Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-09-19

Sammanträde 2013-09-19

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gåsgränd

Dnr: 9.1-07436/2013 Handl: PNy

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Xoko

Dnr: 9.1-05473/2013 Handl: PNy

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Johan Lidby

Dnr: 9.1-06191/2013 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Indian Garden

Dnr: 9.1-07020/2013 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Server

Dnr: 9.1-05102/2013 Handl: CWa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Harö Krog

Dnr: 9.1-08077/2013 Handl: KNy

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Yama

Dnr: 9.1-04428/2013 Handl: HKa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Piccolo Angelo

Dnr: 9.1-02613/2013 Handl: PNy

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Årstaviken Hotell

Dnr: 9.1-05769/2013 Handl: SLu

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Muraren

Dnr: 9.1-03830/2013 Handl: SLu

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gusto Italiano

Dnr: 9.1-05199/2013 Handl: HKa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Blå Hatt

Dnr: 9.1-03643/2013 Handl: PNy

17 Nytt tillstånd till slutna sällskap vid catering Incontro (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-06705/2013 Handl: RBo

18 Ansökan om utökad tid på Restaurang Södra Teatern

Dnr: 9.3-07202/2013 Handl: RBo

19 Ansökan om utökad tid på Restaurang Södra sällskapet

Dnr: 9.3-06439/2013 Handl: EJo

20 Ansökan om utökad tid på Restaurang Opal Bar & Bistro

Dnr: 9.3-07281/2013 Handl: EJo

21 Omprövning av serveringstid på Restaurang Linje Tio

Dnr: 9.1-08033/2013 Handl: EJo

22 Omprövning av serveringstid på Restaurang Sabor Latino

Dnr: 9.1-07672/2013 Handl: HKa

23 Omprövning av serveringstid på Restaurang G star

Dnr: 9.1-07542/2013 Handl: HKa

24 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Praktikertjänst

Dnr: 9.5-07296/2013 Handl: HKa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Il Conte

Dnr: 9.5-06984/2013 Handl: HKa

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Maxi

Dnr: 9.5-07332/2013 Handl: HKa

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Sweden-China

Dnr: 9.5-03388/2013 Handl: PCa

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Primo Amore

Dnr: 9.5-08849/2013 Handl: MZa

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Sushi-Huset

Dnr: 9.5-06223/2013 Handl: HKa

30 Tillsynsärende avseende Restaurang O´Learys Farsta

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - allmänheten och slutna sällskap

32 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

33 Domar/beslut från kammarrätten (2)

34 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (84 kb)

§1 Sammanträdets öppnande Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-08-23 hade justerats 2013-08-27.

§4 Tid för justering av protokollet Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-09-24.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gåsgränd, Gåsgränd 4 Dnr: 9.1-07436/2013

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Xoko, Spångavägen 138 Dnr: 9.1-05473/2013

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Indian Garden, Sjövikstorget 10 Dnr: 9.1-07020/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Server, Bassängvägen 13-15 Dnr 9.1-05102/2013

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Harö Krog, Kungsholmsstrand 121 Dnr 9.1-08077/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Yama, Ringvägen 52 Dnr 9.1-04428/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Piccolo Angelo, Verkstadsgatan 14-16 Dnr 9.1-02613/2013

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Årstaviken Hotell, Hjalmar Cederströms gata 5 Dnr: 9.1-05769/2013

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Muraren, Rökerigatan 19 Dnr: 9.1-03830/2013

§15 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Gusto Italiano, Folkungagatan 69 Dnr: 9.1-05199/2013

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Blå Hatt, Avestagatan 21 Dnr: 9.1-03643/2013

§17 Ansökan om serveringstillstånd vid catering ­ Incontro (Tillredningskök), Kronoborgsgränd 9 Dnr: 9.1-06705/2013

§18 Ansökan om stadigvarande ändring av serveringstid i restaurang Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3 Dnr: 9.3-07202/2013

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södra sällskapet, Åsögatan 111 Dnr: 9.3-06439/2013

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Opal Bar & Bistro, Söderhallarna 309 Dnr: 9.3-07581/2013

§21 Omprövning efter prövotid i restaurang Linje Tio, Hornsbruksgatan 24 Dnr: 9.1-08033/2013

§22 Omprövning efter prövotid i restaurang Sabor Latino, Liljeholmstorget 3 Dnr: 9.1-07672/2013

§23 Omprövning efter prövotid i Restaurang G star, Gubbängstorget 118 Dnr: 9.1-07542/2013

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Praktikertjänst, Adolf Fredriks Kyrkogata 9 A Dnr: 9.1-07296/2013

§25 Åtgärd mot Il Conte Aktiebolag ­ Il Conte, Arenavägen 13 Dnr: 9.5-06984/2013

§26 Åtgärd mot STO Murbil Kommanditbolag ­ Maxi, Gubbängstorget 121 Dnr: 9.5-07332/2013

§27 Åtgärd mot Cityrestauranger i Stockholm AB ­ Primo Amore, Scheelegatan 20 Dnr: 9.5-08849/2012

§28 Åtgärd mot Sushi Akuten AB ­ Sushi-Huset, Brahegatan 3 Dnr: 9.5-06223/2013

§29 Åtgärd mot Farsta Sportbar AB ­ O´learys Farsta, Farstaplan 2 Dnr: 9.5-12117/2012

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation ­ Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-08-01 ­ 2013-08-31

§31 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten 1 dom och 1 beslut anmäldes.

§32 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten 1 dom och 1 beslut anmäldes.

§33 Information från tillståndsenheten Vissa frågor gällande delegationsordningen för tillståndsenheten diskuterades.