Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-11-08

Sammanträde 2012-11-08

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-10-11 hade justerats 2012-10-17.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-11-14.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lion Bar Götgatan, Götgatan 84

Dnr 9.1-08665/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bröderna Halef Restaurang Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 - 01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 22:30 med hänvisning till risk för störningar till närboende.

3. Ovanstående förutsätter att Bröderna Halef Restaurang Handelsbolag senast 2013-01-31 fullt ut har styrkt sin finansiering av köpet av restaurangen och att bolaget har dispositionsrätt till lokalerna, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har uppfyllts.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bon Coin, Badstrandsvägen 25

Dnr: 9.1-07961/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bellamou AB stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Bon Coin klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge Bellamou AB stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bengal, Östermalmstorg 5

Dnr: 9.1-08038/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Bengal Handelsbolag tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 01:00 måndag till söndag, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nhus Thai, Hornsgatan 147

Dnr: 9.1-06500/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge JAUPRAYA THAI AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00 - 22:00, söndag till torsdag, 11:00 - 00:00 fredag till lördag, samt i uteserveringen (ej innegården) måndag till söndag klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd på innegården avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 § AL.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Beslutet fattas med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lavong Indian Restaurang, Surbrunnsgatan 39

Dnr: 9.1-08696/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lavong Indian Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid mellan klockan 11:00 till 23:00 och i uteservering med serveringstid mellan klockan 11:00 till 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av risken för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Summit T-House, Engelbrektsplan 1

Dnr 9.1-08695/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hitech Konferens & Event AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Broms Catering, Nåsvägen 18

Dnr 9.1-05261/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Broms Catering AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00 - 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd för catering till slutet sällskap, Wik Event & Konferens, Heliosgatan 10

Dnr: 9.1-06855/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Wik Event & Konferens AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Baresso Coffee, Nybrogatan 21

Dnr: 9.1-06032/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Ninmar Baresso invest AB´s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten dagligen mellan klockan 11:00 – 23:00 i restaurang och uteservering i restaurang Baresso Coffee, Nybrogatan 21. Sökanden har visat sig inte lämplig att utöva verksamheten, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ninmar Baresso med biträde av Tomas Baresso, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Baresso Coffee – Södermalm, Swedenborgsgatan 25

Dnr: 9.1-06035/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Baresso invest AB´s ansökan om stadigvarande serveringstilstånd till allmänheten dagligen mellan klockan 11:00 – 22:00 i restaurang och uteservering i restaurang Baresso Coffee, Swedenborgsgatan 25. Sökanden har visat sig inte lämplig att utöva verksamheten, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ninmar Baresso med biträde av Tomas Baresso, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Aroti, Wallingatan 40

Dnr: 9.1.1-06918/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå den enskilde näringsidkaren ansökan om serveringstillstånd i restaurang Aroti, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oliodeli, Henriksdalsallén 28

Dnr: 9.1-06428/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Oliodeli Henrik AB`s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00 - 01:00 samt i uteservering klockan 11:00 - 22:00, enligt 8 kap. 12 och 15 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Åtgärd mot Brit Bar & Nattklubb AB – Restaurang Aveny, Kungsgatan 25

Utskottet beslutade att meddela Brit Bar & Nattklubb AB tillståndshavare på restaurang Aveny en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt återkalla serveringstid dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 01:00 och 03:00.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Johan Obel, Elchan Taguiev och Christopher Stavropolus med biträde av Gustavo Medusa och Jörgen Liljedahl, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Yttrande från bolaget, daterat den 18 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) föreslog att tillståndshavaren skulle meddelas en varning.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen s förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ledamoten Ole-Jörgen Persson m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Jackie Nylander (V) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande från ledamoten Ole-Jörgen Persson m.fl. (M).

Mot bakgrund av den information som framkommit i ärendet, anser vi att det i dagsläget finns skäl att meddela Brit Bar & Nattklubb AB, tillståndshavare på restaurang Aveny, en varning enligt alkohollagen. Däremot är det vår uppfattning att restaurangens serveringstider inte ska inskränkas.

Vi förutsätter dock att förvaltningen gör täta och frekventa kontroller av restaurang Aveny. Förvaltningen ska inom 6 månader återrapportera till Tillståndsutskottet hur serveringsstället lyckats i detta arbete.

§18 Tillsynsärende på restaurang Violen, Svandammsvägen 17

Dnr: 9.5-08845/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren, ägare till den enskilda firman Violgrillen, tillståndshavare på restaurang Violen en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robil Öz, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Tillsynsärende på Turteatern, Lågkärsvägen 13

Dnr: 9.5-09681/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Turteatern tillståndshavare på Turteatern en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Tillsynsärende på restaurang Snövit, Ringvägen 147

Dnr 9.5.-05123/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för vidare utredning.

§21 Åtgärd mot SNLTD Sweden AB – Serrano, Kungsbron 4

Dnr 9.5-09391/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela SNLTD Sweden AB en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Åtgärd mot Arne Nilsson Restaurang AB – Magic Bar – återremitterat ärende, Karlaplan 6

Dnr: 9.5.2-05249/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Arne Nilsson Restaurang AB tillståndshavare i restaurang Magic Bar en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Åtgärd mot Dadelpalmen Aktiebolag – Brobergs Matsal, Västberga Allé 60

Dnr: 07-2010-00337

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Dadelpalmen Aktiebolag,. Tillståndshavare på Brobergs Matsal, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Tomas Dock, Javid Hassan Zadeh Afaghi och Mehrdad Mohammadi Moayyed, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet ingavs begäran från tillståndsenheten, daterad 2012-08-28, skrivelser från bolagets ombud daterade 2010-04-15 (finns även med i tjänsteutlåtandet) och 2012-08-31 samt beslut från Tullverket, daterat 2010-01-19 (finns även med i tjänsteutlåtandet).

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Åtgärd mot Indialord Handelsbolag – India Lord Dannemoragatan, Dannemoragatan 6

Dnr 9.5.2-08624/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§25 Åtgärd mot Restaurang Mellanfloden HB – Trianon, Skönstorpsvägen 84

Dnr 9.5.2-10104/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Mellanfloden Handelsbolag tillståndshavare på restaurang Trianon, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Matta Abdulahad, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs skrivelse från Åkestams Fastighetsförvaltning, daterad 2012-11-06 samt resultatrapport för Restaurang Mellanfloden HB avseende perioden 110101-111231.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-10-01 – 2012-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-10-01 – 2012-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§28 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§30 Information från tillståndsenheten