ansökan om utökad tid på Restaurang Ínferno

Dnr: 9.3.81- 03064/2011 Handl: SHö

24 Ansökan om utökad tid på Restaurang Färgfabriken

Dnr: 9.3.81- 03067/2011 Handl: HKa

25 Ansökan om utökad tid på Restaurang Porslinsfabriken

Dnr: 9.3.81- 03118/2011 Handl: SHö

26 Ansökan om utökad tid på Restaurang Old Beefeater Inn

Dnr: 9.3.81- 03379/2011 Handl: MZa

27 Ansökan om utökad tid på Restaurang Huset under bron

Dnr: 9.3.81- 03766/2011 Handl: MZa

28 Ansökan om ändring av vaktvillkor på Söderstadion

Dnr: 9.3.94-04649/2011 Handl: Mon

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Tre Indier

Dnr: 9.5.2-02210/2011 Handl: MVu

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Lilla Capri Söder

Dnr: 9.5.2-02524/2011 Handl: FWe

31 Tillsynsärende avseende Restaurang Shahnai

Dnr: 9.5.2-02528/2011 Handl: MVu

32 Tillsynsärende avseende Restaurang O´Pizzicato

Dnr: 9.5.2-02529/2011 Handl: HKa

33 Tillsynsärende avseende Restaurang Älvgården

Dnr: 9.5.2-02535/2011 Handl: MVu

34 Tillsynsärende avseende Restaurang Glada Stinsen

Dnr: 9.5.2-02537/2011 Handl: FWe

35 Tillsynsärende avseende Restaurang Cliff Barnes

Dnr: 9.5.2-02544/2011 Handl: HKa

36 Tillsynsärende avseende Restaurang Vassa Eggen

Dnr: 9.5.2-03520/2011 Handl: CWa

Anmälningar och information

37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2011-04-27 - 2011-05-31

38 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2011-04-27 - 2011-05-31

39 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3)

40 Domar/beslut från kammarrätten (1)

41 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

42 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-05-05 hade justerats 2011-05-10.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-06-16.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Summit Skofabriken, Långholmsgatan 27

Dnr: 02-2010-02839

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hornstull Konferens & Event AB (556793-7007) serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap, dagligen i konferenslokaler och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang medges dessutom under ett år prövotid till och med 2012-06-09, enligt 8 kap 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 inomhus avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

5. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 och 17 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro I AB, Gästrikegatan 1

Dnr: 9.1.1-02254/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bistro I AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang respektive uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Sjöstad 24, Ljusslingan 24

Dnr: 9.1.1-02335/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge O.C.H. Group Handelsbolag (969717-6882) stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Belmondo, Drottninggatan 71 A

Dnr: 9.1.1-02354/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café Belmondo AB (556544-7335) stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringtid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen avslås, enligt 8 kap 19 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 22:30, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matdistriktet – i lokalen och catering, Rådmansgatan 57

Dnr: 9.1.1-02541/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Cous Cous Catering & Event AB, 556503-4633, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Matdistriktet, dagligen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Samtidigt ges Cous Cous Catering & Event AB stadigvarande serveringtillstånd för catering till slutna sällskap dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enlig 8 kap. 2 § AL.

3. Ovanstående (p. 1-2) förutsätter att kunskapskravet i alkohollagstiftningen är uppfyllt, enligt 8 kap. 12 § 2 st. AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov. Senast 2011-09-09 ska förbehållet vara uppfyllt. Först när intyg om godkänt resultat på kunskapsprovet kommit in till förvaltningen, utfärdas tillståndsbevis. Om inte förbehållet undanröjts inom denna tid, gäller inte serveringstillståndet.

4. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för cateringservering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap 4 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Torkels Terrass, Torkel Knutssonsgatan 2

Dnr: 9.1.1-02748/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ragnar Smidt AB (556379-8627) serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i uteservering medges dessutom under ett års prövotid till och med 2012-06-09, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteservering avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brezza Marina, Bergsunds Strand 11

Dnr: 9.1.1-02834/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Samsaman Handelsbolag, 969743-7482, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten, dagligen i restaurang Brezza Marina, med serveringstid klockan 11:00 till 22:00 i både restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Catalana Paviljong 2, Östra Allén, Kungsträdgården

Dnr: 9.1.1-03041/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Catalana Aktiebolag, 556419-8231, stadigvarande serveringstillstånd för servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Catalan Paviljong 2, med serveringstid klockan 11:00-22:00 i både restaurang och uteservering, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden inkommer med meny till förvaltningen som är tillräckligt omfattande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Papa & Razzi, Flemminggatan 36

Dnr: 9.1.1-03049/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Prazzi Restaurangaktiebolag (556804-5347) stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, måndag till söndag, i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Delikatessen Bistro Bar, Krukmakargatan 22

Dnr: 9.1.1-03192/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Södermalms delikatesser AB (556729-1405) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker., vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd Villa Godthem, Rosendalsvägen 9

Dnr: 9.1.1-03215/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Godt på Djurgården AB (556808-9223) tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang och uteservering till klockan 03:00 avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

3. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen medges på prov ett år.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna, enligt 8 kap 2 § AL.

5. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2011-08-31. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL.

6. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen samt att bolagets verksamhetsbeskrivning innehåller sådana uppgifter vilka påvisar att bolaget ämnar laga, eller på annat sätt tillreda mat, enligt bestämmelserna i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen godkänner lokalen. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2011-08-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

7. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att medge utökad serveringstid i restaurangen på prov ett år till klockan 03:00 och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27

Dnr: 9.1.1-03669/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pinang Wok AB (556809-4840) tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att köket i den ombyggda lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen samt att bolagets verksamhetsbeskrivning innehåller sådana uppgifter vilka påvisar att bolaget ämnar laga, eller på annat sätt tillreda mat, enligt bestämmelserna i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2011-08-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla . Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Wok Mee, daterad 2011-05-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´Leary´s Farsta, Farstaplan 2

Dnr: 9.1.1-03768/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Farsta Sportbar AB (556838-8754) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 02:00, medges dessutom under ett års prövotid till och med 2012-06-09, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra då serveringstid pågår till klockan 02:00, från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna, enligt 8 kap. 2 § Al.

5. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2011-08-31. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Absolut Flagship Showroom, Drottninggatan 4

Dnr: 9.1.1-04482/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Cous Cous Catering & Event, 556503-4633, serveringstillstånd till och med 2011-12-31 för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i restaurang Absolut Flagship Showroom, dagligen mellan klockan 11:00 och 02:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden ger in intyg om godkänd andrahandsuthyrning från Statens fastighetsverk samt visar att kunskapskravet i alkohollagstiftningen är uppfyllt enligt 8 kap 12 § 2 st. AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov. Senast 2011-09-09 ska förbehållen vara uppfyllda. Först när intyg om godkänd andrahandsuthyrning samt intyg om godkänt resultat på kunskapsprovet kommit in till förvaltningen, utfärdas tillståndbevis. Om inte förbehållen undanröjts inom denna tid, gäller inte serveringstillståndet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Victoria lounge/the Bentley, Drottninggatan 77

Dnr: 9.3.1-02971/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Travelman Hotel AB (556420-0417) serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3

Dnr: 9.3.81-02799/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 02:00 och på uteserveringen till klockan 01:00 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

2. Serveringstid till klockan 23:00 på uteserveringen fredagar och lördagar medges på prov ett år.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 23:30 fredagar och lördagar under prövotiden. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jesper Henryson och Håkan Wahlström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2011-01-06.

Under sammanträdet ingavs ”Daglig ljudchecklista”.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstid fredagar och lördagar till klockan 23:00 på prov ett år och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Café Mix, Sibyllegatan 2

Dnr: 9.3.81-03020/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 till allmänheten i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL), på grund av risk för störningar.

2. Serveringstid till klockan 03:00 till allmänheten i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna, enligt 8 kap 2 § AL.

4. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2011-08-31. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 23:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Inferno, Fatburstrappan 20

Dnr: 9.3.81-03064/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge INFERNO EE AB (556789-5080) stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Omprövning efter prövotid i restaurang Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

Dnr: 9.3.81-03067/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Färgfabrikens Kafé AB, 556769-8732, stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang, samt klockan 01:00 i uteservering i restaurang Färgfabriken, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Omprövning efter prövotid i restaurang Porslinsfabriken, Rörstrandsgatan 33

Dnr: 9.3.81-03118/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 02:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11

Dnr: 9.3.811-03379/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, då den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om säkerhet, ordning och nykterhet. Vidare befaras risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Juat Jibro och ombudet Roland Lilljedahl, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 3 juni 2011.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Old Beefeater Inn, daterad 2011-05-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr: 9.3.81-03766/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 05:00, då den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Vidare har verksamheten ännu inte drivits under två år, varför sökanden inte uppfyller de kriterier som uppställs i Stockholms stads riktlinjer för serveringstider efter klockan 03:00 (kommunens alkoholpolitiska program). Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).

2. Utskottet ger förvaltningen möjligheten att bevilja ytterligare 12 ansökningar om utökad serveringstid till klockan 05:00 under 2011.

3. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen medges under ett år prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utomhus utan att alkoholpolitiska olägenheter uppstår.

5. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

6. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jakob Grandin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2011-06-07.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Huset under bron, daterad 2011-05-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl.(M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet ger förvaltningen möjlighet att bevilja ytterligare 12 ansökningar om utökad serveringstid till klockan 05:00 under 2011 och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§27 Ansökan om förändrade villkor i restaurang Söderstadion, Arenavägen 7

Dnr: 9.3.94-04649/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om ändring av tidigare meddelat villkor angående 20-årsgräns.

2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars Wikström, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl.(M), och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§28 Ingripande mot BBA Restaurang AB – Tre Indier, Möregatan 2

Dnr: 9.5.2-02210/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för BBA Restaurang AB, 556725-0245, tillståndshavare på restaurang Tre indier, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Azam Mufti med biträde av Patrik Giléus, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2011-06-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Café de la Paix Handelsbolag – Shahnai, Svartmangatan 11-13

Dnr: 9.5.2-02528/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Café de la Paix Handelsbolag, 969644-2137 en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolagets ombud advokat Hans Larsson, daterat den 26 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att tillståndshavaren skulle meddelas en varning.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Särskilt uttalande från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Utskottet ser allvarligt på bristerna i kassahanteringen. Vid de senaste kontrollerna har det visat sig att bolaget kommit till rätta med problemen och varning är i nuläget en tillräcklig åtgärd. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra förstärkt tillsyn.

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§30 Ingripande mot DM Café & Restaurant Handelsbolag - O´Pizzicato, Swedenborgsgatan 23

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela DM Café & Restaurang Handelsbolag, 916635-6353 en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades två skrivelser från bolagets ombud Roland Lilljedahl, daterade den 20 maj 2011 respektive den 3 juni 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Cliff Restaurang Aktiebolag – Cliff Barnes, Norrtullsgatan 45

Dnr: 9.5.2-02544/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Cliff Restaurang Aktiebolag, 556415-0570 en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse från bolaget, daterad den 31 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Goda Livet Restaurant AB – Vassa Eggen, Birger Jarlsgatan 29

Dnr: 9.5.2-03520/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Goda Livet Restaurant AB (556559-9742), tillståndshavre i Restaurang Vassa Eggen en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Arba Kokalari (M) föreslog att utskottet skulle besluta att ge tillståndshavaren en erinran.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

§33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-04-27 – 2011-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§34 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-04-27 – 2011-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§35 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

2 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§36 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§37 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§38 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.