Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-07-31

Sammanträde 2014-07-31

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco bar (Farstaplan)

Dnr: 9.1-04378/2014 Handl: KPa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thielska Galleriet/café

Dnr: 9.1-04834/2014 Handl: ARa

7 Nytt tillstånd till allmänheten samt catering till slutna sällskap på Restaurang Tackel& Tåg på Djurgården

Dnr: 9.1-05794-/2014 Handl: MZa

8 Nytt tillstånd till allmänheten, trafikservering på Restaurang m/s Roslagen

Dnr: 9.1-04287-/2014 Handl: KPa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ruccola

Dnr: 9.1-05646/2014 Handl: MZa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Metro pizza

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Himmelska Hundar

Dnr: 9.1-06246/2014 Handl: MZa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grillskas Kök

Dnr: 9.1-03791/2014 Handl: EJo

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thaimiddag

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tidernas Café

Dnr: 9.1-10869/2013 Handl: FWe

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi SHO

Dnr: 9.1-04323/2014 Handl: KPa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ernás café

Dnr: 9.1-02961/2014 Handl: FWe

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Brunkebergstorg

Dnr: 9.1-05468/2014 Handl: KNy

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gärdets grill

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The Meating

Dnr: 9.1-03011/2014 Handl: FWe

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dao Beach

Dnr: 9.1-03820/2014 Handl: KNy

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Allstar the Fabulous Sportsbar

Dnr: 9.1-05463/2014 Handl: AKs

22 Ansökan om utökad tid på Restaurang Musikaliska

23 Ansökan om utökad tid på Restaurang WONK

Dnr: 9.3-04083/2014 Handl: KPa

24 Ansökan om utökad tid på Restaurang Champell Coffehouse&Loungebar

Dnr: 9.3-04684/2014 Handl: FWe

25 Ansökan om utökad serveringsyta Restaurang Hornhuset

26 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Paul&Norbert

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

27 Tillsynsärende på Restaurang Bar 60

Anmälningar

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

29 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

30 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3)

31 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar, Farstaplan 20

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thielska Galleriet/Café, Sjötullsbacken 8 Dnr: 9.1-04834/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tackel & Tåg på Djurgården, Beckholmsvägen 14 Dnr: 9.1-05794/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Roslagen, Strömkajen Dnr: 9.1-04287/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Ruccola, Instrumentvägen 4 Dnr 9.1-05646/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Metro Pizza, Herkulesgatan 16 Dnr 9.1-06069/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13 Dnr 9.1-06246/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grillskas Kök, Årstaängsvägen 25 Dnr: 9.1-03791/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thaimiddag, Hjalmar Söderbergsväg 10

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tidernas Café-Carlos-Mina AB, Almlöfsgatan 3 Dnr: 9.1-10869/2013

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi SHO Upplandsgatan 45 Dnr: 9.1-04323/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Erna´s Café, Brantingsgatan 27 Dnr: 9.1-02961/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brunkebergstorg, Brunkebergstorg Dnr: 9.1-05468/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gärdets Grill, Sandhamnsgatan 80 Dnr 9.1-04075/2014

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Meating, Gullmarsvägen 2 Dnr 9.1-03011/2014

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dao Beach, Blackebergsvägen 28 Dnr 9.1-03820/2014

§21 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Allstar the Fabolous Sportsbar, Torsgatan 10 Dnr: 9.3-05463/2014

§22 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Musikaliska, Nybrokajen 11 Dnr 9.1-05035/2014

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang WONK, Kungsgatan 15 Dnr: 9.3-04083/2014

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Champell Coffeehouse & Loungebar, Birger Jarlsgatan 34 Dnr 9.3-04684/2014

§25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornhuset, Långholmsgatan 17-21 Dnr: 9.1-03632/2014

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Paul & Norbert, Strandvägen 9 Dnr: 9.1-09182/2013

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-06-01 -­ 2014-06-30 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-06-01 -­ 2014-06-30

§29 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§30 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm