Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-11-06

Sammanträde 2014-11-06

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Kistan 2.0

Dnr: 9.1-07784/2014 Handl: HKa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang del mar

Dnr: 9.1-05480/2014 Handl: ARa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Trattoria Grazie

Dnr: 9.1-07808/2014 Handl: MOn

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sapori di Sicilia

Dnr: 9.1-08929/2014 Handl: AKs

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mangal Grill & Bar

Dnr: 9.1-06948/2014 Handl: KPa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The Artisan

Dnr: 9.1-07232/2014 Handl: EJo

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Juiceverket

Dnr: 9.1-07245/2014 Handl: EJo

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kungliga Biblioteket

Dnr: 9.1-03602/2014 Handl: KNy

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Salata

Dnr: 9.1-06839/2014 Handl: KNy

14 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Cicada Catering - Tillredningskök

Dnr: 9.1-09005/2014 Handl: AKs

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Coffee House by George (Solnavägen)

Dnr: 9.1-04315/2014 Handl: KNy

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Yama (Hamngatan)

Dnr: 9.1-04840/2014 Handl: KNy

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Yama (S:t Eriksgatan)

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Yama (Sveavägen)

Dnr: 9.1-04844/2014 Handl: KNy

19 Ansökan om utökad tid på Restaurang Bamboo Palace

Dnr: 9.1-08852/2014 Handl: KNy

20 Ansökan om utökad tid på Restaurang Södra Teatern

Dnr: 9.1-09213/2014 Handl: KNy

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

21 Tillsynsärende på Restaurang Primo Amore

Dnr: 9.5-05423/2014 Handl: MZa

22 Tillsynsärende på Restaurang Prinsens kök

Dnr: 9.5-07274/2014 Handl: MZa

23 Tillsynsärende på Restaurang Romri

Dnr: 9.5-08218/2014 Handl: PCa

Anmälningar

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

25 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

26 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

27 Domar/beslut från kammarrätten (3)

28 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kistan 2.0, Kistagången 16 Dnr: 9.1-07784/2014

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang del mar, Allmänna Gränd 4 Dnr: 9.1-05480/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Trattoria Grazie, Primusgatan 63 Dnr: 9.1-07808/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sapori di Sicilia, Birger Jarlsgatan 99 B Dnr: 9.1-08929/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mangal Grill & Bar, Vasagatan 6 Dnr 9.1-06948/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Artisan, Odengatan 78 Dnr 9.1-07232/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Juiceverket, Långholmsgatan 17 Dnr 9.1-07245/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Salata, Gullmarsplan 4 Dnr 9.1-06839/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap gällande Cicada Catering- Tillredningskök, Värmdövägen 120 Dnr: 9.1-09005/2014

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coffee House by George, Solnavägen 2 A Dnr: 9.1-04315/2014

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Yama, Hamngatan 10 Dnr: 9.1-04840/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Yama, Sankt Eriksgatan 45 Dnr: 9.1-04843/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Yama, Sveavägen 13 Dnr 9.1-04844/2014

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bamboo Palace, Kungsgatan 17 Dnr 9.3-08852/2014

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3 Dnr 9.1-09213/2014

§20 Åtgärd mot Cityrestauranger i Stockholm AB - Primo Amore, Scheelegatan Dnr: 9.5-05423/2014

§21 Åtgärd mot Promessa Aktiebolag -­ Prinsens kök, Prins Eugens väg 6 Dnr 9.5-07274/2014

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-09-01 ­- 2014-09-30 ­- servering till allmänheten och slutna sällskap

§23 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-09-01 -­ 2014-09-30

§24 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§25 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§26 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen