Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-10-10

Sammanträde 2013-10-10

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Stiernan

Dnr: 9.1-03996/2013 Handl: SLu

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Peony 2

Dnr: 9.1-07170/2013 Handl: MZa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Kafé Bulten

Dnr: 9.1-06338/2013 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Selmas Deli

Dnr: 9.1-08020/2013 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Zocalo

Dnr: 9.1-05422/2013 Handl: FWe

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Alviks Matbod

Dnr: 9.1-07434/2013 Handl: HKa

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang WBK Marievik

Dnr: 9.1-07138/2013 Handl: SLu

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Printz

Dnr: 9.1-07379/2013 Handl: ARa

13 Nytt tillstånd för trafikservering på Veolia Transports restaurangvagnar på statens spår

Dnr: 9.1-03530/2013 Handl: MZa

14 Nytt tillstånd till slutna sällskap vid catering Tillredningskök Restaurang Matdistriktet

Dnr: 9.1-07349/2013 Handl: EJo

15 Ansökan om utökad tid på Restaurang Pontus!

Dnr: 9.3-08357/2013 Handl: MZa

16 Ansökan om utökad tid på Restaurang Kista Star

Dnr: 9.3-02409/2013 Handl: CWa

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kalori

Dnr: 9.1-07025/2013 Handl: RBo

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Utseende av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Stiernan, Österlånggatan 45 Dnr: 9.1-03996/2013

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Peony 2, Karlbergsvägen 43 A Dnr: 9.1-07170/2013

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kafé Bulten, Långholmsgatan 17-23

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Selmas Deli, Jaktgatan 4 Dnr: 9.1-08020/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zocalo Regeringsgatan 20, Regeringsgatan 20

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Alviks Matbod, Gustavslundsvägen 14 Dnr 9.1-07434/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang WKB Marievik, Årstaängsvägen 1 B Dnr 9.1-07168/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Printz, Arenavägen 71 Dnr 9.1-07379/2013

§13 Ansökan om serveringstillstånd i Veolia Transports restaurangvagnar på statens spår ­ trafikservering, Stockholms Centralstation Dnr: 9.1.1-03530/2011

§14 Ansökan om serveringstillstånd vid catering ­ Matdistriktet (Tillredningskök), Rådmansgatan 57 Dnr: 9.1-07349/2013

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Pontus!, Norrlandsgatan 31-33 Dnr: 9.3-08357/2013

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Kista Star, Kista Torg 7 Dnr: 9.3-02409/2013

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kalori (Kungshallen), Kungsgatan 44 Dnr: 9.1-07025/2013

§18 Åtgärd mot Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag ­ King´s Town, Ringvägen 104 Dnr: 9.5-05695/2012

§19 Åtgärd mot Restaurang Sweden-China Kina Sin Kiang Grill Lilla Handelsbolag ­ Sweden-China, Vasagatan 23 Dnr: 9.5-03388/2013

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§21 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-09-01 ­ 2013-09-30

§22 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten 4 domar anmäldes.

§23 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten 2 beslut anmäldes.

§24 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen 1 beslut anmäldes.

§25 Information från tillståndsenheten