Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
08,30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Återremitterat ärende Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang O`Learys Vällingby Torg

Dnr: 9.3-09075/2012 Handl: CWa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Melody Hotel

Dnr: 9.1-02456/2013 Handl: CCu

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Strandvägen 1

Dnr: 9.1-00258/2013 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang STF vandrarhem af Chapman & Skeppsholmen

Dnr: 9.1-03834/2013 Handl: EJo

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang K25

Dnr: 9.1-02888/2013 Handl: FWe

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Combo K25

Dnr: 9.1-02887/2013 Handl: FWe

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lilla Vigårda K25

Dnr: 9.1-03411/2013 Handl: FWe

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Zocalo K25

Dnr: 9.1-02765/2013 Handl: FWe

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang YOI K25

Dnr: 9.1-03101/2013 Handl: FWe

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hattori Sushi Devil K25

Dnr: 9.1-02900/2013 Handl: FWe

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lisapåväg K25

Dnr: 9.1-04183/2013 Handl: FWe

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bejing K25

Dnr: 9.1-03792/2013 Handl: FWe

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grekturken K25

Dnr: 9.1-03852/2013 Handl: FWe

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hornhuset

Dnr: 9.1-00126/2013 Handl: CCu

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Perini´s Food & Champagne Bar

Dnr: 9.1-12462/2012 Handl: RBo

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang WaiPo

Dnr: 9.1-03124/2013 Handl: RBo

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Rolf de Maré

Dnr: 9.1-02965/2013 Handl: HKa

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Pontonen

Dnr: 9.1-03135/2013 Handl: RBo

23 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Coba

Dnr: 9.1-12133/2012 Handl: CCu

24 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sankt Erik Isbrytaren

Dnr: 9.1-07259/2012 Handl: CCu

25 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taylors & Jones with the Twist

Dnr: 9.1-03292/2013 Handl: MOn

26 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Maltes & Nickes Kök

Dnr: 9.1-02557/2013 Handl: HKa

27 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Coffeehouse By George

Dnr: 9.1-05676/2013 Handl: HKa

28 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bon Bon Deli

Dnr: 9.1-03281/2013 Handl: EJo

29 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sportsbar

Dnr: 9.1-04273/2013 Handl: HKa

30 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Nybrogrillen AB

Dnr: 9.1-03519/2013 Handl: KNy

31 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ångbåtsbryggan

Dnr: 9.1-02741/2013 Handl: MZa

32 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gluay Mai

Dnr: 9.1-11503/2012 Handl: MOn

33 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Soppan

Dnr: 9.1-03372/2013 Handl: SLu

34 Nytt tillstånd till slutna sällskap vid catering på Restaurang Soppan (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-04781/2013 Handl: SLu

35 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Summit

Dnr: 9.3-02773/2013 Handl: SLu

36 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Moodhuset, våning 6 & 7, Nordea

Dnr: 9.1-05072/2012 Handl: SLu

37 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang s/s Drottningholm

Dnr: 9.1-02762/2013 Handl: CWa

38 Ansökan om tillstånd i satellitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang

Dnr: 9.2-03112/2013 Handl: MOn

39 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Indian King

Dnr: 9.1-03278/2013 Handl: Kny

40 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Abyssinia

Dnr: 9.1-11311/2012 Handl: AHä

41 Ansökan om utökad tid på Restaurang Café L´Angolo

42 Ansökan om utökad tid på Restaurang La Isla

Dnr: 9.3-03252/2011 Handl: SLu

43 Ansökan om utökad tid på Restaurang Bamboo Palace

Dnr: 9.3-02167/2013 Handl: KNy

44 Ansökan om utökad tid på Restaurang Buco Nero

Dnr: 9.3-11150/2012 Handl: KNy

45 Omprövning efter prövotid på Restaurang Huset under bron

Dnr: 9.3-03631/2013 Handl: MZa

46 Omprövning efter prövotid på Restaurang Bistro Rigoletto

Dnr: 9.3-04195/2013 Handl: SLu

47 Omprövning efter prövotid på Restaurang Stranden Bar & Matsalen

Dnr: 9.1-03810/2013 Handl: HKa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

48 Tillsynsärende avseende Restaurang WTA Tapas

Dnr: 9.5-03571/2013 Handl: PCa

49 Tillsynsärende avseende Restaurang Hello India

Dnr: 9.5-05771/2012 Handl: MOn

50 Tillsynsärende avseende Restaurang Empati

Dnr: 9.5-11861/2012 Handl: FWe

51 Tillsynsärende avseende Restaurang Global Matkultur

Dnr: 9.5-02553/2013 Handl: PCa

Anmälningar och information

52 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2013-04-01 - 2013-04-30

53 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2013-04-01 - 2013-04-30

54 Domar/beslut från förvaltningsrätten (6)

55 Domar/beslut från kammarrätten (2)

56 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) och tjänstgörande ersättaren Mads Lundgard (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-04-11 hade justerats 2013-04-15.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-05-29.

§5 Återremitterat ärende om ansökan om utökad serveringstid i restaurang O´learys Vällingby Torg 24

Dnr 9.3-09075/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 och till klockan 23:00 i uteserveringen med hänvisning till risken för störningar till närboende och ordningsstörningar i området, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Melody Hotel, Djurgårdsvägen 68

Dnr: 9.1-02456/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Villa Källhagen AB, 556348-6561, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Melody Hotel klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 till allmänheten i restaurang medges under ett års prövotid för att säkerställa att verksamheten kan drivas med denna serveringstid utan störningar till närboende eller ordningsstörningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 § AL. Villkoret gäller under prövotid för servering till allmänheten i restaurangen till klockan 03:00.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller under prövotid för servering till allmänheten i restaurangen till klockan 03:00.

5. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, ges dagligen på uteserveringen klockan 11:00-22:00.

6. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, ges dagligen i biosal/hörsal K2, i Hall of Fame K1, i utställningshall P1 i Abba the museum klockan 11:00-01:00.

7. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, ges dagligen på takterrassen i Melody Hotel Klockan 11:00-22:00.

8. Serveringstid i uteserveringen till allmänheten samt på takterrassen till slutet sällskap till klockan 01:00 beviljas under ett år prövotid.

9. Serveringstid till slutet sällskap i biosal/hörsal K2, i Hall of Fame K1 och i utställningshall P1 i ABBA the museum till klockan 03:00 beviljas under ett års prövotid.

10. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering och till slutet sällskap till klockan 03:00 avslås, enligt 8 kap. 2 § AL.

11. Villkor meddelas att uteserveringen och takterrassen ska vara utrymda senast en halvtimme efter serveringstidens utgång, d.v.s. klockan 01:30 under prövotiden och därefter klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

12. Villkor meddelas att alkoholservering i biosal/hörsal inte får ske när salen används för filmvisningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen under ett års prövotid, med därtill förenade villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Strandvägen 1, Strandvägen 1

Dnr: 9.1-00258/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Overlook Restaurang AB, 556894-5157, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen AL.

2. Serveringstid till klockan 02:00 i restaurang och uteservering medges under ett års prövotid för att säkerställa att verksamheten kan drivas med denna serveringstid utan störningar till närboende eller ordningsstörningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och uteservering avslås på grund av ökad risk för störningar till närboende samt ordningsstörningar, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 och under prövotiden senast klockan 02:30. Villkor meddelas på grund av ökad risk för störningar till närboende samt ordningsstörningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 § AL. Villkoret gäller under prövotid för servering till klockan 02:00.

6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller under prövotid för servering till klocka 02:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang STF vandrarhem af Chapman & Skeppsholmen, Flaggmansvägen 8

Dnr: 9.1-03834/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag, 556415-4529, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd på gemensam serveringsyta i restaurang K 25, Kungsgatan 25

Dnr: 9.1-02888/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja JMR Restaurang AB, 556594-9541, Vigårda Kungsgatan AB, 556920-0267, SNLTD Sweden AB, 556765-9643, KG25 AB 556917-1902, Alfri Service AB, 556713-4449, Lisapåväg AB, 556615-7995, B8 Tang AB, 556911-0926, och Stockholm Grekturken AB Travel AB, 556751-8997, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i gemensam serveringsyta i restaurang och på uteservering mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 14 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Combo K25, Kungsgatan 25

Dnr 9.1-02887/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja JMR Restaurang AB, 556594-9541, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på Restaurang Combo K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lilla Vigårda K25, Kungsgatan 25

Dnr 9.1-03411/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Vigårda Kungsgatan AB, 556920-2467, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på Lilla Vigårda K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zocalo K25, Kungsgatan 25

Dnr 9.1-02765/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja SNLTD Sweden AB, 556765-9643, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på serveringsstället Zocalo K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang YOI K25, Kungsgatan 25

Dnr 9.1-03101/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja KG25 i Stockholm AB, 556917-1902, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på YOI K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hattori Sushi Devil K25, Kungsgatan 25

Dnr: 9.1-02900/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Alfri Service AB, 556713-4449, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på Hattori Sushi Devil K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lisapåväg K25, Kungsgatan 25

Dnr: 9.1-04183/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Lisapåväg AB, 556615-7995, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på serveringsstället Lisapåväg K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bejing 8 K25, Kungsgatan 25

Dnr: 9.1-03792/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja B8 Tang AB, 556911-0926, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på Bejing 8 K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekturken K25, Kungsgatan 25

Dnr: 9.1-03852/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Grekturken Travel AB, 556751-8997, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till lördag i restaurangen mellan klockan 11:00-21:00 på Grekturken K25, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornhuset, Långholmsgatan 17-21

Dnr: 9.1-00126/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Knivsöder AB, 556866-5417, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteserveringarna på torget, plan 5, 6 och 7 i restaurang Hornhuset klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 beviljas enligt 8 kap. 2 § AL, under ett års prövotid.

3. Serveringstid vid uteserveringen på torget medges till klockan 23:00 under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurangen till klockan 03:00 och i uteserveringarna till klockan 02:00 avslås, enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas att uteserveringarna, förutom torget, ska vara utrymda senast klockan 22:30. Uteserveringen på torget ska vara utrymd senast 23:30 under prövotiden, med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Stefan Söderman, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 16 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle medge serveringstid till klockan 23:00 på torget under ett års prövotid och i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Perini´s Food & Champagne Bar, Klarabergsviadukten 49

Dnr 9.1-12462/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Perini Restaurang AB, 556903-9711, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00-23:00 på serveringsstället Perini´s Food & Champagne Bar, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Servering i uteserveringen förutsätter giltigt markupplåtelseavtal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang WaiPo, Drottninggatan 25

Dnr 9.1-03124/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Hao-Xi Restaurang AB, 556887-9695, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00 på serveringsstället WaiPo, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL). Servering i uteserveringen förutsätter giltigt markupplåtelseavtal.

2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 00:00 medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurangen till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 00:00, avslås, med hänvisning till risken för störningar för närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, d.v.s. klockan 00:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar för närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Rolf de Maré, Drottninggatan 15

Dnr 9.1-02965/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bistro Rolf de Maré AB, 556917-8295, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Bistro Rolf de Maré med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang samt klockan 11:00-22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pontonen, Lilla Allmänna Gränd 9

Dnr 9.1-03135/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli, 556014-0823, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen under perioden 0415-1015, på pontonen mellan klockan 11:00-22:00 på serveringsstället Pontonen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 på pontonen medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 på pontonen avslås på grund av risk för alkoholpolitiska olägenheter i form av störningar och för att vinna erfarenhet av verksamhetens miljö- och hälsoeffekter, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coba, Birger Jarlsgatan 44

Dnr: 9.1-12133/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Coba AB, 556840-3157, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Coba klockan 11:00-01:00 samt i uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sankt Erik Isbrytaren, Djurgårdsvägen 39

Dnr 9.1-07259/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sky West AB, 556611-7601, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen mellan juni till september i restaurang/uteservering Sankt Erik Isbrytaren klockan 11:00-18:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge Sky West AB, 556611-7601, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i Mässen klockan 11:00-00:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taylors & Jones with the Twist, Långholmsgatan 17-21

Dnr: 9.1-03292/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge TJOT AB, 556920-3275, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 beviljas enligt 8 kap. 2 § AL under ett års prövotid.

3. Stadigvarande serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 01:00 avslås, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Maltes och Nickes Kök, Gustavlundsvägen 159

Dnr: 9.1-02557/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Ekman & Wulfing AB, 556793-7379, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, med serveringstid klockan 11:00-01:00 i restaurang, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Beslut fattas med förbehåll att sökanden visar att kunskaper finns i alkohollagen genom att avlägga godkänt kunskapsprov på förvaltningen enligt föreskrifterna i FHIFS 2010:7. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2013-06-30, annars upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när godkänt kunskapsprov avlagts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coffeehouse By George, Drottninggatan 86

Dnr: 9.1-05676/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Coffeehouse på Drottninggatan AB, 556767-5607, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Coffeehouse By George med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang samt klockan 11:00-22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges också till klockan 00:00 i restaurang på prov ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar till närboende uppkommer.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås med hänvisning till risk förstörningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Beslutet fattas med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bon Bon Deli, Rådmansgatan 23

Dnr: 9.1-03281/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Restaurang AB Wigert, 556799-6383, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sportsbar, Nynäsvägen 287

Dnr: 9.1-04273/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Xanwork AB, 556869-6743, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Sportsbar med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang samt klockan 11:00-22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges också till klockan 01:00 i restaurang på prov under ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, enligt 8 kap. 17 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Beslutet fattas med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nybrogrillen AB, Nybroplan 2

Dnr 9.1-03519/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Varli grillen AB, 556916-1739, serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Nybrogrillen, dagligen i uteservering för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan 11:00 och 01:00 årligen under perioden 10 mars till 1 oktober, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ångbåtsbryggan, Strandvägen, kajplats 18

Dnr 9.1-02741/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Wärdshuset Ulla Winbladh, 556654-7884, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i uteservering medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteservering avslås, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Utskottet beslutade även att ge ett stadigvarande cateringtillstånd för servering till slutna sällskap inom Stockholms stad, dagligen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gluay Mai, Hagagatan 44

Dnr 9.1-11503/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Ampron Thaem-Ngern Backäng, ägare till restaurang Gluay Mai Restaurang, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap.

2. Serveringstid till klockan 23:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 23:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar för närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 22:30.

5. Ovanstående förutsätter att sökanden avlagt FHI:S kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat och därmed uppfyller kunskapskravet enligt 8 kap. 12 § AL. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllt senast 2013-12-31. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts, i annat fall upphör detta beslut att gälla.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Soppan, Kungsholmsgatan 26

Dnr 9.1-03372/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja AB Soppan, 556880-9247, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Soppan (Tillredningskök), Kungsholmsgatan 26

Dnr: 9.1-04781/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge AB Soppan, 556880-9247, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§35 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Summit Skofabriken, Långholmsgatan 27

Dnr 9.3-02773/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i konferenslokaler, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Moodhuset, våning 6 & 7 Nordea

Dnr: 9.1-05072/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge ISS Facility Services AB, 556410-3280, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i restaurang och konferenslokaler på våning 6 & 7 mellan klockan 12:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang s/s Drottningholm, Klara Mälarstrand

Dnr 9.1-02762/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Drottningholm rederi AB, 556920-7474, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen under färd (trafikservering) mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§38 Ansökan om serveringstillstånd i sattelitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskerestaurang, Södermalms saluhall

Dnr: 9.2-03112/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen med serveringstid klockan 11:00-00:00 under perioden 2013-05-23 till 2013-09-30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i sattelitserveringen, torsdag – lördag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringsstället. Detta på grund av det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§39 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Indian King, Västmannagatan 12

Dnr: 9.1-03278/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd för Suhani och Nandini AB, 556904-3291, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företrädes bolaget av ombudet Connie Broström, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Abyssinia, Karlbergsvägen 46

Dnr: 9.1-11311/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Restaurang Abyssinia AB:s, 556466-7268, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och i uteservering mellan klockan 11:00-23:00 respektive 11:00-22:00 på serveringsstället Abyssinia, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget Embet Abegaz och ombudet Gunnar Björnsrud, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades fullmakt för Gunnar Björnsrud med bilagor och under sammanträdet ingavs handlingar gällande Embet Abegaz försörjning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2

Dnr: 9.3-03389/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge serveringstid till klockan 02:00 i restaurang och uteservering under ett års prövotid för att säkerställa att verksamheten kan drivas med denna serveringstid utan störningar till närboende eller ordningsstörningar, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurang och uteservering avslås på grund av ökad risk för störningar till närboende samt ordningsstörningar, enligt 8 kap. 19 § AL.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§42 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang La Isla, Sankt Eriksgatan 51

Dnr: 9.3-03252/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan från La Isla AB, 556532-0560, om utökad serveringstid i restaurang La Isla måndag till söndag till klockan 05:00 på prov ett år.

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan från La Isla AB, 556532-0560, om stadigvarande utökad serveringstid måndag till söndag till klockan 05:00 i restaurang La Isla.

3. Villkor meddelas om att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24.00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24.00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. System för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen ska finnas.

4. Tidigare meddelade villkor om STAD-utbildning kvarstår.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fadi Georgos och ombudet Stefan Spendrup, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om utökad serveringstid till klockan 05:00 på prov ett år med därtill förenade villkor.

§43 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bamboo Palace, Kungsgatan 17

Dnr 9.3-02167/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 04:00 fredag och lördag, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ching-Chun Hsia med biträde av René Flores, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§44 Ansökan om uökad serveringstid i restaurang Buco Nero, Roslagsgatan 4

Dnr 9.3-11150/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 fredag till lördag i restaurangen, med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§45 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr 9.3-03631/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Huset under bron AB:s, 556785-1901, ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-11 och föreslagit att utskottet skulle avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades nytt tjänsteutlåtande, daterat 2013-05-13, där förvaltningen föreslår utskottet att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Wiklund och Jakob Grandin, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande, daterat 2013-05-13.

§46 Omprövning efter prövotid i restaurang Bistro Rigoletto, Kungsgatan 18

Dnr 9.1-04195/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lennarts Restaurang AB, 556856-0436, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till allmänheten, dagligen på läktaren i biosalongen mellan klockan 11:00-03:00, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge Lennarts Restaurang AB, 556856-0436, stadigvarande serveringstillstånd mellan klockan 22:00-03:00 på uteserveringen, enligt 8 kap. 19 § AL.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§47 Omprövning efter prövotid i restaurang Stranden Bar & Matsalen, Hornsbergs Strand 101

Dnr: 9.1-03810/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stranden Bar & Matsalen AB, 556852-7201, stadigvarande serveringstillståndför spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Beslutet fattas med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§48 Tillsynsärende på restaurang WTA Tapas, Ringvägen 87

Dnr: 9.5-03571/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren Milton Aponte, tillståndshavare på restaurang WTA Tapas en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§49 Åtgärd mot Hello india enskild firma – Hello India, Bildhuggarvägen 11

Dnr: 9.5-05771/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren Prathibha Premanantham, tillståndshavare på Hello India en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§50 Åtgärd mot Erdoba AB – Empati, Noe Arkgränden 6

Dnr: 9.5-11861/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Erdoba AB, 556812-3318, tillståndshavare på Empati en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§51 Tillsynsärende på restaurang Global Matkultur, Erstagatan 21

Dnr: 9.5-02553/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde i utskottet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kristina Sjöö, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med odaterad skrivelse som dukades vid sammanträdet.

Under sammanträdet ingavs ”Köpekontrakt vid överlåtelse av rörelse”.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§52 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-04-01 – 2013-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§53 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-04-01 – 2013-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§54 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§55 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 beslut och 2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet och protokollen till handlingarna.

§56 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§57 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård presenterade senaste numret av TillståndsNytt, vilket bl.a. innehåller ett reportage om samverkansmöten med närpolisområdena, en påminnelse om att krögarna ska lämna in restaurangrapporter och ett reportage om att Stockholms stads kontaktcenter övertagit ansvaret för tillståndsenhetens jourtelefon.

Anders Häregård informerade vidare om att han haft kontakt med Stockholms business region angående NKI (Nöjd kundindex). Önskemålet från Tillståndsenheten är att få snabbare feedback från Tillståndsenhetens kunder.