Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-11-07

Sammanträde 2013-11-07

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Coffee House by George

Dnr: 9.1-07537/2013 Handl: ARa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Foam Coffeebar & Café

Dnr: 9.1-07675/2013 Handl: ARa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang THAI KÖK

Dnr: 9.1-08082/2013 Handl: MZa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Bowling

Dnr: 9.1-07571/2013 Handl: ARa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Itamae Izakaya

Dnr: 9.1-07063/2013 Handl: SLu

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Porto Divino

Dnr: 9.1-08013/2013 Handl: KNy

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang China café

Dnr: 9.1-08356/2013 Handl: MOn

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang O´Learys tolv sthlm

Dnr: 9.1-07330/2013 Handl: EJo

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 12 Hotell

Dnr: 9.1-07329/2013 Handl: EJo

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Enzo´s/Solidaritet 12, Savaj deli/&e

Dnr: 9.1-07569/2013 Handl: EJo

15 Ansökan om ägarskifte och utökad tid på Restaurang Joe´s Bar

Dnr: 9.1-07380/2013 Handl: ARa

16 Ansökan om utökad tid på Restaurang Fabriken

Dnr: 9.3-08068/2013 Handl: FWe

17 Ansökan om stadigvarande serveringstid & ändring vaktvillkor Restaurang Taverno Brillo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Berns Salonger

Dnr: 9.5-12232/2012 Handl: HKa

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen

Dnr: 9.5-05780/2012 Handl: HKa

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Elvira

Dnr: 9.5-06225/2013 Handl: HKaAnmälningar och information

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten

22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

23 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

24 Domar/beslut från kammarrätten (2)

25 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

26 Information från tillståndsenheten

a - Åtgärder med anledning av länsstyrelsens kritik av alkohol- och tobakstillsynen.

b - Riktlinjer för serveringstillstånd
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (83 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Utseende av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coffee House by George, Regeringsgatan 42 Dnr: 9.1-07537/2013

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Foam Cofeebar & Café, Karlavägen 75 Dnr: 9.1-07675/2013

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang THAI KÖK i Tallkrogen, Tallkrogsplan. Dnr: 9.1-08082/2013

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Bowling, Tellusborgsvägen 10 Dnr: 9.1-07571/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Itamae Izakaya, Odengatan 106 Dnr 9.1-07063/2013

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Porto Divino, Skeppsmäklargatan 3 Dnr 9.1-08013/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang China café, Sveavägen 138 Dnr 9.1-08356/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´Learys tolv sthlm, Arenaslingan 6 Dnr 9.1-07330/2013

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang 12 Hotell, Arenaslingan 6 Dnr: 9.1-07329/2013

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Enzo´s/Solidaritet 12, Davaj deli/&e. Dnr: 9.1-07569/2013

§15 Ansökan om ägarskifte och utökad serveringstid i restaurang Joe´s Bar, Vasagatan 52. Dnr: 9.1-07380/2013

§16 Ansökan om stadigvarande serveringstid och ändring av ordningsvaktvillkor i restaurang Taverna Brillo, Sturegatan 6 Dnr: 9.1-07916/2013

§17 Åtgärd mot Berns Group AB ­ Berns Salonger, Berzelii Park Dnr: 9.5-12232/2012

§18 Åtgärd mot Sturecompagniet Aktiebolag ­ Sturecompagniet/Hells Kitchen Dnr: 9.5-05780/2012

§19 Åtgärd mot K Bar & Kök AB ­ Elvira, Dalgången 13 Dnr: 9.5-06225/2013

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§21 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-10-01 ­ 2013-10-29

§22 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

§23 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

§24 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

§25 Information från tillståndsenheten