Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
09.00
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Omprövning av prövotid på Restaurang Svartklubben

Dnr: 9.1-02562/2013 Handl: KNy

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Oaxen Krog

Dnr: 9.1-02227/2013 Handl: RBo

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang MR Texas

Dnr: 9.1-02889/2013 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lilys Burger

Dnr: 9.1-11524/2012 Handl: CCu

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Delight Studios

Dnr: 9.1-00190/2013 Handl: HKa

10 Nytt tillstånd för pausservering på Teater Brunnsgatan Fyra

Dnr: 9.1-00122/2013 Handl: KNy

11 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Eurocatering & Event AB - Tillredningskök

Dnr: 9.1-10740/2012 Handl: EJo

12 Utökad serveringstid på Restaurang Server W

Dnr: 9.3-11507/2012 Handl: FWe

13 Omprövning av prövotid på Restaurang Boqueria

Dnr: 9.1-00241/2013 Handl: CWa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Serrano

Dnr: 9.5-03107/2013 Handl: FWe

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Gandhi

Dnr: 9.5-03557/2013 Handl: FWe

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Ris

Dnr: 9.5-00062/2013 Handl: HKa

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Slakthuset

Dnr: 9.5-10352/2012 Handl: KNy (SKo)

Anmälningar och information

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2013-03-01 - 2013-03-31-

19 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2013-03-01 - 2013-03-31

20 Domar/beslut från förvaltningsrätten (8 st.)

21 Domar/beslut från kammarrätten (2 st.)

22 Information från tillståndsenheten

Länsstyrelsen medverkar under sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-03-14 hade justerats 2013-03-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-04-15.

§5 Omprövning efter prövotid i restaurang Svartklubben, Södermannagatan 27

Dnr 9.1-02562/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Svarta Klubben AB, 556853-7855, i restaurang Svartklubben, stadigvarande serveringstillstånd till klockan 00:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oaxen Krog, Beckholmsvägen 4

Dnr: 9.1-02227/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Oaxen Krog AB, 556286-4818, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 22:00 på serveringsstället Oaxen Krog, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade även att bevilja serveringsstället Oaxen Krog serveringstid till klockan 23:00 i uteserveringen på prov ett år.

3. Stadigvarande serveringstid dagligen i uteserveringen till klockan 01:00 avslås, med hänvisning till risken för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen under prövotiden ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, dvs. klockan 23:30. Efter prövotidens utgång ska uteserveringen vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 20 februari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om serveringstid till klockan 23:00 i uteserveringen med en prövotid på ett år med därtill hörande villkor, och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MR Texas, Fruängstorget 6

Dnr: 9.1-02889/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mr Texas AB, 556877-1710, stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Mr Texas, för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00 och 21:00 söndag till torsdag och mellan klockan 11:00 och 22:00 fredag och lördag, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Ovanstående förutsätter att sökanden visar att kunskaper finns i alkohollagen genom att avlägga godkänt prov för stadigvarande serveringstillstånd, enligt föreskrifterna i FHIFS 2010:7. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2013-07-11, annars upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när godkänt kunskapsprov visas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Kommuniceringbrev från tillståndsenheten till bolaget, daterat 2013-03-22, angående remissvar från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd avseende serveringstillstånd för restaurang MR Texas.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lilys Burger, Hornsbergs strand 47

Dnr: 9.1-11524/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lilys Burger AB, 556902-6593, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Lilys Burger mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att ge Lilys Burger AB, 556902-6593, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i uteservering för Lilys Burger mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Delight Studois, Heliosgatan 13

Dnr: 9.1-00190/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Fotograf Guido Hildebrand AB, 556274-2501, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen i restaurang Delight Studios, med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges också till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande, daterat 2013-03-21, över ansökan om alkoholservering – Delight Studios, från Södermalms stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Teater Brunnsgatan Fyra, Brunnsgatan 4

Dnr 9.1-00122/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Teater Brunnsgatan Fyra, 802405-0232, serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Teater Brunnsgatan Fyra, i teaterns foajé i paus under pågående föreställning (paustillstånd) dagligen mellan klockan 14:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd vid catering för Eurocatering & Event AB – Tillredningskök, Industrivägen 9, Tyresö

Dnr 9.1-10740/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Eurocatering & Event AB, 556741-3611, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Server W, Warfvinges väg 31

Dnr 9.3-11507/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid, måndag till söndag, till klockan 05:00 i restaurang, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Neta, Östgötagatan 12 B (

Dnr 9.1-08701/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge La Neta AB, 556757-7522, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker och starköl till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00 på restaurang La Neta, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

3. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Boqueria, Jakobsbergsgatan 17

Dnr: 9.1-00241/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Boqueria AB, 556851-0837, stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor föreligger att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag – lördag från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkor föreligger även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Åtgärd mot SNLTD Sweden AB – Serrano, Kungsbron 4

Dnr: 9.5-03107/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela SNLTD Sweden AB, 556765-9643, tillståndshavare på Serrano en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Åtgärd mot Restaurang Atique Ahmed – Gandhi, Katarina Bangata 47

Dnr: 9.5-03557/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillstånd för den enskilde näringsidkaren Atique Ahmed, ägare till restaurang Gandhi, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Åtgärd mot GREEN CHILI Handelsbolag – Restaurang Ris, Hallandsgatan 24

Dnr: 9.5-00062/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för GREEN CHILI Handelsbolag, 969752-5807, i Restaurang Ris, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Åtgärd mot KLUBB & NÖJEN SLAKTHUSET I STOCKHOLM Aktiebolag – Slakthuset, Slakthusgatan 6

Dnr: 9.5-10352/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för KLUBB & NÖJEN I STOCKHOLM Aktiebolag, 556811-6536, tillståndshavare på serveringsstället Slakthuset, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Rohit Khondaker och ombudet Allan Nyrén med biträde av Stefan Gustavsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 9 april 2013. Tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2013-04-04, angående Slakthuset dukades också vid sammanträdet.

Advokat Ferid Demirel var även närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-03-01 – 2013-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-03-01 – 2013-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten

6 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§22 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 dom och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollet till handlingarna.

§23 Information från tillståndsenheten

Jan-Olof Tidbäck och Suzanne Bengtsson fån Länsstyrelsen redogjorde för Länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn över kommunernas arbete med alkohol- och tobakslagen. För närvarande genomförs tillsyn över Tillståndsenhetens arbete med de nämnda lagarna. Efter tillsynen upprättas ett tillsynsprotokoll som utskottet får ta del av.

Anders Häregård påminde utskottet om den stortillsyn av restauranger som Tillståndsenheten kommer att genomföra den 24 maj 2013.

Marie Ljungberg Schött och Anders Häregård informerade om ett möte på förvaltningen den 9 april med de polisnämnder vars verksamheter berör Stockholms stad.