Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stora Henriksvik

Dnr: 9.1-03604/2014 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lebanon Grill & Meza

Dnr: 9.1-04735/2014 Handl: AKs

7 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Nordea Lindhagen

Dnr: 9.1-03802/2014 Handl: MOn

8 Nytt tillstånd till allmänheten/trafikservering M/S Vindöga

Dnr: 9.1-04049/2014 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten/trafikservering på M/S Viggen

Dnr: 9.1-04001/2014 Handl: KNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tosca Pizzeria

Dnr: 9.1-06287/2013 Handl: MOn

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Donna Diana

Dnr: 9.1-02475/2014 Handl: PNy

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Eldkvarn

Dnr: 9.1-03403/2014 Handl: EJo

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Beistock

Dnr: 9.1-09507/2013 Handl: KNy

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Nohadra

Dnr: 9.1-03370/2014 Handl: KNy

15 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Nio Rum

Dnr: 9.1-04636/2014 Handl: MOn

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Klockhusparken Beckomberga

Dnr: 9.1-04282/2014 Handl: AKs

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Cafe Vero

Dnr: 9.1-10880/2013 Handl: PNy

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ma cher cuisine

Dnr: 9.1-03374/2014 Handl: ARa

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gamla Riksarkivet

Dnr: 9.1-03089/2014 Handl: KNy

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Eventhuset

Dnr: 9.1-08320/2013 Handl: FWe

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gotland kött & deli

Dnr: 9.1-09402/2013 Handl: FWe

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Kungliga Operan, Restaurang Operatören

Dnr: 9.3-04159/2014 Handl: EJo

23 Omprövning efter prövotid på Restaurang Fredsgatan 12

Dnr: 9.1-03991/2014 Handl: FWe

24 Omprövning efter prövotid på Restaurang Strandvägen

Dnr: 9.1-04998/2014 Handl: EJo

25 Omprövning efter prövotid på Restaurang Fleming

Dnr: 9.1-04318/2014 Handl: MZa

26 Ansökan om utökad tid på Restaurang Society

Dnr: 9.3-05048/2014 Handl: KNy

27 Ansökan om utökad tid på Restaurang Bamboo Palace

Dnr: 9.3-03066/2014 Handl: KNy

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

28 Tillsynsärende på Restaurang Tvärsöver

Dnr: 9.5-07374/2013 Handl: FWe

Anmälningar

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

31 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

32 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stora Henriksvik, Långholmsmuren 21

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lebanon Grill & Meza, Fatburstrappan 6 Dnr: 9.1-04735/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nordea Lindhagen, Lindhagensgatan 112 Dnr: 9.1-03802/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Vindöga, Skeppsbron Dnr: 9.1-04049/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Viggen, Skeppsbron 101 Dnr 9.1-04001/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tosca Pizzeria, Döbelnsgatan 48 Dnr 9.1-06287/2013

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Donna Diana, Pippi Långstrumps Gata 18 Dnr 9.1-02475/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Eldkvarn, Norr Mälarstrand 1 Dnr: 9.1-03403/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Beistock, Hornsbergs Strand 85 Dnr 9.1-09507/2013

§14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Nohadra, Portholmsgången 3

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nio Rum, Hamngatan 2 Dnr: 9.1-04636/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Klockhusparken Beckomberga, Söderberga Allé Dnr: 9.1-04282/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cafe Vero, Ringvägen 110 Dnr: 9.1-10880/2013

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ma Cher cuisine, Verkstadsgatan 1

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Riksarkivet, Birger Jarls Torg 2A Dnr 9.1-03089/2014

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Eventhuset, Vretenborgsvägen 5 Dnr 9.1-08320/2013

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gotland kött & deli, Lövkojsgränd 10

§22 Ansökan om serveringstillstånd i Kungliga Operan, restaurang Operatören, Gustav Adolfs torg 2 Dnr 9.1-04159/2014

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fredsgatan 12-Omprövning efter prövotid, Fredsgatan 12 Dnr: 9.1-03991/2014

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Strandvägen, omprövning efter prövotid, Strandvägen 1 Dnr 9.1-04998/2014

§25 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Fleming, Fleminggatan 2 Dnr: 9.1-04318/2014

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bamboo Palace, utökad serveringstid, Kungsgatan 17 Dnr: 9.3-03066/2014

§27 Åtgärd mot Nya Vinbar & Oliv AB ­ Tvärsöver, Bondegatan 1 C Dnr: 9.5-07374/2014

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-05-01 - 2014-05-31 - servering till allmänheten och slutna sällskap

§29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-05-01 -­ 2014-05-31

§30 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§31 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§32 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen