Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-01-24

Sammanträde 2013-01-24

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Itamae Thai, Norrtullsg. 13

Dnr: 9.1-09505/2012 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Itamae Thai, Odeng.62

Dnr: 9.1-09499/2012 Handl: EJo

7 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Massagotti

Dnr: 9.1-04875/2012 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Waynes Coffee

Dnr: 9.1-08074/2012 Handl: EJo

9 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Herdenstam Vinhandel AB

Dnr: 9.1-10515/2012 Handl: CCu

10 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Svenskt Tenn

Dnr: 9.1-05683/2012 Handl: CCu

11 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Asashi Fondue

Dnr: 9.1-06844-/2012 Handl: KNy

12 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Sia Chomei (fd Little Persia Globen)

Dnr: 9.1-00149/2012 Handl: KNy

13 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Arena Bar & Restaurang

Dnr: 9.1-09449/2012 Handl: HKa

14 Nytt tillstånd för slutet sällskap på Restaurang Kontoret Vasagatan 7

Dnr: 9.1-10617/2012 Handl: DFe

15 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Glasade Gången

Dnr: 9.1-08458/2012 Handl: Mon

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Diset

Dnr: 9.5-09995/2012 Handl: CCu

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Klein´s Bar & Restaurang

Dnr: 9.5-04220/2012 Handl: CCu

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Snövit

Dnr: 9.5-05123/2012 Handl: PCa

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Pavarotti

Dnr: 9.5-09381/2012 Handl: PCa

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Black & Brown Inn

Dnr: 9.5-00009/2012 Handl: RBo

21 Tillsynsärende avseende Restaurang Enskede Värdshus

Dnr: 9.5-10047/2012 Handl: RBo

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Happy

Dnr: 9.5-08053/2012 Handl: RBo

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Il Destino

Dnr: 9.5-10708/2012 Handl: FWe

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Hanoi

Dnr: 9.5-00024/2012 Handl: SKo

25 Tillsynsärende avseende Restaurang La Bruschetta

Dnr: 9.5-09729/2012 Handl: HKa

26 Tillsynsärende avseendeRestaurang Lugnets Hörna

Dnr: 9.5-09727/2012 Handl: HKa

27 Tillsynsärende avseende Restaurang The Swan

Dnr: 9.5-00169/2012 Handl: MZa

Anmälningar och information

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2012-12-01 - 2012-12-31.

29 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2012-12-01 - 2012-12-31.

30 Domar/beslut från förvaltningsrätten (10 st.)

31 Information från tillståndsenheten

Information om storstädernas publicering av sammanträdeshandlingar på webben.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och Ole-Jörgen Persson (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-12-06 hade justerats 2012-12-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-01-28.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Itamae Thai, Norrtullsgatan 13

Dnr 9.1-09505/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge ITAMAE THAI Aktiebolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Itamae Sushi, Odengatan 62

Dnr: 9.1-09499/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge ITAMAE Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Massagotti, Årevägen 59

Dnr: 9.1-04875/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Golden Leader Food AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00 – 20:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Waynes Coffee, Sveavägen 19

Dnr: 9.1-08074/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge AKMB Café & Restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 00:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Herdenstam Vinhandel AB, Svartensgatan 12

Dnr: 9.1-10515/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hedenstam Vinhandel AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Herdenstam Vinhandel klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående gäller under förbehåll att köket uppfyller AL:s krav gällande köksutrustning. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2013-03-31. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts, i annat fall upphör detta beslut att gälla.

3. Villkor meddelas att servering på källarplan ska ske genom bordsservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Svenskt Tenn, Strandvägen 5

Dnr 9.1-05683/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Svenskt Tenn AB stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Svenskt Tenn mellan klockan 11:00 – 19:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Asahi Fondue, Sveavägen 35

Dnr 9.1-06844/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Japanska Fondue AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen med serveringstid klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid till klockan 01:00 i restaurang fredag och lördag medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang fredag och lördag avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sia Chomei (tidigare Little Persia Globen), Slakthusplan 4

Dnr: 9.1-00149/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Siachomei AB´s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Sia Chomei, enligt 8 kap. 2 och 12 §§ alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Samaneh Ghashghaei med biträde av Fariba Ranjbar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs diverse handlingar rörande restaurangen.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Arena Bar & Restaurang, Nynäsvägen 287

Dnr 9.1-09449/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå MURALP Restaurang AB`s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00 – 01:00 samt klockan 11:00 – 22:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten med bilagor, daterad 2013-01-23, angående Arena Bar & Restaurang.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kontoret, Vasagatan 7

Dnr 9.1-10617/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Misede HB stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i restaurang, dagligen med serveringstid klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Glasade Gången, Radiusbacken 7

Dnr: 9.1-08458/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning/Glasade Gången stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl för servering till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 – 16:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning av serveringstid i restaurang Rose, Hamngatan 2

Dnr: 9.1-10706/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla RSI Nattklubb AB`s ansökan om fortsatt serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 05:00 på prov ett år.

2. Stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering avslås.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robert Hållstrand med biträde av Amanda Svedberg, Albert Törsleff och Kristoffer Hinds, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-01-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om fortsatt serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering på prov ett år.

§17 Åtgärd mot Bargares Co AB – Diset, Örnsbergsvägen 2

Dnr: 9.5-09995/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bragares Co AB tillståndshavare i restaurang Diset en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Melki Bargares, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Åtgärd mot – Klein´s Bar & Restaurang, Kornhamnstorg 51

Dnr: 9.5-04220/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för den enskilda firman, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Süreyya Noyan och ombudet Claes Hagberg med biträde av Edip Noyan, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser från bolagets ombud, daterade den 14 respektive den 23 januari 2013.

Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2013-01-16 samt mailkonversation i ärendet från den 8 januari, 11 januari, 17 januari, 21 januari och 23 januari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Tillsynsärende på restaurang Snövit, Ringvägen 147

Dnr: 9.5-05123/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Miroslav Pesic Restaurant AB tillståndshavare på restaurang Snövit en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Tillsynsärende på Ristorante Pavarotti, Kronborgsgränd 14

Dnr: 9.5-09381/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kista Kök och Bar AB tillståndshavare på Ristorante Pavarotti en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Åtgärd mot Familjebolaget B & B Aktiebolag – Black and Brown Inn, Hornsgatan 50

Dnr: 9.5.2-00009/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Familjebolaget B & B Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Black & Brown Inn en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Åtgärd mot Enskede Värdshus AB – Enskede Värdshus, Bägersta Byväg 1

Dnr: 9.5-10047/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Enskede Värdshus AB tillståndshavare på Enskede Värdshus en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Åtgärd mot Michael Handelsbolag – Happy, Folkungagatan 95

Dnr 9.5-08053/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Michael Handelsbolag på serveringsstället Happy, enligt 9 kap. 18 § p. 3 alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning angående Happy från tillståndsenheten, daterad 2013-01-23 samt skrivelse från bolaget, daterad den 22 januari 2013.

Under sammanträdet inkom en icke daterad och icke underskriven skrivelse gällande bolaget.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Åtgärd mot Pizzeria Signal Handelsbolag – Il Destino, Tegelviksgatan 67

Dnr: 9.5-10708/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutar att återkalla serveringstillståndet för Pizzeria Signal Handelsbolag tillståndshavare på Il Destino, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringtillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniel Isho och ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot – Hanoi, Birger Jarlsgatan 121

Dnr: 9.5.2-00024/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren, tillståndshavare på restaurang Hanoi en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Åtgärd mot AB ARAS I STOCKHOLM – La Bruschetta, Fleminggatan 45

Dnr 9.5-09729/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för AB ARAS I STOCKHOLM enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Tjänsteanteckning angående La Bruschetta från tillståndsenheten, daterad 2013-01-09.

Yttrande från bolagets ombud, daterat den 7 januari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Åtgärd mot Vaiulcinella Bar Handelsbolag – Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5

Dnr 9.5-09727/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Vaiulcinella Bar Handelsbolag enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Eugenia Rios Aybar, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Galijen Handelsbolag - The Swan, Nioörtsvägen 36

Dnr: 9.5.2-00169/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutar att återkalla serveringstillståndet för Galijen Restaurang Handelsbolag enligt 9 kap. 18 § alkohollagen

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringtillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Semra Budak och ombudet Johan Obel med biträde av Ayvaz Capanoglu, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Tjänsteanteckning angående The Swan från tillståndsenheten, daterad 2013-01-15.

Yttrande från bolagets ombud, daterat den 11 januari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2012-12-01 – 2012-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-12-01 – 2012-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§31 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten
10 domar anmäldes.

§33 Information från tillståndsenheten

Skrivelse upprättad av tillståndsenheten gällande information om hur storstäderna gör med publicering av sammanträdeshandlingar på Webben.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.