Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-11-10

Sammanträde 2011-11-10

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) , ledamoten Arba Kokalari (M) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-10-13 hade justerats 2011-10-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-11-16.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jonas, Flemminggatan 39

Dnr 9.1.1-06924/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge J-L Lundgren AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen med serveringstid klockan 11:00-01:00 i restaurang Jonas, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Palatset restaurangen, Birger Jarls Torg 2 A

Dnr: 9.1.1-06568/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Palatset restaurangen, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen med serveringtiden klockan 11:00-22:00 i restaurang Palatset restaurangen inne och ute, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid enligt ovan medges även till klockan 01:00 på prov ett år, inne och ute, för att säkerställa att inte störningar uppkommer från verksamheten.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 inne och ute avslås på grund av risk för störningar.

4. Serveringstillstånd i uteserveringen förutsätter att Palatset Riddarholmen AB senast 2012-02-10 kommer in med handling till förvaltningen som visar att bolaget har dispositionsrätt till uteserveringen, annat fall gäller inte beslutet avseende uteserveringen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Solo Restaurang Pizzeria, Hantverkargatan 37

Dnr: 9.1.1-03878/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge I Laman handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i både restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thelins Konditori, Erik Dahlbergsallén 2

Dnr: 9.1.1-06926/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Primera AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 19:30, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thelins Konditori, Sankt Eriksgatan 43

Dnr: 9.1.1-06927/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge D & E Konditori AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 20:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Frukostklubben, Västra järnvägsgatan 11

Dnr: 9.1.1-05857/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge InneBar AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i restaurang Levant, f.d. Rodizio & Esther, Upplandsgatan 7

Dnr 9.3.1-06746/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, då den sena serveringstiden befaras medföra risk för störningar till närboende, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid – Forno Romano – Bromma Flygplats, Bromma Flygplats

Dnr 9.3.81-02051/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Jan Goliats, Augen Chamoun och Inderavaus Temiz, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2011-11-08.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§13 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Gården Bar & Grill, Barnhusgatan 7

Dnr 9.3.81-05224/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bantorget Service Partner AB, stadigvarande serveringstid i uteserveringen till klockan 02:00, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Åtgärd mot Klint Event AB – Mango, Sveavägen 36

Dnr: 9.5.2-04293/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Klint Event AB, tillståndshavare på Mango, en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från advokatfirman Salomonsson, daterad den 4 november 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Indian Inn Aktiebolag – Indian Inn, Verkstadsgatan 11-13

Dnr: 9.5.2-02536/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Indian Inn AB, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jamal Nuruzzaman och Ziauddin Sarwar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet.

Tjänsteanteckning från tillståndsenheten angående Indian Inn, daterad 2011-10-26.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Eliva AB – Brasseriet, Sjövikskajen 6

Dnr: 9.5.2-02215/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Eliva AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Bökman, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 november 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av förslag till ärendeberedning för 2012 i tillståndsutskottet

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förslaget till handlingarna.

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-10-01 – 2011-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-10-01 – 2011-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§22 Domar/beslut/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§23 Information från tillståndsenhet

Anders Häregård informerade om att Karolinska institutet genomfört en s.k. berusningsstudie med skådespelare som agerade berusade. 168 krogar kontrollerades i Stockholms innerstad. Hela 35 procent fick beställa jämfört med 2005 då endast 16 procent serverades.

Tillståndsenheten ska analysera studien för att se vilka åtgärder som ska vidtas.