Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2014-12-04

Sammanträde 2014-12-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Lilla fatburen

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Open Café

Dnr: 9.1-09518/2014 Handl: MOn

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Buena Vista

Dnr: 9.1-08210/2014 Handl: EJo

7 Nytt tillstånd till slutna sällskap på La Isla (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-08226/2014 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Grappa/Partybookings (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-08990/2013 Handl: EJo

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang CAFÉ ROSSI

Dnr: 9.1-06403/2014 Handl: PNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang ALOË

Dnr: 9.1-08598/2014 Handl: AKs

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Madame Maigret

Dnr: 9.1-05233/2014 Handl: ARa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gärdets Grill

Dnr: 9.1-04075/2014 Handl: FWE, KNy

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Daytrip Studios

Dnr: 9.1-09015/2014 Handl: MZa

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Connect Hotel Kista

Dnr: 9.1-07000/2014 Handl: MZa

15 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang O´Learys Fridhemsplan

Dnr: 9.1-09062/2014 Handl: MZa

16 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang El Cocodrilo

Dnr: 9.1-08216/2014 Handl: KPa

17 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Fabriken

Dnr: 9.1-08180/2014 Handl: KNy

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

18 Återremitterat ärende

Tillsynsärende på Restaurang Prinsens kök
Dnr: 9.5-07274/2014 Handl: MZa

19 Tillsynsärende på Restaurang Ät Gott

Dnr: 9.5-07901/2014 Handl: PCa

20 Tillsynsärende på Restaurang Svensk Grekiska Föreningen

Dnr: 9.5-07376/2013 Handl: HKa

21 Tillsynsärende på Restaurang Two Indians

Dnr: 9.5-04783/2013 Handl: ARa

22 Tillsynsärende på Restaurang Samrat

Dnr: 9.5-04782/2013 Handl: Ara

Anmälningar

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Open Café, Valhallavägen 79 Dnr: 9.1-09518/2014

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Buena Vista, Sankt Eriksgatan 102 Dnr: 9.1-08210/2014

§7 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap, La Isla (Tillredningskök) Dnr: 9.1-08226/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd för catering till slutna sällskap Grappa/Partybookings, Sankt Eriksgatan 86 Dnr: 9.1-08990/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang CAFÈ ROSSI, Tegnergatan 11 Dnr 9.1-06403/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ALOË, Svartlösavägen 52 Dnr 9.1-08598/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Madame Maigret, Finspångsgatan 54 Dnr 9.1-05233/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gärdets Grill, Sandhamnsgatan 80 Dnr 9.1-04075/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Daytrip Studios, Mälartorget 19 Dnr: 9.1-09015/2014

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Connect Hotel Kista, Isafjordsgatan 7 Dnr: 9.1-07000/2014

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang O´Learys Fridhemsplan, Alströmergatan 20 Dnr: 9.6-09062/2014

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang El Cocodrilo, Ringvägen 125 Dnr: 9.3-08216/2014

§17 Ansökan om utökad serveringstid I Restaurang Fabriken, Strandbergsgatan 51 Dnr 9.3-08180/2014

§18 Åtgärd mot Promessa Aktiebolag ­ Prinsens kök, Prins Eugens väg 6 Dnr 9.5-07274/2014 (Återremitterat ärende)

§19 Åtgärd mot Iljam AB ­ restaurang Ät Gott, Sankt Göransgatan 74 Dnr 9.5-07901/2014

§20 Åtgärd mot Svensk-Grekiska föreningen i N. Sthlm-Svensk Grekiska föreningen Dnr: 9.5-07376/2013

§21 Åtgärd mot Pretam AB - Two Indians, Bondegatan 58 Dnr 9.5-04783/2014

§22 Åtgärd mot Pretam AB ­ Samrat, Katarina Bangata 27 Dnr 9.5-04782/2013

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-10-01 -­ 2014-11-25 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§24 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-10-01 ­ 2014-11-25

§25 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm