Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang l´incont

Dnr: 9.1-06992/2012 Handl: FWe

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Champell Coffeehouse Loungebar

Dnr: 9.1-08041/2013 Handl: FWe

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang ichaicha i Kista Galleria

Dnr: 9.1-00293/2014 Handl: MZa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Latino Lounge

Dnr: 9.1-10090/2013 Handl: MOn

9 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Lingon

Dnr: 9.1-10792/2013 Handl: EJo

10 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Kalori

Dnr: 9.1-10961/2013 Handl: EJo

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Långbro Pizzeria

Dnr: 9.1-10324/2013 Handl: EJo

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Cafe Bagatell

Dnr: 9.1-11024/2013 Handl: EJo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

13 Tillsynsärende avseende Restaurang Schamiran Pizzeria & Kebab

Dnr: 9.5-10771/2013 Handl: C-GO

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Nonni

Dnr: 9.5-09888/2013 Handl: FWe

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Bolero

Dnr: 9.5-09452/2013 Handl: PNy

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Srimoti

Dnr: 9.5.2-00065/2012 Handl: KNy

Anmälningar och information

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

18 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen

19 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

20 Domar/beslut från kammarrätten (1)

21 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

22 Information från tillståndsenheten

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang I´incont, Sankt Eriksgatan 110

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Champell Coffeehouse & Loungebar, Birger Jarlsgatan 34

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ichaicha i Kista Galleria, Kista Galleria, vån 0

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Latino Lounge, Hornsbergs Strand 61

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lingon, Lindhagensgatan 98

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Långbro Pizzeria, Svartlösavägen 79

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Bagatell, Kungsgatan 44

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kinakrogen Bromma, Bällstaåvägen 12 (Återremitterat ärende)

§14 Åtgärd mot Restaurang Hässelby HB ­ Schamiran Pizzeria & Kebab, Hässelby Torg 16

§15 Åtgärd mot Nonni Sushi & Coffeé Bar AB ­ Nonni, Klara Östra Kyrkogata

§16 Åtgärd mot Klarabergsgatan 25 AB ­ Bolero, Klarabergsgatan 25

§17 Åtgärd mot Restaurang Srimoti AB- Srimoti, Skönstorpdvägen 80

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-02-01 ­ 2014-02-28 -­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-02-01 -­ 2014-02-28

§20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§22 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

§23 Information från tillståndsenheten