Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-09-15

Sammanträde 2011-09-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-08-18 hade justerats 2011-08-22.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-09-20.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang FECA, Torkel Knutssonsgatan 35

Dnr: 9.1.1-05441/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge FECA AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges tillfällig serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Unga Klaras, Sergels Torg 7

Dnr: 9.1.1-04515/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Unga Klara AB, serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i Unga Klaras foajé, i paus under pågående föreställnig, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § och 15 § 4 st. alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Renaissance, Östermalmstorg 5

Dnr: 9.1.1-03230/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Pannkakshuset Amsterdam stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Magnus Johansson Bageri & Konditori, Lugnets Allé 7

Dnr: 9.1.1-05761/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Magnus Johansson bageri & konditori AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i serveringslokalen från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 24:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 24:00 avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndigheten godkänt lokalen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2011-11-30. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Runt Hörnet Mat & Café, Sveavägen 29

Dnr: 01-2010-02638

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kurpitson HB stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Best Western Plus STHLM Bromma, Ulvsundavägen 193 A

Dnr: 9.1.1-05397/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sleepingfox Bromma AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten enligt följande:

- I hotellets restaurang, mellan klockan 11:00-01:00

- I hotellets uteservering, mellan klockan 11:00-01:00

- I hotellets konferenslokaler, mellan klockan 11:00-01:00

- För servering i minibarer och roomservice ges tillstånd dygnet runt

Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Il Ponte, Franzéngatan 22

Dnr: 9.1.1-04517/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Rätt Lagat Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang medges på prov under ett år från och med 2011-07-15 till och med 2012-07-14. Detta för att vinna erfarenhet av om bolaget kan bedriva verksamheten till denna tid, utan att störningar uppkommer till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang avslås, enligt 8 kap 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sthlm Kaffe med mjölk, Drottninggatan 73 C

Dnr: 9.1.1-03374/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sthlm Kaffe med mjölk KB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang respektive uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL). Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås, enligt 8 kap 19 §, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´Learys Norrtull, Sveavägen 143

Dnr: 9.1.1-03042/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge SveaPlan Event AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Restaurang Hundudden, Hunduddsvägen 31

Dnr: 9.1.1-02803/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Svarta Pärlan Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Café Restaurang Hundudden, med serveringstid klockan 11:00-01:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mejan 2, Sturegatan 22

Dnr: 9.1.1-03524/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mejan 2 AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 03:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas om att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00, fredag och lördag, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

3. Villkor meddelas om att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Garant Festvåning, Varvsgatan 14

Dnr: 9.3.84-05240/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge R.A.B Event AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Garant Festvåning, dagligen mellan klockan 11:00 och 15:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden visar att kunskapskravet i alkohollagstiftningen är uppfyllt, enligt 8 kap. 12 § 2 st. AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov. Senast 2011-12-15 ska förbehållen vara uppfyllda. Om inte förbehållet undanröjts inom denna tid, gäller inte serveringstillståndet i den delen.

3. Vidare medges serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen till klockan 02:00.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – Garant Festvåning, daterat 2011-08-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Klint Event AB – Mango, Sveavägen 36

Dnr: 9.5.2-04293/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att inhämta mer uppgifter i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och övriga medlemmar i utskottet övervägde att återkalla serveringstillståndet, men ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för att inhämta mer uppgifter i ärendet. Tillståndsenheten får i uppdrag att kommunicera med tillståndshavaren kring servering, och då särskilt servering vid studentfester.

§18 Åtgärd mot Rest. Axela Aktiebolag – Restaurang Axela, Götgatan 73

Dnr: 9.5.2-02540/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Rest. Axela Aktiebolag en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Åtgärd mot Wei Restaurang i Stockholm AB – Formosa, Kornhamnstorg 2

Dnr: 9.5.2-02525/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Wei Restaurang i Stockholm AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Mare Nostrum AB – Sallys Bar, Västerlånggatan 52

Dnr: 9.5.2-02663/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mare Nostrum AB, tillståndshavare i restaurang Sallys Bar, enligt 9 kap. 18 § 1 st. 3 p.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståendet.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse från bolagets ombud daterad den 12 september 2011. Samt utdrag ur Creditsafe, daterat den 13 september 2011

Under sammanträdet ingavs fullmakt för Karl-Olov Arntsberg att föra Johan Acars talan i ärendet hos tillståndsenheten med vidhängande skrivelse, daterad den 14 september 2011.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Karl-Olov Arntsberg och Johan Acar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse och den under sammanträdet ingivna skrivelsen.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Restaurang Gabi Gewriye. Lilla Capri Söder, Rutger Fuchsgatan 3

Dnr: 9.5.2-02524/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Gabi Gewriye en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-08-01 – 2011-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

2 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§26 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.