Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkohoservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang QMERICKS

Dnr: 9.1-08637/2014 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Itamae

Dnr: 9.1-09501/2012 Handl: EJo

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Crispy Duck café

Dnr: 9.1-10441/2014 Handl: AKs

8 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Ritrovo

Dnr: 9.1-08689/2014 Handl: KPa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Zan

Dnr: 9.1-10267/2014 Handl: MOn

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang First Hotel Fridhemsplan

Dnr: 9.1-10786/2014 Handl: MOn

11 Nytt tillstånd till allmänheten i inrikestrafik - trafikservering på Restaurang M/S Moneta

Dnr: 9.1-09065/2014 Handl: FMe

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang La Bottega del Caffé

Dnr: 9.1-04685/2014 Handl: KNy

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Twang

Dnr: 9.1-09012/2014 Handl: PNy

14 Nytt tillstånd till allmänheten i inrikestrafik - trafikservering på Restaurang M/S Movitz

Dnr: 9.1-05249/2014 Handl: HKa

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lindehov

Dnr: 9.1-08200/2014 Handl: HKa

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang Bar 08

Dnr: 9.1-11457/2014 Handl: MZa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

17 Tillsynsärende på Restaurang Catarina

Dnr: 9.5-09884/2014 Handl: HKa

18 Tillsynsärende på Restaurang Marquise

Dnr: 9.5-09694/2014 Handl: FWe

19 Tillsynsärende på Restaurang Underground Lounge

Dnr: 9.5-07891/2014 Handl: FWe

Anmälningar

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap 2015-01-01 - 2015-01-31

21 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

22 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang QMERICKS, Sjöviksbacken 25A

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Crispy Duck café, Svartlösavägen 52 Dnr: 9.1-10441/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ritrovo, Lindhagensgatan 86, entréplan Dnr: 9.1-08689/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ZAN, Kista Galleria, Dnr 9.1-10267/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang First Hotel Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan 20 Dnr 9.1-10786/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Moneta, Strandvägen, Kajplats 20 Dnr 9.1-09065/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Bottega del Caffé, Dalagatan 58 Dnr: 9.1-04685/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Twang, Katarina Bangata 25 Dnr 9.1-09012/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Movitz, Riddarholmshamnen Dnr: 9.1-05249/2014

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lindehov, Tjurhornsgränd 6-8 Dnr: 9.1-08200/2014

§15 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Bar 08, Sveavägen 88 Dnr: 9.3-11457/2014

§16 Åtgärd mot ATIM Alla Tiders Marknads Aktiebolag ­ Marquise, Sveavägen 9-11 Dnr: 9.5-09694/2014

§17 Åtgärd mot MN Nightlife AB ­ Underground Lounge, Högdalsgången 34 Dnr: 9.5-07891/2014

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-01-01 ­ 2015-01-31 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-01-01 ­ 2015-01-31

§20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm