Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-10-13

Sammanträde 2011-10-13

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hylands Hörna

Dnr: 9.1.1-05759/2011 Handl: CWa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 85 Kvadrat

Dnr: 9.1.1-05531/2011 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kummin

Dnr: 9.1.1-07433/2011 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Scandic Hotel Grand Central

Dnr: 9.1.1-05852/2011 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Scandic Hotel Victoria Tower

Dnr: 9.1.1-05855/2011 Handl: MZa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taket

Dnr: 9.1.1-03877/2011 Handl: MZa

11 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Restaurang Kungsvalvet

Dnr: 9.1.1-05209/2011 Handl: CWa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Birka Bowling

Dnr: 9.1.1-05621/2011 Handl: EJo

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Griffin

Dnr: 9.1.1-00014/2010 Handl: SHö

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Wagamama

Dnr: 9.1.1-00024/2010 Handl: SHö

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mocco

Dnr: 9.1.1-05027/2011 Handl: CWa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Willy Ohlsson eftr

Dnr: 9.1.1-03048/2011 Handl: SHö

17 Ansökan om cateringtillstånd för Westers catering & Arrangemang AB

Dnr: 9.1.1-05793/2011 Handl: MOn

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Oh Mamma Mia Taco Pizzeria

Dnr: 9.3.1-05408/2011 Handl: HKa

19 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Trattoria Romana

Dnr: 9.3.81-01628/2011 Handl: MZa

20 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hemma hos Kaj

Dnr: 9.3.81-06561/2011 Handl: MZa

21 Omprövning efter prövotid på Restaurang Stekhuset Falstaff

Dnr: 9.3.81-06616/2011 Handl: KNy

22 Omprövning efter prövotid på Restaurang 66:ans Corner

Dnr: 9.3.81-06459/2011 Handl: CWa

23 Omprövning efter prövotid på Restaurang Chill/Blå Skåpet

Dnr: 9.3.81-02665/2011 Handl: FWe

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

24 Tillsynsärende avseende Restaurang O´Learys Gamla stan

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Formaggio Pizzeria

Dnr: 9.5.2-02534/2011 Handl: FWe

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Ellora

Dnr: 9.5.2-02538/2011 Handl: FWe

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Den Gröne Jägaren

Dnr: 9.5.2-03518/2011 Handl: EJo

Anmälningar och information

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2011-09-01 - 2011-09-30.

29 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2011-09-01 - 2011-09-30.

30 Domar/beslut från förvaltningsrätten (4 st.)

31 Domar/beslut från kammarrätten (4 st.)

32 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1 st.)

33 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-09-15 hade justerats 2011-09-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-10-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hylands Hörna, Katarina Bangata 66

Dnr 9.1.1-05759/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Jag vet inte AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 15:00-23:00 respektive klockan 15:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast 22:30. Villkor meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang 85 Kvadrat, John Ericssonsgatan 15

Dnr: 9.1.1-05531/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pirogend i Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

4. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2011-12-31, medges även stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 inomhus.

5. Ovanstående förutsätter även att det sökande bolaget visar att kunskapskravet avseende alkohollagstiftningen är uppfyllt enligt 8 kap. 12 § 2 st AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov. Senast 2011-12-31 ska ovanstående förbehåll vara uppfyllt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kummin, Sankt Eriksgatan 54

Dnr: 9.1.1-07433/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Alber Hannah med enskild firma, serveringstillstånd i restaurang Kummin, för vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 fredag och lördag i restaurangen samt till klockan 23:00 söndag till torsdag i restaurangen medges under ett års prövotid enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att störningar till närboende inte uppkommer.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 fredag och lördag i restaurang samt till klockan 23:00 söndag till torsdag i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70

Dnr: 9.1.1-05852/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Scandic Hotels AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang, bar och lobby på entréplan, bar på entresolvåning till entréplan och konferensavdelning/ festvåning på plan 1 mellan klockan 11:00-03:00. Vidare beviljas serveringstillstånd för minibar och roomservice i hotellrum på plan -2,-1, 2, 3, 4, 5 dygnet runt, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL)

2. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2011-12-31. Därefter gäller det fortlöpande för ny personal som anlitas. Villkoret meddelas p.g.a. den sena serveringstiden, enligt kommunens alkoholpolitiska program.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Scandic Hotel Victoria Tower, Arne Beurlings torg 3

Dnr: 9.1.1-05855/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Scandic Hotels AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang, lobby och konferensutrymmen på entréplan, konferensavdelning på plan 33 och sky bar med entresolvåning på plan 34 mellan klockan 11:00-03:00. Vidare beviljas serveringstillstånd för roomservice på samtliga hotellrum på plan 2-22, dygnet runt, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL)

2. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2011-12-31. Därefter gäller det fortlöpande för ny personal som anlitas. Villkoret meddelas p.g.a. den sena serveringstiden, enligt kommunens alkoholpolitiska program.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taket, Hornsbruksgatan 4

Dnr 9.1.1-03877/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Crownhouse AB tidbegränsat serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00. Serveringstillståndet börjar gälla när förbehållen i detta ärende har undanröjts och upphör att gälla 2012-12-31, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd avslås eftersom dispositionsrätten saknas för tiden efter 2012-12-31.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, det vill säga senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av att det föreligger risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående förutsätter att dispositionsrätten styrks genom hyresavtal samt att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2011-11-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kungsvalvet, Hantverkargatan 52

Dnr 9.1.1-05209/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Big Light Entertainment AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten inkommer med ett remissvar som inte innehåller några anmärkningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Birka Bowling, Birkagatan 16-18

Dnr 9.1.1-05621/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge AB Birka Bowling stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin , starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan kockan 11:00 – 23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet.

Tjänsteanteckning från tillståndsenheten angående Birka Bowling, daterad 2011-10-05, avseende ändring av serveringstidens början.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Griffin, Klarabergsviadukten 63

Dnr: 9.1.1-00014/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Baldakinenrestauranger AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Wagamama, Klarabergsviadukten 63

Dnr: 9.1.1-00024/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Klarabergsviadukten Restaurang AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mocco, Dalagatan 28

Dnr: 9.1.1-05027/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Mocco AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang respektive uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Willy Ohlsson eftr., Humlegårdsgatan 1-3

Dnr: 9.1.1-03048/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Willy Ohlsson Eftr. AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag, mellan klocka 11:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att servering av spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker endast får ske genom bordsservering. Detta för att förhindra att gäster lämnar serveringsytan med alkoholdrycker, enligt 8 kap 2 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd för catering - Westers catering & Arrangemang AB, Årstaängsvägen 31 H

Dnr: 9.1.1-05793/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Westers Catering & Arrangemang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för catering till slutna sällskap, dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oh Mamma Mia Taco Pizzeria, Kungstensgatan 60

Dnr: 9.3.1-05408/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge JUGOVO stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Trattoria Romana, Mälartorget 15

Dnr: 9.3.81-01628/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, då den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om säkerhet, ordning och nykterhet. Vidare befaras risk för störningar till närboende. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Marcus Sadabad och Carola Pettersson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Patrik Silverudd (FP) och Jonas Nilsson (MP) föreslog att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till tillståndsutskottets nästa sammanträde

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), Arba Kokalari (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog att utskottet skulle besluta att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), Arba Kokalari (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S).

Reservation

Patrik Silverudd (FP) och Jonas Nilsson (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och Arba Kokalari (M) föreslog att utskottet skulle besluta om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 med en prövotid på ett år.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Jonas Eklund (MP).

Reservation

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Arba Kokolari (M) reserverade sig mot utskottets beslut.

§20 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Dnr: 9.3.81-06561/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att dagligen medge serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen på prov ett år samt serveringstid dagligen i uteserveringen till klockan 22:30 på prov ett år.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:00.

3. I övrigt kvarstår tidigare medgivna serveringstider

4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen, respektive till klockan 23:00 och 01:00 i uteserveringen, avslås mot bakgrund av att störningar har uppkommit till närboende. Risk för fortsatta störningar föreligger, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robert Kym, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att dagligen medge serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen på prov ett år samt serveringstid dagligen i uteserveringen till klockan 22:30 på prov ett år och i övrigt kvarstående av tidigare medgivna serveringstider.

§21 Omprövning av serveringstillstånd efter prövotid i restaurang Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90

Dnr: 9.3.81-06616/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge enskilda firman Robabeh Kheirkhah Abkenar serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, i restaurang Stekhuset Falstaff till klockan 01:00 inne i restaurangen och klockan 00:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 00:30 med hänsyn till störningsrisken, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Omprövning efter prövotid i restaurang 66:ans Corner, Västerlånggatan 66

Dnr: 9.3.81-06459/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge 66:ans Corner stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 01:00 i restaurang 66:ans Corner, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Omprövning efter prövotid i restaurang Chill/Blå Skåpet, Götgatan 53

Dnr: 9.3.81-02665/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang, till klockan 03:00 i källarplan, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen, med hänvisning till risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fridhem, Fridhemsgatan 34

Dnr: 9.3.81-03697/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 för servering till allmänheten i restaurang, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot Formaggio Pizzeria AB- Formaggio Pizzeria, Fleminggatan 73

Dnr: 9.5.2-02534/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Formaggio Pizzeria AB, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 11 oktober 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Restaurang Ellora HB – Restaurang Ellora, Hornsgatan 85

Dnr: 9.5.2-02538/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Ellora, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Åtgärd mot Z & V Arikan Kommanditbolag – Den Gröne Jägaren, Götgatan 64

Dnr: 9.5.2-03518/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Z & V Arikan Kommanditbolag, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Ingemar Strandberg och Zeki Arikan, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Fullmakt i original för advokat Ingemar Strandberg att företräda bolaget ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och Arba Kokalri (M) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela bolaget en erinran.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Jonas Eklund (MP)

Reservation

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Arba Kokalari (M) reserverade sig mot utskottets beslut.

Särskilt uttalande från Marie Ljungberg Schött (M) och Arba Kokalari (M).

”Vi ser mycket allvarligt på servering till underåriga och på överservering. Normalt bör detta leda till en varning eller till ett återkallande. I detta fall hos Den Gröne Jägaren anser vi dock att en erinran är tillräcklig åtgärd. Anledningen till detta är att det genomförts tillsyn vid flera tillfällen utan anmärkningar samt att det i de aktuella polisingripandena i flera fall varit fråga om omhändertagande en stund efter att gästen lämnat restaurangen och därför svårt att avgöra gästens berusningsgrad och alkoholintag på restaurangen.”

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-09-01 – 2011-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-09-01 – 2011-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§31 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 dom och 4 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollen till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§33 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.