Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Högsätra

Dnr: 9.1-03141/2013 Handl: FWe

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Carlos-Mina HB (Tidermans Café)

Dnr: 9.1-11878/2012 Handl: FWe

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Rost Stockholm

Dnr: 9.1-12579/2012 Handl: CCu

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Café & Restaurang Meze lounge

Dnr: 9.1-11797/2012 Handl: PNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Tjärlek

Dnr: 9.1-02749/2013 Handl: PNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Brew Dog Bar

Dnr: 9.1-12817/2012 Handl: RBo

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sabis Fältöversten

Dnr: 9.1-05256/2012 Handl: MZa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tellus Pizza

Dnr: 9.1-04790/2013 Handl: MZa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Visit Skärgården

Dnr: 9.1-04003/2013 Handl: MOn

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Budda Nepal

Dnr: 9.1-09463/2012 Handl: PNy

15 Nytt tillstånd till allmänheten och slutna sällskap påRestaurang Corvina Enoteca

Dnr: 9.1-04208/2011 Handl: MOn

16 Ansökan om utökad tid på Restaurang Kista Star

Dnr: 9.3-02409/2013 Handl: CWa

17 Ansökan om utökad tid på Restaurang Fleming

Dnr: 9.3-12077/2012 Handl: CCu

18 Ansökan om utökad tid på Restaurang Fredsgatan 12

Dnr: 9.1-03872/2013 Handl: RBo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

19 Bordlagt ärende

Tillsynsärende avseende Restaurang Global Matkultur
Dnr: 9.5-02553/2013 Handl: PCa

20 Tillsynsärende avseende Shanti Indisk & Wok rest & bar

Dnr: 9.5-03331/2013 Handl: FWe

21 Tillsynsärende avseende Shaad Indisk Restaurang

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Sitting Bull Steakhouse

Anmälningar och information

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap.

24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

25 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

26 Domar/beslut från kammarrätten (1)

27 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-05-23 hade justerats 2013-05-29.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-06-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Högsätra, Högsätra Torg 18-20

Dnr 9.1-03141/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Mustafa Pektas, ägare till Björkhagens Krog serveringstillstånd med ett års prövotid för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 17 § AL.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carlos-Mina HB (Tidermans Café), Almlöfsgatan 3

Dnr: 9.1-11878/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Carlos-Mina Handelsbolag, 969758-9522, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00 på serveringstället Tidermans Café, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Rost Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 52

Dnr: 9.1-12579/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Sanatff HB, 916507-6192, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Rost Stockholm mellan klockan 11:00-00:00 och i uteserveringen klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Café & Restaurang Meze Lounge, Farstaplan 3

Dnr: 9.1-11797/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Ali Fali med enskild firma Zoro serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Tjärlek, Tjärhovsgatan 19

Dnr: 9.1-02749/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Gärtner-Simonsson AB, 556885-2296, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang, dagligen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang restaurang Brew Dog Bar, Sankt Eriksgatan 56

Dnr 9.1-12817/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Brüdog Bar S:t Eriksgatan AB, 556844-8871, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00 på serveringsstället Brew Dog Bar, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurang till klockan 01:00 avslås med hänvisning till risken för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sabis Fältöversten, Karlaplan 13

Dnr 9.1-05256/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sabis Aktiebolag, 556165-9888, stadigvarande tillstånd för servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Ovanstående förutsätter att förvaltningen, genom platsbesök, kan godkänna lokalens allmänna standard, tilltänkta serveringsyta och restaurangmässigheten i övrigt. Bolaget ska kunna bereda förvaltningen ett platsbesök senast 2013-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet enligt ovan har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tellus Pizza, Vattenledningsvägen 57

Dnr 9.1-04790/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Mehmet Köseoglu stadigvarande tillstånd för servering av vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klocka 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Visit Skärgården, Strandvägen (kajplats 18)

Dnr 9.1-04003/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Öppen Skärgård AB, 556660-6902, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang, från klockan 11:00 till klockan 22:00 och i uteservering från klockan 11:00 till klockan 21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurang till klockan 01:00 beviljas enligt 8 kap. 2 § AL under ett års prövotid.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 21:30, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurang till klockan 01:00 avslås med hänvisning till störningsrisk till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Budda Nepal, Årstavägen 39

Dnr: 9.1-09463/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge kalika Handelsbolag, 969760-3448, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Ovanstående förutsätter att bolaget styrker dispositionsrätt till lokalen och finansiering fullt ut. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2013-08-15, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Corvina Enoteca, Kornhamnstorg 47

Dnr: 9.1-04208/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Vinoteket i Sthlm AB, 556925-0615, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd ges även för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, måndag till söndag i vinkällare på innegården, från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Serveringstid i restaurang och till slutet sällskap i vinkällare till klockan 01:00 beviljas enligt 8 kap. 2 § AL under ett års prövotid.

4. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurang och till slutet sällskap i vinkällare till klockan 01:00 avslås, med hänvisning till störningsrisk till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Kista Star, Kista Torg 7

Dnr: 9.3-02409/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning om risk föreligger för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Remissvar från Rinkeby–Kista stadsdelsförvaltning, daterat 2013-06-04, angående alkoholservering gällande restaurangen Kista Star.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för vidare utredning om risk föreligger för störningar till närboende.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fleming, Fleminggatan 2

Dnr: 9.3-12077/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och uteservering för restaurang Fleming under en prövotid om ett år.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 för allmänheten i restaurang och uteservering för restaurang Fleming, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fredsgatan 12, Fredsgatan 12

Dnr: 9.1-03872/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan från Restaurang Fredsgatan 12 AB, 556485-8834, om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurang på serveringsstället Fredsgatan 12, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid i restaurang till klockan 05:00 på prov ett år.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 03:30 under prövotiden.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

5. Villkor meddelas om att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24.00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24.00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. System för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen ska finnas.

6. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Danyel Couet, Henrik Wetterdal och ombudet Stefan Spendrup, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2013-06-11. Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från Tillståndsenheten, daterad 2013-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om utökad serveringstid till klockan 05:00 på prov ett år med därtill förenade villkor.

§19 Tillsynsärende på restaurang Global Matkultur, Erstagatan21 (bordlagt ärende)

Dnr: 9.5-02553/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Global Matkultur Kommanditbolag, 969641-8780, tillståndshavare på restaurang Global Matkultur, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kristina Sjöö, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Åtgärd mot SHANTI Indisk & Wok Restaurang & Bar Handelsbolag - Shanti Indisk & Wok rest & bar

Dnr: 9.5-03331/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela SHANTI Indisk & Wok Restaurang & Bar Handelsbolag, 969671-9831, tillståndshavare på Shanti Indisk Wok rest & bar en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nahid Hassan och ombudet Jan Goliats, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 11 juni 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Åtgärd mot OHI Handelsbolag – Shaad Indisk Restaurang, Norra Stationsgatan 49

Dnr: 9.5-12103/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för OHI Handelsbolag, 969759-3045, i restaurang Shaad Indisk Restaurang, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Åtgärd mot Sebak Restaurang AB – Sitting Bull Steakhouse, Hantverkargatan 73

Dnr: 9.5-03636/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sebak Restaurang AB, 556786-2668, tillståndshavare på serveringsstället Sitting Bull Steakhouse, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Senol Akdag och ombudet Natalie Mihajlovic, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-05-01 – 2013-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§24 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-05-01 – 2013-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten

3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§26 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§27 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att det måste hållas ett sammanträde i tillståndsutskottet i juli. Om det blir nödvändigt med sammanträde i augusti, så kommer det att hållas 2013-08-23, med början klockan 09:00.

Anders Häregård informerade vidare om att det besöktes 221 restauranger vid den stortillsyn som ägde rum den 24 maj inom Klara närpolisområde. Merparten av restaurangerna klarade kontrollen bra. 8 av de restauranger som inspekterades vid tillsynen fick anmärkningar när det gällde ordning och nykterhet.