Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-02-20

Sammanträde 2014-02-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco Bar

Dnr: 9.1-08609/2013 Handl: RBo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hurry Curry

Dnr: 9.1-09542/2013 Handl: MZa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Via Vai

Dnr: 9.1-11266/2013 Handl: SLu

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Fiskrestaurang

Dnr: 9.1-11727/2013 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Voltaire

Dnr: 9.1-04541/2013 Handl: FWe

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Liins Restaurang

Dnr: 9.1-10778/2013 Handl: ARa

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Comfort Hotel Stockholm

Dnr: 9.1-09873/2013 Handl: KNy

12 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Bergs Matsal

Dnr: 9.1-10796/2013 Handl: MZa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang La Esquina

Dnr: 9.1-11026/2013 Handl: SLu

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Italiano

Dnr: 9.1-10226/2013 Handl: KNy

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Primo Ciao Ciao Bondegatan

Dnr: 9.1-11167/2013 Handl: MZa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Två Små Svin

Dnr: 9.1-11198/2013 Handl: ARa

17 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Kastellet

Dnr: 9.1-10496/2013 Handl: KNy

18 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang M/S Segelkronan

Dnr: 9.1-10497/2013 Handl: KNy

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang SveaGrupp

Dnr: 9.1-10654/2013 Handl: FWe

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kinakrogen Bromma

Dnr: 9.1-04367/2013 Handl: CWa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

21 Tillsynsärende avseende Restaurang La Tentazione

Dnr: 9.5-09713/2013 Handl: ARa

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Vasakoppen Café

Dnr: 9.5-02626/2013 Handl: CWa

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Willow

Dnr: 9.5-04196/2013 Handl: CCu

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Sabai-Sabai

Dnr: 9.5-02214/2013 Handl: RBo

Anmälningar och information

25 Anmälan av beslut enligt alkohollagen fattade enligt delegation

26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen

27 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

28 Information från tillståndsenheten -Tillsynsplan 2014, allmänt åtagande

§1 Sammanträdet öppnades Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar (Folkungagatan), Folkungagatan 104 Dnr: 9.1-08609/2013

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hurry Curry, Tyska Brinken 28 Dnr: 9.1-09542/2013

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Via Vai, Vanadisvägen 18 Dnr: 9.1-11266/2013

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Fiskrestaurang, Sätra Torg 18-20 Dnr: 9.1-11272/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Voltaire, Varuhuset PUB plan 1 Dnr 9.1-04541/2013

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Liins. Dnr 9.1-10778/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Comfort Hotel Stockholm, Kungsbron 1 Dnr 9.1-09873/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Bergs Matsal, Warfvinges väg 25 Dnr: 9.1-10796/2013

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Esquina, Erik Dahlbergsgatan 56 Dnr: 9.1-11026/2013

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Italiano, Birger Jarlsgatan 23 Dnr: 9.1-10226/2013

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Primo Ciao Ciao Bondegatan Dnr: 9.1-11167/2013

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Två Små Svin Dnr: 9.1-11198/2013

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kastellet, Kastellholmen Dnr: 9.1-10496/2013

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Segelkronan, Östra Brobänken Dnr 9.1-10497/2013

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kinakrogen Bromma, Bällstaåvägen 12 Dnr 9.1-04367/2013

§20 Åtgärd mot Morteza Borzoo AB ­ La Tentazione Dnr 9.5-09713/2013

§21 Åtgärd mot Vasakoppen café & konditori -­ Vasakoppen Dnr: 9.5-02626/2013

§22 Åtgärd mot Egoist Event AB ­ Willow, Kammakargatan 22 Dnr: 9.5-04196/2013

§23 Åtgärd mot Jai Jai AB ­ Sabai-Sabai, Kammakargatan 44 Dnr: 9.5-02214/2013

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-01-01 -­ 2014-01-31

§25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-01-01 -­ 2014-01-31

§26 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm En dom anmäldes.

§27 Information från tillståndsenheten