Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-01-19

Sammanträde 2012-01-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-12-01 hade justerats 2011-12-06.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-01-27.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´learys Vällingby Torg, Vällingby Torg 24

Dnr 9.1.1-05935/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Idrottsbaren i Vällingby AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteserveringen avslås enligt 8 kap. 19 §, på grund av risk för störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mio Cibo, Drottninggatan 79

Dnr: 9.1.1-07640/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Amir Parvaneh serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Whispers, Swedenborgsgatan 40

Dnr: 9.1.1-08104/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sozan Mikha, med enskilda firman Whispers, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang Whispers, mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang EAT, Jakobsbergsgatan 13

Dnr: 9.1.1-05782/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Lux Restaurang i Bro AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Al-Basha, Sätra Torg 18

Dnr: 9.1.1-07638/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge SAB Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Vidare medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om bolaget kan bedriva verksamhet till denna tid, utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL. Detta med anlednings av risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i restaurang och uteservering avslås, enligt 8 kap. 19 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang China House, Bergslagsvägen 264

Dnr 9.1.1-00136/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sweden Jin Fa handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att det sökande bolaget visar att kunskapskravet avseende alkohollagstiftningen är uppfyllt enligt 8 kap. 12 § 2 st. AL och Statens Folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov. Senast 2012-03-31 ska ovanstående förbehåll vara uppfyllt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Jappi, Drottninggatan 77

Dnr 9.1.1-08348/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Förbjudna staden AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-23:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30, villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cantineros, Kornhamnstorg 53

Dnr 9.1.1-04045/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge TG & GT Holding AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30, villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Ovanstående förutsätter att brandmyndighetens remissvar inte innehåller några anmärkningar som skulle kunna göra lokalen olämplig enligt alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Levinsky´s, Rörstrandsgatan 9

Dnr: 9.1.1-07416/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge 08 Strand Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-23:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wokhouse, Regeringsgatan 26

Dnr: 9.1.1-07702/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mocca Enterprise AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker dagligen i restaurang och på uteservering mellan klockan 11:00 och klockan 01:00.

2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen och uteserveringen medges under ett år prövotid från och med tillståndutskottets beslut, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen och på uteserveringen avslås på grund av risken för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen.

5. Villkor meddelas att samliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurangen (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras oavsett anställningsform) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

6. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast kl. 03:30 med hänvisning till risken för störningar.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i Teater Reflex, Kärrtorpsplan 14

Dnr: 9.1.1-09149/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge den ideella föreningen Teater Reflex stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning i teaterns foajé, årligen under perioden september-juni, onsdag-lördag mellan klockan 14:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Pargrafen justerades omedelbart.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd vid catering, Elwing & Co. i Stockholm AB, Igelkottsvägen 73

Dnr: 9.1.1-09280/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Elwing & Co. i Stockholm AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholjästa drycker vid catering till slutna sällskap, dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stad tillståndenhet, enligt 8 kap. 4 § AL

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd vid catering Terrenos Vinotek AB, Scheelegatan 12

Dnr: 9.1.1-09148/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Terrenos Vinotek AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholjästa drycker vid catering till slutna sällskap, dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd vid catering, La Carotte Catering Jobeus AB, Tegeluddsvägen 92

Dnr: 9.3.83-09157/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge La Carotte Catering Jobeus AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholjästa drycker vid catering till slutna sällskap, dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Omprövning av serveringstid i restaurang Rose, Hamngatan 2

Dnr: 9.3.81-09137/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om fortsatt serveringstid till klockan 05:00 på prov ett år.

2. Stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 avslås.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robert Hållstrand med biträde av Amanda Svedberg och Albert Törsleff, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet

Under sammanträdet ingavs e-postmeddelande, daterat den 30 maj 2011, från Dennis Johansson (Nobis) och e-postmeddelande, daterat den 13 maj 2011, från Catrin Eckers (Miljöförvaltningen). Vidare ingavs restaurang Rose`s alkohol- och drogpolicy, daterad 2011-04-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött, m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta om fortsatt serveringstid till klockan 05:00 på prov ett år.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött, m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Särskilt uttalande, från ordföranden Marie Ljungberg Schött, m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

”Utskottet bedömer att det vore värdefullt att ge restaurang Rose tillstånd att med ytterligare ett års prövotid få ha serveringstid till klockan 05:00. Utskottet är dock bekymrade över att flera händelser som beskrivs i ärendet ägt rum under en begränsad tid hösten 2011. Utskottet uppdrar därför till förvaltningen att under den nya prövotiden göra extra tillsynsbesök på restaurang Rose.”

§20 Omprövning av serveringstid i restaurang Nymble, Drottning Kristinas Väg 15-19

Dnr: 9.3.81-08102/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tekniska Högskolans Studentkår. THS stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 i restaurang Nymble, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Tillsynsärende på restaurang India Lord, Hantverkargatan 65

Dnr: 9.5.2-08607/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bröderna Choudhury Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang India Lord en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Tillsynsärende på restaurang Tandoori, Hantverkargatan 84

Dnr: 9.5.2-07388/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Indisk Spicery Märsta Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Agra Tandoori en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurang White Villa, Akallalänken 10

Dnr: 9.5.1-03700/2011

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren Abbas Asgari som driver restaurang White Villa en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Abbas Asgari med biträde av Margareta Asgari och Mats Löf, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs utdrag fån skattekonto- bokförda transaktioner - från 2011-02-07-2011-08-06. Vidare ingavs Statistik liter/volymprocent under perioden januari 2011-december 2011 från Carlsberg Sverige och Åbro.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Tjänstgörande ersättaren Ole Jörgen Persson (M) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Ole Jörgen Persson (M) reserverade sig mot utskottets beslut.

§24 Ingripande mot Husby Matcenter AB – Husby Värdshus, Edvard Griegsgången 16

Dnr: 07-2010-00459

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Husby Matcenter AB, tillståndshavare på restaurang Husby Värdshus, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot Winsab HB – Lo Scudetto, Kommendörsgatan 46

Dnr: 9.5.2-01765/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Winsab HB en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Åtgärd mot Hrdys i Uppsala HB – Bettola di Papa Sisto, Lilla nygatan 11

Dnr: 9.5.2-08426/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hrdys i Uppsala HB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, vilken inkom till förvaltningen 2012-01-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-11-23 – 2011-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-11-23 – 2011-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 dom och ett protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollet till handlingarna.

§31 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.