Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-12-05

Sammanträde 2013-12-05

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Döbelns Pasta

Dnr: 9.1-07045/2013 Handl: PNy

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Montis

Dnr: 9.1-00093/2013 Handl: CWa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Locanda Café

Dnr: 9.1-09372/2013 Handl: ARa

8 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Restaurang Stockholm Wine Bar

Dnr: 9.1-09330/2013 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Beijing 8 (Grev Turegatan)

Dnr: 9.1-05106/2013 Handl: EJo

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gokart Stockholm AB

Dnr: 9.1-08707/2013 Handl: KNy

11 Ansökan om utökad serveringstid på Asia City Restaurang

Dnr: 9.1-08701/2013 Handl: KNy

12 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Hjerta

Dnr: 9.3-09022/2013 Handl: SLu

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Le Grand Café

Dnr: 9.1-06347/2013 Handl: CWa

14 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Fabriken

Dnr: 9.1-08068/2013 Handl: FWe

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Golden Hits

Dnr: 9.5-09348/2013 Handl: FWe

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Shanghai Gourmet

Dnr: 9.5-06269/2013 Handl: HKa

Anmälningar och information

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten

18 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

19 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3)

20 Domar/beslut från kammarrätten (1)

21 Information från tillståndsenheten

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Döbelns Pasta, Döbelnsgatan 34 D Dnr: 9.1-07045/2013

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Montis, Hamngatan 37 (Gallerian) Dnr: 9.1-00093/2013

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Locanda Café, Mäster Samuelsgatan 60 Dnr: 9.1-09372/2013

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholm Wine Bar, Gustav Adolfs torg 16 Dnr: 9.1-09330/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Beijing 8 (Grev Turegatan), Grev Turegatan 1 Dnr 9.1-05106/2013

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gokart Stockholm AB, Heliosgatan 10 Dnr 9.1-08707/2013

§11 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Hjerta, Slupskjulsvägen 28 B Dnr 9.3-09022/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Le Grand Café, Norrbyvägen 1 Dnr: 9.1-06347/2013

§13 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Fabriken, Strandbergsgatan 51 Dnr: 9.3-08068/2013

§14 Åtgärd mot Golden Hits Aktiebolag ­ Golden Hits, Kungsgatan 29 Dnr: 9.5-09348/2013

§15 Åtgärd mot Sweden Form International AB ­ Shanghai Gourmet, Furusundsgatan 9 Dnr: 9.5-06269/2013

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-10-29 ­ 2013-11-25

§18 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§19 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§20 Information från tillståndsenheten

§21 Sammanträdet avslutas