Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ullas

Dnr: 9.1-02992/2014 Handl: ARa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Karla Café

Dnr: 9.1-00006/2014 Handl: ARa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Shogun Bakficka

Dnr: 9.1-02618/2014 Handl: PNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Indisk Restaurang Kutum

Dnr: 9.1-07685/2013 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gi Boden

Dnr: 9.1-10447/2013 Handl: SLu/PNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bakom Hörnet

Dnr: 9.1-09853/2013 Handl: KNy

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tugg Sthlm

Dnr: 9.1-10982/2013 Handl: SLu/AKs

12 Nytt tillstånd till Slutet sällskap (Tillredningskök) på Restaurang Tugg Sthlm

Dnr: 9.1-02576/2014 Handl: SLu

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Jerntorgith

Dnr: 9.1-06219/2013 Handl: SLu/AKs

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dagnys - Centralstation

Dnr: 9.1-08869/2013 Handl: KNy

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sixten och Frans

Dnr: 9.1-11150/2013 Handl: MOn

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lebanon Meza Lounge

Dnr: 9.1-02570/2013 Handl: FWe

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Caffe Italiano Da Noi

Dnr: 9.1-03575/2014 Handl: SLu/ARa

18 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Caffe Italiano Da Noi (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-03629/2014 Handl: SLu/ARa

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Contraste

Dnr: 9.1-10841/2013 Handl: MOn

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bakfickan

Dnr: 9.1-03432/2014 Handl: SLu/AKs

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café dello Sport/Pais Konditori

Dnr: 9.1-10885/2013 Handl: SLu/KNy

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Miss Clara by Nobis

Dnr: 9.1-10200/2013 Handl: SLu/HKa

23 Omprövning efter prövotid på Restaurang La Isla

Dnr: 9.1-03273/2014 Handl: SLu/MZa

24 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Flyt Norr (flytt till annan kaj)

Dnr: 9.3-02861/2014 Handl: SLu/HKa

25 Ansökan om utökad tid på Restaurang Skanstull

Dnr: 9.1-02829/2014 Handl: KNy

26 Ansökan om utökad tid & yta på Café String

Dnr: 9.3-02342/2014 Handl: PNy

27 Nytt tillstånd till allmänheten i satellitservering på Medborgarplatsen Melanders Fiskrestaurang

Dnr: 9.2-03598/2014 Handl: Mon

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Ät Gott

Dnr: 9.5-00190/2014 Handl: PCa

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Spicegarden - Sense bistro/bar

Dnr: 9.5-02472/2014 Handl: HKa

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Tvärsöver

Dnr: 9.5-07374/2013 Handl: FWe

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

32 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

33 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (249 kb)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ullas, Sankt Eriksgatan 99

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Karla Café, Karlavägen 71 Dnr: 9.1-00006/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Shogun Bakficka, Stora Nygatan 22 Dnr: 9.1-02618/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Indisk Restaurang Kutum, Årstavägen 16 Dnr: 9.1-07685/2013

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gi Boden, Upplandsgatan 38 Dnr 9.1-10447/2013

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bakom Hörnet, Midsommarvägen 43-45 Dnr 9.1-09853/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tugg Sthlm, Hornsgatan 103 Dnr 9.1-10982/2013

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tugg Sthlm (Tillredningskök), Hornsgatan 103 Dnr: 9.1-02576/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jerntorgith, Järntorget 85 Dnr 9.1-06219/2013

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dagnys-Centralstation, Centralplan 29 Dnr: 9.1-08869/2013

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sixten och Frans, Fridhemsgatan 43 Dnr: 9.1-11150/2013

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lebanon Meza, Hamngatan 6

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Caffe Italiano Da Noi, Lumaparksvägen 2 Dnr: 9.1-03575/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Caffe Italiano Da Noi (Tillredningskök), Lumaparksvägen 2 Dnr 9.1-03629/2013

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Contraste, Sankt Eriksgatan 116 Dnr 9.1-10841/2013

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bakfickan, Stora Kvinns väg Växthus 13-14

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café dello Sport, Pålsundsgatan 6-8 Dnr: 9.1-10885/2013

§22 Ansökan om serveringstillstånd i hotell Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48 Dnr 9.1-10200/2013

§23 Omprövning efter prövotid i restaurang La Isla, Sankt Eriksgatan 51

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Flyt Norr Mälarstrand, Norr Mälarstrand, kajplats 464 Dnr: 9.3-02861/2014

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Skanstull, Regeringsgatan 71 Dnr: 9.1-02829/2014

§26 Ansökan om utökad serveringstid och yta i restaurang Café String, Nytorgsgatan 38 Dnr: 9.3-02342/2014

§27 Ansökan om serveringstillstånd i sattelitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang, Södermalms Saluhall Dnr 9.2-03598/2014

§28 Tillsynsärende på restaurang Ät Gott, Sankt Göransgatan 74 Dnr: 9.5-00190/2014

§29 Åtgärd mot Spicegarden AB ­ Spicegarden ­ Sense bistro/bar, Rosenlundsgatan 14 Dnr: 9.5-02472/2014

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-03-01 -­- 2014-03-31 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-03-01 --­ 2014-03-31

§32 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm Tre domar anmäldes.

§33 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

§34 Information från tillståndsenheten