Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-07-25

Sammanträde 2013-07-25

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Muraren

Dnr: 9.1-03830/2013 Handl: SLu

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ashnik sushi bar & dumpling

Dnr: 9.1-03846/2013 Handl: SLu

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi House

Dnr: 9.1-03574/2013 Handl: MZa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Cavále Vinbar

Dnr: 9.1-04703/2013 Handl: SLu

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lucky Wok

Dnr: 9.1-05238/2013 Handl: SLu

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang M/S Blue Charm

Dnr: 9.1-06667/2013 Handl: SLu

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Patricia Söder Mälarstrand

Dnr: 9.1-05429/2013 Handl: SLu

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The Bishops Arms Hornsgatan

Dnr: 9.1-05564/2013 Handl: MZa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bono Barista

Dnr: 9.1-05033/2013 Handl: MZa

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tradition

Dnr: 9.1-02398/2013 Handl: RBo

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Villa Mediterranea

Dnr: 9.1-04358/2013 Handl: HKä

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Indian Garden

Dnr: 9.1-04630/2013 Handl: HKa

17 Nytt tillstånd till slutna sällskap vid catering på Restaurang Ekensdal - Tillredningskök

Dnr: 9.1-09283/2011 Handl: CWa

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Golfbaren Kristineberg

Dnr: 9.1-04109/2013 Handl: PNy

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sandai me Kato

Dnr: 9.1-05785/2013 Handl: ARa

20 Nytt tillstånd till slutna sällskap vid catering på Restaurang Broms - Tillredningskök

Dnr: 9.1-05305/2013 Handl: RBo

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Broms

Dnr: 9.1-04174/2013 Handl: RBo

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Vedugnen i Alvik

Dnr: 9.1-04630/2012 Handl: CWa

23 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Strömparterren 5

Dnr: 9.1-06595/2013 Handl: CWa

24 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang S/S Blidösund

Dnr: 9.3-06440/2013 Handl: HKä

25 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Hesselby Slott

Dnr: 9.3-05499/2013 Handl: ARa

26 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Kista Star

Dnr: 9.3-02409/2013 Handl: CWa

27 Omprövning av serveringstid på Restaurang BARA/Underbara

Dnr: 9.1-05735/2013 Handl: CWa

28 Omprövning av serveringstid på Restaurang Dovas Hornsgatan

Dnr: 9.1-05857/2013 Handl: SLu

Anmälningar och information

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2013-06-01 - 2013-06-30

30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2013-06-01 - 2013-06-30

31 Domar/beslut från förvaltningsrätten (6)

32 Domar/beslut från kammarrätten (5)

33 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-06-13 hade justerats 2013-06-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-07-30.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ashnik sushi bar och dumpling, Franzéngatan 29

Dnr: 9.1-03846/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Atik Rahman, ägare till den enskilda firman Ashnik sushi bar & dumpling stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi House, Drottninggatan 8

Dnr: 9.1-03574/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sushi House på Drottninggatan AB, 556805-5999, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

3. Ovanstående förutsätter att kunskapskravet i alkohollagstiftningen uppfylls enligt 8 kap. 12 § AL. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2013-10-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan. Vid sammanträdet föreslog förvaltningen villkor gällande uteserveringen, innebärande att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag med tillägg om villkor gällande uteserveringen.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cavále Vinbar, Narvavägen 32

Dnr: 9.1-04703/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Cavále Vinbar AB, 556802-8202, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

3. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lucky Wok, Sjövikstorget 9

Dnr: 9.1-05238/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Mama Ye`s Sjövikstorget AB, 556922-6946, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Nytt tillstånd i restaurang M/S Blue Charm, Strandvägen Kajplats 17

Dnr 9.1-06667/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Charm Center i Stockholm AB, 556583-7886, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till allmänheten för servering i inrikes trafik dagligen mellan klockan 11:00-01:00 på fartyget M/S Blue Charm, enligt 8 kap. 1 och 2 §§ alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten ges dagligen vid kaj mellan klockan 11:00-01:00 och mellan klockan 01:00-03:00 till slutna sällskap.

3. Villkor meddelas att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Patricia Söder Mälarstrand, Söder Mälarstrand Kajplats 19

Dnr 9.1-05429/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lady Patricia, 556681-7614, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, i restaurang, på fördäck och top deck, dagligen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd i restaurang, på fördäck och på top deck till klockan 05:00 avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

3. Serveringstid i restaurang, på fördäck och på top deck till klockan 05:00 medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan bedriva verksamhet till denna tid utan att klagomål från närboende uppkommer.

4. Villkor meddelas att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas om att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället alla dagar från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv., enligt 8 kap. 2 § AL. System för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen ska finnas.

6. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att serveringsstället flyttar till angiven adress inom två år från 2013-07-25, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när flytt av verksamheten har skett.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om en prövotid på ett år enligt punkt 3 i stället för sex månader som förvaltningen föreslagit samt att i punkt 5 lägga till att system för kontroll av det exakta gästantalet ska finnas och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Bishops Arms Hornsgatan, Hornsgatan 154

Dnr 9.1-05564/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bishop Scandinavia AB, 556581-7540, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL)

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2013-10-30, undanröjs avslaget enligt punkt 2 och i stället medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen.

4. I det fall sökanden medges stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 enligt punkt 3, meddelas även villkor att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30, Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

5. Ovanstående förutsätter att förvaltningen, genom ett platsbesök, kan godkänna lokalens allmänna standard, tilltänkta serveringsyta och restaurangmässighet i övrigt. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2013-10-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bono Barista, Moa Martinssons torg 8

Dnr 9.1-05033/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge BONO AB, 556801-4475, stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tradition, Tjärhovsgatan 5

Dnr: 9.1-02398/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Tradition Tjärhovsgatan AB, 556884-1786, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Villa Mediterranea Tapas Bar & Lounge, Franzéngatan 72

Dnr: 9.1-04358/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Prazzi Restaurangaktiebolag, 556804-5347, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, i restaurang Villa Mediterranea Tapas Bar & Lounge söndag till torsdag klockan 11:00-22:00 samt fredag till lördag klockan 11:00-24:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blivit registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen samt att förvaltningen slutligen kan godkänna att lokalen uppfyller kraven i 8 kap. 15 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast den 20 september 2013, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Indian Garden, Franzéngatan 50

Dnr: 9.1-04630/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bengal Garden AB, 556803-5033, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges till klockan 23:00 i restaurang på prov under ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av att förvaltningen vill vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL, med anledning av risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 23:00 avslås enligt 8 kap. 17 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd vid catering i restaurang Ekensdal-Tillredningskök, Kistagången 2-4

Dnr: 9.1.1-09283/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang upper west kista AB, 556801-5480, stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering i Stockholms stad dagligen till slutet sällskap klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i uteservering inom minigolfanläggningen Golfbaren Kristineberg, Hjalmar Söderbergs Väg 10 B

Dnr: 9.1-04109/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Golfbaren Kristineberg AB, 556897-4025, stadigvarande serveringstillstånd för servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen under perioden 1 april – 15 oktober, dagligen i uteservering inom minigolfanläggningen Golfbaren Kristineberg mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Vidare medges serveringstid till klockan 01:00 i uteserveringen under ett års prövotid, under perioden 1 april-15 oktober, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att störningar för närboende uppkommer.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteserveringen avslås på grund av risk förstörningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten angående Golfbaren Kristineberg, daterad 2013-07-23, i vilken det framgår att bolagets ansökan även ska omfatta andra jästa alkoholdrycker utöver vin och starköl, som angavs i den ursprungliga ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Med tillägg – andra jästa alkoholdrycker.

§18 Ansökan om serveringstilstånd i restaurang Sandai me Kato Norrlandsgatan, Norrlandsgatan Ansökan om serveringstilstånd i restaurang Sandai me Kato Norrlandsgatan, Norrlandsgatan 18

Dnr: 9.1-05785/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sushi Bar Suzuki AB, 556514-2253, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Broms (Tillredningskök), Karlavägen 76

Dnr: 9.1-05305/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Broms Catering AB, 556542-3760, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att förvaltningen kan godkänna att tillredningsköket uppfyller alkohollagens krav. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllt senast 2013-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Broms, Karlavägen 76

Dnr: 9.1-04174/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Broms Catering AB, 556542-3760, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Servering i uteserveringen förutsätter giltigt markupplåtelseavtal.

2. Ovanstående förutsätter att förvaltningen kan godkänna lokalens allmänna standard och serveringsyta samt att köksutrustningen uppfyller alkohollagen krav. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllt senast 2013-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vedugnen i Alvik, Alviksvägen 1

Dnr: 9.1-04630/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Vedugnen i Alvik AB, 556551-7488, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Strömparterren 5 (Helgeandsholmen)

Dnr: 9.1-06595/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Koloni AB, 556618-2001, stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i uteservering mellan klockan 11:00 och 21:00, årligen under perioden 0601-0930, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Blidösund, Skeppsbron, kajplats 101

Dnr: 9.3-06440/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Blidösundsbolaget AB:s, 556533-4231, ansökan om utökad serveringstid dagligen från klockan 09:00 i inrikes trafik, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§24 Ansökan om serveringstilstånd i restaurang Hesselby slott, Malteholmsvägen 1

Dnr: 9.3-05499/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stockholm Meeting Selection AB, 556817-9799, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap från klockan 01:00-03:00 i samtliga befintliga serveringsytor inomhus.

2. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Redovisning av utbildad personal ska ske till förvaltningen senast 2013-12-31. Villkoret gäller fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal.

3. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Kista Star, Kista Torg 7

Dnr: 9.3-02409/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att utreda om det tidigare förekommit utökad serveringstid, om det finns klagomål från närboende på verksamheten och klargörande över vad som anges i stadsdelsnämnden yttrande.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet var Adam Khurder närvarande och redogjorde för omständigheter i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för att utreda om det tidigare förekommit utökad serveringstid, om det finns klagomål från närboende på verksamheten och klargörande över vad som anges i stadsdelsnämnden yttrande.

§26 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33

Dnr: 9.1-05735/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Stora & Goa AB:s, 556612-5901, ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 med hänvisning till att det förekommer klagomålsärende hos miljöförvaltningen. Risken är överhängande att störningar till närboende fortsätter. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Annelie Rubach och Magnus Lingfjord, vilka redogjorde för omständigheterna i ärende i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2013-07-21

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) och tjänstgörande ersättaren Johan Nilsson (M) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla bolagets ansökan.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) och tjänstgörande ersättaren Johan Nilsson (M) reserverade sig mot utskottets beslut.

§27 Omprövning efter prövotid i restaurang Dovas, Hornsgatan 84

Dnr: 9.1-05857/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Embarr Hornsgatan AB, 556808-7505, stadigvarande serveringstid i restaurang, fredag och lördag till klockan 03:00, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-06-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-06-01 – 2013-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-06-01 – 2013-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten

4 domar anmäldes och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§31 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

3 beslut och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga besluten och protokollet till handlingarna.

§32 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att det för närvarande annonseras om anställning av alkoholhandläggare.

§33 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.