Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-09-04

Sammanträde 2014-09-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Bordlagt ärende

Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gärdets Grill
Dnr: 9.1-04075/2014 Handl: FWe

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Hörnan

Dnr: 9.1-02677/2014 Handl: FWe

7 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Restaurang KTH Konsulatet

Dnr: 9.1-06878/2014 Handl: ARa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang del mar

Dnr: 9.1-05480/2014 Handl: ARa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ritorno Konditori

Dnr: 9.1-05184/2014 Handl: ARa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Jansson´s Deli

Dnr: 9.1-05107/2014 Handl: ARa

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Loran´s

Dnr: 9.1-03974/2014 Handl: HKa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The Black Swan

Dnr: 9.1-02931/2014 Handl: HKa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Rosen

Dnr: 9.1-04768/2014 Handl: HKa

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Luzette

Dnr: 9.1-05552/2014 Handl: MOn

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Klang Market

Dnr: 9.1-06250/2014 Handl: MOn

16 Nytt tillstånd till allmänheten, Trafikservering, på Restaurang M/S Afrodite III

Dnr: 9.1-06402/2014 Handl: EJo

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gyllenborgens Mat

Dnr: 9.1-07150/2014 Handl: PNy

18 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Jaber

Dnr: 9.2-06440/2014 Handl: PNy

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Nha Trang Restaurang

Dnr: 9.1-06221/2014 Handl: AKs

20 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang K-Märkt Garnisonen

Dnr: 9.1-06243/2014 Handl: KPa Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

21 Tillsynsärende på Restaurang Indian Town

Dnr: 9.5-00188/2014 Handl: PCa

22 Tillsynsärende på Restaurang Bar 60

Dnr: 9.5-00191/2014 Handl: ARa

23 Tillsynsärende på Restaurang Jamrock

Dnr: 9.5-00154/2014 Handl: ARa

24 Tillsynsärende på Restaurang Sever Inn

Dnr: 9.5-05781/2014 Handl: HKa

Anmälningar

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

27 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gärdets Grill, Sandhamnsgatan 80 (Bordlagt ärende)

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Hörnan, Drottninggatan 87 Dnr: 9.1-02677/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang KTH Konsulatet, Teknikringen 26 Dnr: 9.1-06878/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ritorno Konditori, Odengatan 80-82 Dnr 9.1-05184/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jansson´s Deli, Tidaholmsplan 23 Dnr 9.1-05107/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Loran´s, Stamgatan 4 Dnr 9.1-03974/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Black Swan, Sjövikskajen 22-26 Dnr: 9.1-02931/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Rosen, Österlånggatan 9 Dnr 9.1-04768/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Luzette, Centralplan 25 Dnr: 9.1-05552/2014

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Klang Market, Valhallavägen 142-148 Dnr: 9.1-06250/2014

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Afrodite III, Strandvägen, Kajplats 18 Dnr: 9.1-06402/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gyllenborgens Mat, Vattenledningsvägen 44 Dnr: 9.1-07150/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jaber, Dnr 9.2-06440/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nha Trang Restaurang, Fleminggatan 60 Dnr 9.1-06221/2014

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang K-Märkt Garnisonen, Karlavägen 100 Dnr 9.1-06243/2014

§20 Åtgärd mot Banglar Mukh AB ­ Indian Town, Frejgatan 3 Dnr: 9.5-00188/2014

§21 Åtgärd gällande Bar 60 AB-Bar 60, Sveavägen 60 Dnr 9.5-00191/2014

§22 Åtgärd mot Kwigg Capital AB ­ Jamrock, Folkungagatan 128 Dnr: 9.5-00154/2014

§23 Åtgärd mot ERO Restaurang Handelsbolag ­ Sever Inn Dnr 9.5-05781/2014

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-07-01 -­ 2014-07-31 -­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-07-01 -­ 2014-07-31

§26 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm