Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-01-22

Sammanträde 2015-01-22

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang ICA Kvantum Åkermyntan

Dnr: 9.1-09073/2014 Handl: AKs

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Fru Marias bak

Dnr: 9.1-07704/2014 Handl: AKs

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Caffé Nero K25

Dnr: 9.1-08795/2014 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang SMC Gokart AB (Palermogatan)

Dnr: 9.1-09066/2014 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gokart Stockholm AB (Rökerigatan)

Dnr: 9.1-09190/2014 Handl: KNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Viet

Dnr: 9.1-09055/2014 Handl: FMe

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Creme

Dnr: 9.1-09680/2014 Handl: FMe

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Barrels

Dnr: 9.1-06034/2014 Handl: FMe

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang By: fiket

Dnr: 9.1-06648/2014 Handl: PNy

14 Ansökan om utökad tid på Restaurang Café L´angelo

Dnr: 9.1-10173/2014 Handl: PNy

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Arken

Dnr: 9.1-10064/2014 Handl: MZa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kaze Sushi

Dnr: 9.1-07281/2014 Handl: ARa

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kungsträdgården

Dnr: 9.1-08791/2014 Handl: ARa

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang French Express AB

Dnr: 9.1-10624/2014 Handl: KPa

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stockholm Stadion

Dnr: 9.1-09629/2014 Handl: MOn

20 Ansökan om utökad tid på Restaurang Retro Kungsholmen

Dnr: 9.1-09372/2014 Handl: BiÅS

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Smultronet, HSB Personalrestaurang

Dnr: 9.1-10275/2013 Handl: EJo

22 Ansökan om utökad tid på Restaurang Patricia Söder Mälarstrand

Dnr: 9.3-09502/2014 Handl: EJo

23 Ansökan om utökad tid på Restaurang Enzo´s/Solidarietet/Davaj deli/&e

Dnr: 9.3-09218/2014 Handl: EJo

24 Nytt tillstånd, provsmakning på Tillverkningsställe STHLM Brewing

Dnr: 9.2-06072/2014 Handl: EJo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

25 Tillsynsärende på Restaurang Älvgården

Dnr: 9.5-09460/2014 Handl: C-GOh

26 Tillsynsärende på Restaurang En trappa upp

Dnr: 9.5-09411/2014 Handl: PCa

27 Tillsynsärende på Restaurang Pappagallo

Dnr: 9.5-10794/2013 Handl: KNy

28 Tillsynsärende på Restaurang Plat de Resistance

Dnr: 9.5-07799/2014 Handl: HKa

Anmälningar

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

31 Domar/beslut från förvaltningsrätten

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ICA Kvantum Åkermyntan, Drivbänksvägen 5 Dnr: 9.1-09073/2014

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fru Marias bak, Svartlösavägen 77 Dnr: 9.1-07704/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Caffé Nero K25, Kungsgatan 25 Dnr: 9.1-08795/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang SMC Gokart AB, Palermogatan 40 Dnr: 9.1-09066/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gokart Stockholm AB (Rökerigatan), Rökerigatan Dnr 9.1-09190/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Viet, Hornsgatan 156 Dnr 9.1-09055/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Creme, Nybrogatan 16 Dnr 9.1-09680/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Barrels, Stora Nygatan 20 Dnr: 9.1-06034/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang By: fiket Dnr 9.1-06648/2014

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2 Dnr: 9.1-10173/2014

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Arken, Tackjärnsvägen 1 Dnr: 9.1-10064/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kaze Sushi, Hornsgatan 180 Dnr: 9.1-07281/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kungsträdgården, Västra Trädgårdsgatan 11 B Dnr: 9.1-08791/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang French Express AB, Roslagsgatan 6 Dnr 9.1-10624/2014

§19 Ansökan om serveringstillstånd på Stockholms Stadion, Lidingövägen Dnr 9.1-09629/2014

§20 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Retro Kungsholmen, Sankt Eriksgatan 22 Dnr 9.3-09372/2014

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Smultronet HSB Personalrestaurang, Fleminggatan 41 Dnr: 9.1-10275/2013

§22 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Patricia Söder Mälarstrand, Söder Mälarstrand kajplats 19 Dnr 9.3-09502/2014

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Enzo´s/Solidaritet/Davaj deli/&e, Arenavägen 69-75 Dnr: 9.1-09218/2014

§24 Ansökan om serveringstillstånd för provsmakning i serveringsställe STHLM Brewing, Södermannagatan 49 Dnr 9.2-06072/2014

§25 Åtgärd mot THPP älvsjö AB ­ Älvgården, Älvsjövägen 7

§26 Åtgärd mot Timas Restaurang & Pub HB ­ En trappa upp, Högdalsgången 34 Dnr: 9.5-09411/2014

§27 Åtgärd mot Bröderna N-A Lazarica AB ­ Pappagallo, Porlabcken 36 Dnr: 9.5-10794/2013

§28 Åtgärd mot Plat de Résistance AB ­ Plat de Resistance, Norr Mälarstrand 64 Dnr: 9.5-07799/2013

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2014-11-26 -­ 2014-12-31 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2014-11-26 ­- 2014-12-31

§31 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§32 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm