Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-01-23

Sammanträde 2014-01-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Ansökan om utökad tid på Asia City Restaurang

Dnr: 9.1-08701/2013 Handl: KNy

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The Rice

Dnr: 9.1-08117/2013 Handl: SLu

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thai House Wok Folkungagatan

Dnr: 9.1-11162/2013 Handl: SLu

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thai House Wok Hornsgatan

Dnr: 9.1-11127/2013 Handl: SLu

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thai House Wok Hantverkargatan

Dnr: 9.1-11141/2013 Handl: SLu

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thai House Wok Birkagatan

Dnr: 9.1-11142/2013 Handl: SLu

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Abyssinia Karlbergsvägen

Dnr: 9.1-08085/2013 Handl: FWe

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stockholm Deli

Dnr: 9.1-08733/2013 Handl: MOn

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Meatballs for the people

Dnr: 9.1-10609/2013 Handl: SLu

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Casa del Lago

Dnr: 9.1-08740/2013 Handl: CWa

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Carls Deli

Dnr: 9.1-09877/2013 Handl: EJo

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sempre Espresso Bar

Dnr: 9.1-08957/2013 Handl: SLu

17 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Sempre Espresso Bar, Tillredningskök

Dnr: 9.1-09797/2013 Handl: SLu

18 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Nohadra AB

Tillredningskök Dnr: 9.1-09749/2013 Handl: CWa

19 Nytt tillstånd till allmänheten på M/S Solöga

Trafikservering Dnr: 9.1-10532/2013 Handl: KNy

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang enArena söder

Dnr: 9.1-09569/2013 Handl: MZa

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang SJ AB Lounge

Restaurang SJ AB Lounge
Dnr: 9.1-09910/2013 Handl: CCu

22 Ansökan om utökad tid på Restaurang Ulfsunda Slott

Dnr: 9.3-08169/2013 Handl: FWe

23 Ansökan om utökad tid på Restaurang Globen Paviljong

Dnr: 9.3-09568/2013 Handl: SLu

24 Ansökan om utökad tid på Restaurang NYPE - Nyman & Pindel

Dnr: 9.3-08559/2013 Handl: SLu

25 Omprövning efter prövotid på Restaurang Rose

Dnr: 9.1-09865/2013 och 9.3-08986/2013 Handl: MOn

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Fasching

Dnr: 9.5-06462/2013 Handl: HKa

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Arigato Sushi Wok

Dnr: 9.5-03585/2013 Handl: RBo

28 Tillsynsärende avseende Restaurang La Bruschetta

Dnr: 9.5-08895/2013 Handl: HKa

29 Tillsynsärende avseende Restaurang India Lord Dannemoragatan

Dnr: 9.5-09342/2013 Handl: HKa

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Gojo Fasika

Dnr: 9.5-06275/2013 Handl: ARa

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

32 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

33 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2)

34 Information från tillståndenheten

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om utökad serveringstid i Asia City Restaurang, Sveavägen 88

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Rice, Lugnets Allé 80

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Folkungagatan, Folkungagatan 110

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Hornsgatan, Hornsgatan 67

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Hantverkargatan, Hantverkargatan 78

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Birkagatan, Birkagatan 14

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Abyssinia Karlbergsvägen, Karlbergsvägen 46

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholm Deli, Centralplan 15

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Meatballs for the people, Nytorgsgatan 30

§14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Casa del lago, Strandängsstigen 12

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carls Deli, Hötorgshallen

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sempre Espresso Bar, Jakobsbergsgatan 5-7

§17 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Sempre Espresso bar (Tillredningskök), Jakobsbergsgatan 5-7

§18 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Nohadra AB (Tillredningskök), Vårholmsbackarna 106

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Solöga, Kajplats Strömkajen

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang enArena söder, Rosenlundsgatan 33

§21 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ulfsunda Slott, Margretelundsvägen 125

§22 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Globen Paviljong, Rökerigatan 19

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang NYPE ­ Nyman & Pindel, Norrlandsgatan 23

§24 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Rose, Hamngatan 2

§25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vivels i Älvsjö, Götalandsvägen 227

§26 Åtgärd mot AB Fasching Musikproduktion ­ Fasching, Kungsgatan 63

§27 Åtgärd mot Arigato AB ­ Arigato Sushi Wok, Vasagatan 7

§28 Åtgärd mot Spice Garden Kungsholmen AB ­ La Bruschetta, Fleminggatan 45

§29 Åtgärd mot Gojo AB ­ Gojo Fasika, Renstiernas Gata 48

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-11-26 ­ 2013-12-31

§32 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§33 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§34 Information från tillståndsenheten