Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-05-10 hade justerats 2012-05-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-06-20.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Svea Pizza Direkt, Silversmedsplan 14

Dnr 9.1-05785/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Pizzaguld Express Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag, daterat 2012-06-12, innehållande yttrande från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd angående ansökan om alkoholserveringstillstånd – Svea Pizza Direkt

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Casa Rita, S:t Eriksplan 5

Dnr: 9.1.-05330/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge SMGH i Stockholm AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi & Wook Dragon Sushi, Bysistorget 6

Dnr: 9.1.-04669/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Dragon Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 till klockan 23:00 och på uteserveringen mellan klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar Sveavägen, Sveavägen 108

Dnr: 9.3-05314/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge SalaMex Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30,

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Primo Ciao Ciao Liljeholmen, Sjövikstorget 4

Dnr: 9.1-05839/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge PrimoCiaoCiao Liljeholmen AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten , dagligen i restaurang mellan klockan 12:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 12:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkor meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Primo Ciao Ciao Hornsbergs Strand, Hornsbergs Strand 77

Dnr 9.1-05840/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge PrimoCiaoCiao Hornsberg AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 12:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 12:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Koh Phangan Östermalm, Nybrogatan 8

Dnr 9.1-04857/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Koh Phangan Östermalm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Plaisir, Sveavägen 13-15

Dnr 9.1.1-07133/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sergelbeh Company AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang G star, Gubbängstorget 118

Dnr: 9.1-04424/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Gubbängens Krog Kommanditbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år. Detta för att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 8 kap 17 § AL. Detta med hänvisning till risk för störningar till närboende.

5. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker finansieringen. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2012-08-31, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Shaad, Norra Stationsgatan 49

Dnr: 9.1-05638/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge OHI Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang avslås, enligt 8 kap. 17 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stranden Bar & Matsalen, Hornsbergs Strand 101

Dnr: 9.1.1-10078/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stranden Bar & Matsalen AB stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00 och i uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Vidare medges serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 på prov ett år. Detta för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas utan att störningar till närboende uppkommer.

3. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01.00 i restaurang samt till klockan 23:00 i uteservering, på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30. Detta med anledning av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § AL

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pong Grillbaren, Jan-Inghes Torg 52

Dnr: 9.1-04639/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pong Henriksdal AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00 och i uteserveringen med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges i restaurangen till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 23:00 på prov ett år. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar till närboende uppstår.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, d.v.s. klockan 23:30 under prövotiden och därefter klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang och till klockan 00:00 söndag till torsdag, respektive 01:00 fredag till lördag i uteservering avslås, med risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M) att utskottet skulle besluta att uteserveringen skulle få ha öppet till klockan 23:00 på prov ett år och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ledamoten Patrik Silverudd (FP) samt ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Svea & Folkets Matsalar, Torsgatan 10

Dnr: 9.1.1-09487/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Torsgatans Sportsbar AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 01:00 i restaurangen samt mellan klockan 11:00 och 22:00 i uteserveringen,, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i uteserveringen med hänvisning till att den sena serveringstiden kan befaras medföra olägenheter i fråga om störningar till närboenden, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang BBQ Steakhouse/Kungsholmen, Hantverkargatan 26

Dnr: 9.1-05257/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge DK Drift AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Husman, Vällingby Torg

Dnr 9.1-05849/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Kordholmen Restaurang AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen, mellan klockan 11:00 och 21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag, daterat 2012-06-12, innehållande yttrande från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd angående ansökan om alkoholserveringstillstånd – Restaurang Husman.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brommavik Hotel AB, Karlsbodavägen 45

Dnr 9.1-00150/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Brommavik Hotel AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00 samt i uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang samt 01:00 i uteservering avslås enligt 8 kap. 17 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ”Nya Salen”, Valhallavägen 105

Dnr: 9.1.1-09720/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja serveringstillstånd för slutna sällskap till Kungliga Musikhögskolans Studentkår för studenter och personal på Kungliga Musikhögskolan plus en medföljande gäst per student eller personal, för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Eventuella gäster ska ha anknytning till Kungliga Musikhögskolan eller någon av personal eller student personligen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Redline Disco & Bar, Sätra Torg 18-20

Dnr: 9.1-04828/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå den enskilda firman Björkhagens Krog om stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Redline Disco & Bar.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang O´Learys, Regeringsgatan 113

Dnr: 9.3-05481/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurangen samt serveringstid i uteserveringen till klockan 24:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. Detta med hänvisning till att serveringstiden befaras medföra risk för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Södra Teatern - uteserveringen

Dnr: 9.3-00267/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Södra Teatern AB stadigvarande serveringstillstånd till klockan 23:00 fredag och lördag i uteserveringen, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 söndag till och med torsdag samt senast klockan 23:30 fredag till och med lördag, med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot Jonas & Lalla Restaurang AB – Göta Källare

Dnr: 9.5-04218/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades mailkorrespondens mellan bolaget och tillståndsenheten från den 11 juni 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§26 Åtgärd mot HANNAS BAR & KÖK AB- Hannas Bar & Kök, Vårbergsplan 25

Dnr: 9.5.-05039/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hannas Bar & Kök AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bobil Minasson med biträde av Jan Goliat,

vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse från bolaget, daterad den 11 juni 2012.

Tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2012-06-12 dukades också vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

I förslaget till beslut har beaktats korrigeringar av tjänsteutlåtandet vad avser upprättande av årsredovisning och restaurangrapporter.

§27 Åtgärd mot B & S Bar & Kök AB – Lilla Hannas, Skärholmsgången 20

Dnr: 9.5.2-00017/2012

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för B & S BAR & KÖK AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bobil Minasson med biträde av Jan Goliat, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med skrivelse från bolaget, daterad den 11 juni 2012, vilken dukades i ärende § 26.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Tillsynsärende på restaurang Global Matkultur, Erstagatan 21

Dnr: 9.5.2-00143/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Global Matkultur Kommanditbolag, tillståndshavare på restaurang Global Matkultur en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Tillsynsärende på Västertorps Bar & Kök, Störtloppsvägen 30

Dnr: 9.5-05619/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bröderna Gürbüz Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Västertorps Bar & Kök en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Åtgärd mot Street Food Factory Sverige AB – Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Dnr: 9.5.2-09718/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Street Food Factory Sverige AB en erinran, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robert Kym. Närvarande vid sammanträdet var även Fredrik Fellenius.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2012-05-31 samt tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2012-06-12.

Förslag till beslut

Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M) att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en erinran.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

I förslaget till beslut har beaktats korrigeringar av tjänsteutlåtandet, vilka anges i ovan nämnda tjänsteanteckning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Patrik Silverudd (FP), ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut.

§31 Åtgärd mot Kvarnstenen Restaurang AB – Kvarnen T, Tjärhovsgatan 4

Dnr: 9.5.2-09526/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kvarnstenen Restaurang AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, inkommen till förvaltningen 2012-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Åtgärd mot Restaurang Regeringsgatan 66 AB – 19hundra, Regeringsgatan 66

Dnr: 9.5-05779/2012

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

I tjänsteutlåtandet anges att bolaget ej uppfyllt kraven vad gäller ordningsvakter. I skrivelse från bolaget, daterad den 12 juni 2012, vilken dukades vid sammanträdet, framgår att bolaget har uppfyllt kraven på vaktvillkor.

Med hänsyn till att bolaget uppfyllt kraven på vaktvillkor, ändrade förvaltningen sitt förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en erinran.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac och Per Gunne, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog med instämmande av ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M) att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog med instämmande från ledamoten Patrik Silverudd (FP) att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V), ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (M).

I förslagen till beslut har beaktats korrigeringar av vaktvillkor enligt ovan.

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (M) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§33 Åtgärd mot Chutney Bar & Matsal AB – Chutney, Katarina Bangata 19

Dnr: 9.5-05505/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Chutney Bar & Matsal AB en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Åtgärd mot Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm Aktiebolag – Harry B James, Regeringsgatan 47

Dnr: 9.5-04507/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Lille Köbenhavn i Stockholm AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Saeed Mottaghy och Vahid Motaghi, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Åtgärd mot Pleasant Prospect AB – Pleasant, Kammakargatan 9 A

Dnr: 9.5-05926/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Pleasant Prospect AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 11 juni 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Tillsynsärende på restaurang Bella Vista, Victor Balcks väg 101

Dnr: 9.5.2-07896/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade at återkalla serveringstillståndet för den enskilda firman, tillståndshavare på restaurang Bella Vista, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Mickael Radomirovic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-05-01 – 2012-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§38 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-05-01 – 2012-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§39 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§40 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård meddelade att tillståndsenheten tillsvidareanställt Diana Ferm och Rebecca Boavida.

Vid tillsynsomgången den 25 maj 2012 fick c:a 300 krogar tillsyn. 8 krogar fick anmärkningar om berusade personer.